Absolventský projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APR1 Z 5 100CS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pod pedagogickým vedením vytvoření hlavního audiovizuálního díla pomocí uměleckého média vlastního výběru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Student/ka pod pedagogickým vedením vytvoří relevantní dílo a k němu další potřebné náležitosti, které jsou následně předmětem obhajoby u závěrečných zkoušek. Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským teoretickým projektem.

Součástí kurzu jsou průběžné seminární konzultace se závěrečným kolokviálním zhodnocením.

Doporučená nebo povinná literatura

Vedoucí práce doporučí studijní literaturu dle povahy projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Ukázka rozpracovaného absolventského projektu - svým rozsahem i relevancí musí projekt odpovídat tradičnímu pojetí tohoto typu projektů v rámci katedry/fakulty. Hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů