Absolventský projekt 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APR2 ZK 12 česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je motivace studenta pod pedagogickým vedením vytvořit relevantní dílo a další potřebné náležitosti, které je následně předmětem obhajoby u závěrečných zkoušek.

Forma studia

Průběžná seminární konzultace v rámci dílny se závěrečným kolokviálním zhodnocením.

Předpoklady a další požadavky

Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským projektem.

Obsah kurzu

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Vedoucí práce doporučí studijní literaturu dle povahy projektu.

Výnosy rektora a další odkazy shrnující vše k formální stránce bakalářských prací:

http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace/

Linky na užitečné bibliografické a textové databáze:

http://www.famu.cz/knihovna-famu-a-dalsi-informacni-baze/zdroje-na-internetu/

Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci, Votobia Olomouc 1997

Jadviga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON Praha 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Svým rozsahem i relevancí musí projekt odpovídat tradičnímu pojetí tohoto typu projektů v rámci celé školy, hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací a může být doplněno posudky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů