Autorské právo v umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AP zápočet 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Základy autorského práva a alternativní licenční modely. Seminář seznámuje studenty se základní koncepcí práv duševního vlastnictví, zejména autorských práv.

Výsledky učení

Cílem semináře je poskytnout základní orientaci ve stávajících právních úpravách a principech ekonomiky, včetně otázek spojených s autorskými práv v umění.

Studenti se seznámí s výhodami a nevýhodami modelu tzv. kolektivní správy. Součást semináře je představení aktuálníchpřístupů k distribuci a sdílení audiovizuálních děl, které existují nad - nebo mimo rámec stávající legislativy, zejména v oblasti elektronických komunikací. Studenti se seznámí s principy a využitím svobodných licencí, zejména licencí Creative Commons a myšlenkami tkz. „sdílené“ ekonomiky.

Pojem, podstata, systematika a vývoj práv duševního vlastnictví. Vývoj právní úpravy autorského práva a práv souvisejících s právem autorským v Československu a České republice. Ústavní základ práv duševního vlastnictví a zásada proporcionality ústavních práv.

přehled témat semináře:

Co je autorské dílo? (předmět autorského práva. znaky a druhy autorských děl).

Kdo je autor? (subjekt autorského práva, spoluautorství, díla souborná, anonym a pseudonym, vznik autorského práva, vydání a zveřejnění díla.

Co je obsahem autorského práva? Subjektivní práva osobnostní, obecná úprava osobnostních práv v občanském právu.

Trvání majetkových autorských práv, dědictví.

Alternativní druhy autorského práva: CC licence, volné užití, zákonné licence.

Co jsou Licence CC? soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí autorského práva, jsou jeho nadstavbou a jako takové vycházejí z občanského zákoníku (§ 2358 – 2389 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

zdroj: https://www.creativecommons.cz/uvod/

6 typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných poskytovaných a vyhrazených práv autora k jeho dílu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky.

Literatura

https://www.creativecommons.cz/

http://www.iure.org/

HRABÁNEK, Jiří. Film z hlediska autorského práva. Vyd. 2., Praha: Leges, 2011

OSTROUCHOV, Petr: Autorské právo; AMU, 2005

ÚZ č.1021-Autorské právo 2014; Sagit, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na modulu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů