Audiovizuální studie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AVST1 Z 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je vytvořit větší prostor pro zapojení dalších aktivit studentů (v oblasti tzv. volných prací, či spoluprací na cvičeních studentů ostatních oborů) do regulérní oborové výuky.

Forma studia

Formou průběžných konzultací práce či spolupráce studenta na praktickém úkolu.

Předpoklady a další požadavky

Hlavní předpokladem je předem dohodnuté zahrnutí volné práce či spolupráce studenta do tohoto předmětu a jeho průběžná konzultace s atestujícím pedagogem.

Obsah kurzu

Předmět vytváří prostor pro zpětnou vazbu vzhledem k průběžným, mimoklauzurním praktickým cvičením, které studenti buď sami vytvářejí, nebo participují na cvičení svých spolužáků ať již na vlastním, nebo na ostatních oborech.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály jsou doporučeny konzultantem dle povahy zadaného cvičení.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se míra participace, relevance východiska i realizace a celkový výsledek práce studenta. K atestaci se předkládá dílo, nebo jeho dokumentace (dle stadardu klauzur CAS).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů