Audiovizuální studie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AVST3 zápočet 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět vytváří prostor prio realizaci samnostaných tvůrčích výstupů mimo klauzurní zkoušky a povinná cvičení, případně významnou autorskou spolupráci na díle jiného tvůrce či tvůrkyně.

Výsledky učení

Audiovizuální dílo vytvořené nad rámec běžných studijních povinností.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se míra participace, relevance východiska i realizace a celkový výsledek práce studenta.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů