English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Audiovizuální studie 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AVST1 Z 4 česky letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG, Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Předmět vytváří prostor pro zpětnou vazbu vzhledem k průběžným, mimoklauzurním praktickým cvičením, které studenti buď sami vytvářejí, nebo participují na cvičení svých spolužáků ať již na vlastním, nebo na ostatních oborech. Cílem je vytvořit větší prostor pro zapojení dalších aktivit studentů (v oblasti tzv. volných prací, či spoluprací na cvičeních studentů ostatních oborů) do regulérní oborové výuky.

Forma studia:

Formou průběžných konzultací práce či spolupráce studenta na praktickém ukolu.

Předpoklady a další požadavky:

Hlavní předpokladem je předem dohodnuté zahrnutí volné práce či spolupráce studenta do tohoto předmětu a jeho průběžná konzultace s atestujícím pedagogem.

Obsah kurzu:

Předmět vytváří prostor pro zpětnou vazbu vzhledem k průběžným, mimoklauzurním praktickým cvičením, které studenti buď sami vytvářejí, nebo participují na cvičení svých spolužáků ať již na vlastním, nebo na ostatních oborech.

Doporučená nebo povinná literatura:

Studijní materiály jsou doporučeny konzultantem dle povahy zadaného cvičení.

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnotí se míra participace, relevance východiska i realizace a celkový výsledek práce studenta. K atestaci se předkládá dílo, nebo jeho dokumentace (dle stadardu klauzur CAS).

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 4. 2018