Blok technických cvičení 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTC6 Z 2 4T česky letní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eric ROSENZVEIG, Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby.

Forma studia

Forma obecné explikace následovaná aktivní
, dialogickou prací u počítače na základě konkrétních materiálů a příkladů.

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 3. ročníku.

Obsah kurzu

  1. Projekt mobilní aplikace pro Android nebo IOS

Cílem projektu je vytvoření platformy pro sdílení dat (obraz, zvuk, text atd.) komerčně dostupnými mobilními přístroji. Klíčovým aspektem projektu je jeho propojenost s živou kulturou, každodenností a možnost všudypřítomné participace a sdílení alternativních (nekomerčních) idejí. Studenti mohou pracovat individuálně nebo společně na jednom projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/blok

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Webová stránka předmětu

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/Z%C3%A1klady_audiovizu%C3%A1ln%C3%AD_technologie
http://cas.famu.cz/page.php?page=32

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 423
Učebna CAS 423

(Lažanský palác)
ROSENZVEIG E.
14:00–18:05
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–18:05 Eric ROSENZVEIG Učebna CAS 423
Lažanský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů