Audiovizuální studie 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AVST2 Z 4 česky letní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je vytvořit větší prostor pro zapojení dalších aktivit studentů (v oblasti tzv. volných prací, či spoluprací na cvičeních studentů ostatních oborů) do regulérní oborové výuky.

Forma studia:

Formou průběžných konzultací práce či spolupráce studenta na praktickém ukolu.

Předpoklady a další požadavky:

Hlavní předpokladem je předem dohodnuté zahrnutí volné práce či spolupráce studenta do tohoto předmětu a jeho průběžná konzultace s atestujícím pedagogem.

Obsah kurzu:

Předmět vytváří prostor pro zpětnou vazbu vzhledem k průběžným, mimoklauzurním praktickým cvičením, které studenti buď sami vytvářejí, nebo participují na cvičení svých spolužáků ať již na vlastním, nebo na ostatních oborech.

Doporučená nebo povinná literatura:

Studijní materiály jsou doporučeny konzultantem dle povahy zadaného cvičení.

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnotí se míra participace, relevance východiska i realizace a celkový výsledek práce studenta.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: