English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Blok technických cvičení 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTC6 Z 2 4/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia:

Forma obecné explikace následovaná aktivní
, dialogickou prací u počítače na základě konkrétních materiálů a příkladů.

Předpoklady a další požadavky:

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 3. ročníku.

Obsah kurzu:

4. Projekt mobilní aplikace pro Android nebo IOS

Cílem projektu je vytvoření platformy pro sdílení dat (obraz, zvuk, text atd.) komerčně dostupnými mobilními přístroji. Klíčovým aspektem projektu je jeho propojenost s živou kulturou, každodenností a možnost všudypřítomné participace a sdílení alternativních (nekomerčních) idejí. Studenti mohou pracovat individuálně nebo společně na jednom projektu.

Doporučená nebo povinná literatura:

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Hodnoticí metody a kritéria:

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Webová stránka předmětu:
http://cas.famu.cz/wiki/index.php/Z%C3%A1klady_audiovizu%C3%A1ln%C3%AD_technologie
http://cas.famu.cz/page.php?page=32
Poznámka:

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 11. 2017