Absolventský projekt 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APR2 ZK 12 česky letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je motivace studenta pod pedagogickým vedením vytvořit relevantní dílo a další potřebné náležitosti, které je následně předmětem obhajoby u závěrečných zkoušek.

Forma studia:

Průběžná seminární konzultace v rámci dílny se závěrečným kolokviálním zhodnocením.

Předpoklady a další požadavky:

Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským projektem.

Obsah kurzu:

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura:

Vedoucí práce doporučí studijní literaturu dle povahy projektu.

Výnosy rektora a další odkazy shrnující vše k formální stránce bakalářských prací:

http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace/

Linky na užitečné bibliografické a textové databáze:

http://www.famu.cz/knihovna-famu-a-dalsi-informacni-baze/zdroje-na-internetu/

Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci, Votobia Olomouc 1997

Jadviga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON Praha 2007

Hodnoticí metody a kritéria:

Svým rozsahem i relevancí musí projekt odpovídat tradičnímu pojetí tohoto typu projektů v rámci celé školy, hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací a může být doplněno posudky.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: