Absolventský projekt 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APR1 Z 5 100CS česky zimní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pod pedagogickým vedením vytvoření hlavního audiovizuálního díla pomocí uměleckého média vlastního výběru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Student/ka pod pedagogickým vedením vytvoří relevantní dílo a k němu další potřebné náležitosti, které jsou následně předmětem obhajoby u závěrečných zkoušek. Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským teoretickým projektem.

Součástí kurzu jsou průběžné seminární konzultace se závěrečným kolokviálním zhodnocením.

Doporučená nebo povinná literatura

Vedoucí práce doporučí studijní literaturu dle povahy projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Ukázka rozpracovaného absolventského projektu - svým rozsahem i relevancí musí projekt odpovídat tradičnímu pojetí tohoto typu projektů v rámci katedry/fakulty. Hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů