Autorské právo v umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AP Z 2 24S česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je poskytnout základní orientaci ve stávajících právních úpravách a principech ekonomiky, včetně otázek spojených s autorskými práv v umění.

Studenti se seznámí s výhodami a nevýhodami modelu tzv. kolektivní správy. Součást semináře je představení aktuálníchpřístupů k distribuci a sdílení audiovizuálních děl, které existují nad - nebo mimo rámec stávající legislativy, zejména v oblasti elektronických komunikací. Studenti se seznámí s principy a využitím svobodných licencí, zejména licencí Creative Commons a myšlenkami tkz. „sdílené“ ekonomiky.

Pojem, podstata, systematika a vývoj práv duševního vlastnictví. Vývoj právní úpravy autorského práva a práv souvisejících s právem autorským v Československu a České republice. Ústavní základ práv duševního vlastnictví a zásada proporcionality ústavních práv.

přehled témat semináře:

Co je autorské dílo? (předmět autorského práva. znaky a druhy autorských děl).

Kdo je autor? (subjekt autorského práva, spoluautorství, díla souborná, anonym a pseudonym, vznik autorského práva, vydání a zveřejnění díla.

Co je obsahem autorského práva? Subjektivní práva osobnostní, obecná úprava osobnostních práv v občanském právu.

Trvání majetkových autorských práv, dědictví.

Alternativní druhy autorského práva: CC licence, volné užití, zákonné licence.

Co jsou Licence CC? soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí autorského práva, jsou jeho nadstavbou a jako takové vycházejí z občanského zákoníku (§ 2358 – 2389 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

zdroj: https://www.creativecommons.cz/uvod/

6 typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných poskytovaných a vyhrazených práv autora k jeho dílu.

Forma studia

Tematické okruhy:

Základní principy autorských práv

Práva autora (osobnostní, majetková)

Kolektivní správa

Kritika stávají úpravy autorských práv

Autorské pravo a elektronická komunikace

Licence a „svobodné“ licence

Úvod a historie Creative Commons

Existující projekty využívající Creative Commons

Creative Commons a audiovizuální tvorba prakticky

Kritika a problémy spojené s užitím svobodných licencí

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky.

Obsah kurzu

Základy autorského práva a alternativní licenční modely. Seminář seznámuje studenty se základní koncepcí práv duševního vlastnictví, zejména autorských práv.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.creativecommons.cz/

http://www.iure.org/

HRABÁNEK, Jiří. Film z hlediska autorského práva. Vyd. 2., Praha: Leges, 2011

OSTROUCHOV, Petr: Autorské právo; AMU, 2005

ÚZ č.1021-Autorské právo 2014; Sagit, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na modulu.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů