English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Autorské právo v umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373APU Z 3 24/S česky letní
Garant předmětu:
Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem semináře je poskytnout základní orientaci ve stávajících právních úpravách a principech ekonomiky, včetně otázek spojených s autorskými práv v umění.

Studenti se seznámí s výhodami a nevýhodami modelu tzv. koletivní správy. Součást semináře je představení alternativních přístupů k distribuci a sdílení kulturních, které existují nad, nebo mimo rámec stávající legislativy zejména v oblasti elektronických komunikací. Studenti se seznámí s principy a využitím svobodných licencí, zejména licencí Creative Commons a myšlenkami tkz. sdílené ekonomiky.

program: 11 hod - debata o autorském právu v audiovizi a filmu, minulost a budoucnost, Matěj Strnad, student CASU a spolupracovník NFA

Součástí semináře je mezinárodní konference v DOXU „O penězích a lidech“.

Na změny stávajícího ekonomického modelu reagují současné světové experimenty a iniciativy, které nabízejí změnu: např. právě Creative Commons, nebo východisko, že důvěra mezi lidmi je vhodnější rámec do budoucnosti, než stávající finanční a tržní ekonomice založený systém, nebo koncept tzv. všeobecného základního příjmu, který odděluje finanční příjem od práce. Jsou tyto tendence relevantní nebo představují pouze dočasný trend?

účastníci konference:

Guy Standing je profesorem rozvojových studií na School of Oriental and African Studies na University of London, spoluzakladatel mezinárodní sítě prosazující všeobecný základní příjem (tzv. BIEN) a autorem knihy The Precariat: The New Dangerous Class.

Robert Skidelsky

Lord Skidelsky je profesorem politické ekonomie na universitě ve Warwicku, politikem, spisovatelem, oceněným životopiscem J.M. Keynese, fejetonistou, expertem na Rusko a finanční krizi. Spolu se svým synem Edwardem Skidelsky napsal knihu How Much is Enough?: Money and the Good Life.

Lukáš Kovanda je ekonom a přednáší na Vysoké školy ekonomické, je ekonomický konzultant a autor populární i odborné ekonomické literatury. Publikoval víc než stovku osobních rozhovorů s předními světovými ekonomy, včetně mnoha laureátů Nobelovy ceny.

Libia Castro (ES) a Ólafur Ólafsson (IS) jsou umělci žijící v Rotterdamu a Berlíně. Jejich umělecká praxe se soustředí na fenomén posunu směrem k post-fordovské fázi politického, sociálního a kulturního rozvoje. Jejich dílo Žena iluze je zastoupeno na výstavě Duše peněz v Centru DOX.

Tomáš Sedláček je ekonom a vysokoškolský pedagog, působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB, je členem skupiny Narrative of Europe a členem rady Světového ekonomického fóra se zaměřením na nové ekonomické myšlení a globální program. Sedláček je autorem knihy Ekonomie dobra a zla.

Forma studia:

Tematické okruhy:

Základní principy autorských práv

Práva autora (osobnostní, majetková)

Kolektivní správa

Kritika stávají úpravy autorských práv

Autorské pravo a elektronická komunikace

Licence a „svobodné“ licence

Úvod a historie Creative Commons

Existující projekty využívající Creative Commons

Creative Commons a audiovizuální tvorba prakticky

Kritika a problémy spojené s užitím svobodných licencí

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné znalostní požadavky.

Obsah kurzu:

Základy autorského práva a alternativní licenční modely. Seminář seznámuje studenty se základní koncepcí práv duševního vlastnictví, zejména autorských práv.

Doporučená nebo povinná literatura:

HRABÁNEK, Jiří. Film z hlediska autorského práva. Vyd. 2., Praha: Leges, 2011

OSTROUCHOV, Petr: Autorské právo; AMU, 2005

ÚZ č.1021-Autorské právo 2014; Sagit, 2014

Hodnoticí metody a kritéria:

Účast na modulu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2018