Absolventský projekt 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APR1 Z 5 česky zimní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je motivace studenta pod pedagogickým vedením vytvořit relevantní dílo a další potřebné náležitosti, které je následně předmětem obhajoby u závěrečných zkoušek.

Forma studia:

Průběžná seminární konzultace v rámci dílny se závěrečným kolokviálním zhodnocením.

Předpoklady a další požadavky:

Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským projektem.

Obsah kurzu:

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura:

Vedoucí práce doporučí studijní literaturu dle povahy projektu.

Hodnoticí metody a kritéria:

Svým rozsahem i relevancí musí projekt odpovídat tradičnímu pojetí tohoto typu projektů v rámci celé školy, hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací a může být doplněno posudky.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: