Autorské právo v umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AP Z 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je poskytnout základní orientaci ve stávajících právních úpravách a principech ekonomiky, včetně otázek spojených s autorskými práv v umění.

Studenti se seznámí s výhodami a nevýhodami modelu tzv. kolektivní správy. Součást semináře je představení aktuálníchpřístupů k distribuci a sdílení audiovizuálních děl, které existují nad - nebo mimo rámec stávající legislativy, zejména v oblasti elektronických komunikací. Studenti se seznámí s principy a využitím svobodných licencí, zejména licencí Creative Commons a myšlenkami tkz. „sdílené“ ekonomiky.

Pojem, podstata, systematika a vývoj práv duševního vlastnictví. Vývoj právní úpravy autorského práva a práv souvisejících s právem autorským v Československu a České republice. Ústavní základ práv duševního vlastnictví a zásada proporcionality ústavních práv.

přehled témat semináře:

Co je autorské dílo? (předmět autorského práva. znaky a druhy autorských děl).

Kdo je autor? (subjekt autorského práva, spoluautorství, díla souborná, anonym a pseudonym, vznik autorského práva, vydání a zveřejnění díla.

Co je obsahem autorského práva? Subjektivní práva osobnostní, obecná úprava osobnostních práv v občanském právu.

Trvání majetkových autorských práv, dědictví.

Alternativní druhy autorského práva: CC licence, volné užití, zákonné licence.

Co jsou Licence CC? soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí autorského práva, jsou jeho nadstavbou a jako takové vycházejí z občanského zákoníku (§ 2358 – 2389 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

zdroj: https://www.creativecommons.cz/uvod/

6 typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných poskytovaných a vyhrazených práv autora k jeho dílu.

Forma studia

Tematické okruhy:

Základní principy autorských práv

Práva autora (osobnostní, majetková)

Kolektivní správa

Kritika stávají úpravy autorských práv

Autorské pravo a elektronická komunikace

Licence a „svobodné“ licence

Úvod a historie Creative Commons

Existující projekty využívající Creative Commons

Creative Commons a audiovizuální tvorba prakticky

Kritika a problémy spojené s užitím svobodných licencí

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky.

Obsah kurzu

Základy autorského práva a alternativní licenční modely. Seminář seznámuje studenty se základní koncepcí práv duševního vlastnictví, zejména autorských práv.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.creativecommons.cz/

http://www.iure.org/

HRABÁNEK, Jiří. Film z hlediska autorského práva. Vyd. 2., Praha: Leges, 2011

OSTROUCHOV, Petr: Autorské právo; AMU, 2005

ÚZ č.1021-Autorské právo 2014; Sagit, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na modulu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů