Absolventský projekt 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APR1 Z 5 česky zimní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je motivace studenta pod pedagogickým vedením vytvořit relevantní dílo a další potřebné náležitosti, které je následně předmětem obhajoby u závěrečných zkoušek.

Forma studia

Průběžná seminární konzultace v rámci dílny se závěrečným kolokviálním zhodnocením.

Předpoklady a další požadavky

Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským projektem.

Obsah kurzu

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Vedoucí práce doporučí studijní literaturu dle povahy projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Svým rozsahem i relevancí musí projekt odpovídat tradičnímu pojetí tohoto typu projektů v rámci celé školy, hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací a může být doplněno posudky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů