Přehled dějin české kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DECK2 ZK 2 6/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti prohloubí své znalosti významné etapy dějin české kinematografie.

Forma studia

Přednáška a projekce

Předpoklady a další požadavky

Student musím mít absolvovaný předmět Přehled dějin české kinematografie I

Obsah kurzu

Přehledový přednáškový cyklus Dějiny české a slovenské kinematografie B navazuje na přednášky doc. Ivana Klimeše Přehled dějin české kinematografie 1. Časové pokrývá období od 60. let do současnosti.

Témata:

1/ Česká a slovenská nová vlna I, doc. Stanislava Přádná

význam FAMU, intimistické jádro: Forman-Passer-Papoušek, oživující proudy v tematice a stylu, obraz společnosti „zrubu“.

2/ Česká a slovenská nová vlna II, doc. Stanislava Přádná

reflexivní, parabolické a impresivní tendence v československé nové vlně

3/ Česká a slovenská nová vlna III, doc. Stanislava Přádná

slovenská „sekce“ Nové vlny a slovenský film 60. až 80. let

4/ Československá televize do roku 1989, Mgr. Šinom Bauer

technologické možnosti, organizační východiska, kulturně-politická objednávka, dramatická tvorba, významné osobnosti

5/ Nástup a průběh tzv. normalizace v českém filmu, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

výměna vedení Čs. filmu, personální čistky tvůrčích profesí, osudy tvůrců Nové vlny, proměna struktury ve FS Barrandov, nová dramaturgie a ideologie

6/ Hraná tvorba 70. a80. let, doc. Stanislava Přádná

žánrová a tematická omezení, tzv. konsolidovaní tvůrci a klasikové ve službách normalizace, tvorba „pozůstalých“ z Nové vlny, ztížený nástup nových generací, film pro děti a mládež, proces politického uvolňování v druhé polovině 80. let

7/ Dokumentární film 70. a 80. let, Mgr. Magda Španihelová

autorský dokumentární film 70. let, útočiště pro tvůrce Nové vlny, poetika a témata Jana Špáty, fenomén žen-dokumentaristek, nařízená témata a jejich autorská transformace, populárně naučné filmy, dokumentární film ve službách prorežimní propagandy

8/ Transformace českého filmu po roce 1989, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

státu a kinematografie po r. 1989, filmová legislativa, privatizace, proměna filmové produkce a distribuce, proměna technologie natáčení a prezentace filmů (elektronická média, digitalizace), vývoj filmového trhu a prostředí festivalů, vliv EU

9/ Český filmová tvorba po roce 1989, Mgr. Magda Španihelová / Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

tendence – žánry – témata, tvorba režisérů různých generací, fenomén exploatačního filmu, postmoderna a reflexe Nové vlny

10/ Dokumentární, alternativní a experimentální film po roce 1989, Mgr. Magda Španihelová

rozvoj dokumentárního filmu po roce 1989, produkční specifika, Karel Vachek a „generace Jihlava“, další významné osobnosti českého dokumentu; alternativní a experimentální film

11/ Vývoj českého animovaného filmu 70. až 90. let, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

autorský animovaný film 70. a 80. let, fenomén Jan Švankmajer, generace absolventů VŠUP 80. let a KAT 90. let

12/ Vývoj televizního vysílání v ČR po roce 1989, Mgr. Šimon Bauer

transformace a rozvoj producentských aktivit ČT, nástup privátních vysílatelů a důsledky, technologické změny, proměna stylů a žánrů televizní tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Blažejovský, Jaromír: Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 6 -11.

Hames Peter: Československá nová vlna. B. m., KMa 2008.

Hulík, Štěpán: Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha: Academia 2011.

Další doporučená literatura:

Barešová, Marie – Cz Dvořáková, Tereza: Generace normalizace. Ztracená naděje českého filmu? Praha: NFA 2017.

Bílek Petr A.: James Bond a Major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius Olšanská 2007.

Bílek, Petr A., Činátlová, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.

Boček, Jaroslav: Kapitoly o filmu. Praha: Orbis 1968.

Bren, Paulina: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013.

Březina, Václav: Lexikon českého filmu. Praha: Cinema 1996.

Buchar, Robert: Sametová kocovina (dvd nebo kniha). Brno: Host 2001.

Cieslar, Jiří: Kočky na Atalantě. Praha: Akademie múzických umění 2003.

Cinepur 85 (leden 2013): téma Transformace kinematografií regionu střední Evropy po roce 1989.

Česálková, Lucie (ed.): Generace Jihlava. Brno: Větrné mlýny 2014.

Český hraný film IV-VI, 1961-1993. Praha: NFA 2004-2010.

Čulík, Jan: Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Brno: Host 2007.

David, Ivan: Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva. Nová beseda 2015.

Dutka Edgar, Scenáristika animovaného filmu. Minimum z historie české animace. Praha: NAMU 2012 (3. vyd.).

Filmová ročenka. Praha: NFA 1992 – 2010.

Franc, Martin – Krátká, Lenka: Dějiny AMU ve vyprávěních. Praha: AMU 2017 /části věnované FAMU/.

Hadravová, Tereza – Martinek, Přemysl (eds.): Normalizace. Sborník prací a rozhovorů pro Sokolovský filmový seminář 2006. Loket: Občanské sdružení démonický koník 2006.

Halada, Andrej: Český film devadesátých let. Praha: NLN 1997

Iluminace 9, 1997, č. 1 – tematické číslo věnované normalizaci v československé kinematografii.

Liehm, Antonín J.: Ostře sledované filmy. Praha: NFA 2001.

Lukeš, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart 2013.

Nová nová vlna? Praha: NFA 2002, s. 39-69.

Peňás Jiří: Deset procent naděje. Výbor z publicistiky 1995-2001. Nakladatelství Dokořán, 2002.

Poš, Jan: Výtvarníci animovaného filmu. Praha: Odeon 1990.

Přádná, Stanislava – Škapová, Zdena – Cieslar, Jiří: Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně. Praha: Pražská scéna 2002.

Ptáček, Luboš (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2000.

Skopal, Pavel (ed.): Naplánováná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia 2012.

Skupa, Lukáš: Vadí – nevadí. Česká filmová cenzura v 60. letech. Praha: NFA 2016 /kapitoly po r. 1969/.

Stankovič, Andrej: Co dělat, když Kolja vítězí? Praha: Triáda 2008.

Szczepanik, Petr: Továrna Barrandov: Svět filmařů a politická moc 1945–1970. Praha: NFA 2016.

Martin Štoll: Český film. Režiséři – dokumentaristé. Praha: Libri 2009.

Voráč, Jiří: Český film v exilu. Brno: Host, 2004 /kapitoly z dějin po roce 1968/.

Zpráva o české kinematografii. Praha: OHSP/OMA MK ČR 199X-2010 /knihovna NFA, část on-line aj./.

Žalman, Jan: Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. Praha: Národní filmový archiv 1993.

Dobové ideologické texty:

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha: ČSFÚ 1983.

Jiří Purš: Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. Praha: ČSFÚ 1985.

Dále doporučené:

Memoárové knihy, rozhovory a deníky významných filmových režisérů (P. Juráček, V. Jasný, O. Vávra, V. Chytilová, atd.)

Monografie věnované jednotlivým osobnostem (J. Němec, M. Forman, I. Passer, K. Vachek, J. Kadár, D. Vihanová, J. Špáta, J. Švankmajer aj.)

Dobové kritické a esejistické reflexe (Film a doba, Filmové a televizní noviny, Divadlo, Scéna aj.; J. Cieslar, J. Bernard atd.).

Audiovizuální a on-line zdroje ke studiu:

Rozmarná léta českého filmu (Petr Vachler – Jan Slavík, 2010) /dostupné na webu ČT/

Těžká léta československého filmu 1969-1989 (Jan Stehlík, 2011) /dostupné na webu ČT/

Uvnitř Vnitra (Josef Císařovský, 2007) /dostupné na webu ČT/

www.filmovyprehled.cz

Povinné filmy:

Seznam povinných filmů bude zveřejněn do února 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence.

Každý semestr je zakončen písemnou zkouškou.

Seznam povinných filmů:

Česká kinematografie 60. let, Mgr. Michal Večeřa

Lidé za kamerou (Eduard Hofman, 1961)

Zmatek (Evald Schorm, Ivan Vojnár, 1968)

Tvorba české nové vlny I, doc. Stanislava Přádná

Hoří, má panenko (Miloš Forman, 1967)

Intimní osvětlení (Ivan Passer, 1965)

Tvorba české nové vlny I, doc. Stanislava Přádná

O slavnosti a hostech (Jan Němec, 1966)

Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966)

Československá televize do roku 1989, Mgr. Šimon Bauer

Vyloženě rodinná historie (Jaroslav Dudek, 1969, 91 min)

Žena za pultem - jakékoliv 3 díly (měsíce roku)

Nástup a průběh tzv. normalizace v českém filmu, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Hroch (Karel Steklý, 1973)

Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (Věra Chytilová, 1979)

Hraná tvorba 70. a 80. let, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Džusový román (Fero Fenič, 1984)

Proč? (Karel Smyczek, 1987)

Dokumentární film 70. a 80. let, Magda Španihelová, Ph. D.

Praha, neklidné srdce Evropy (Věra Chytilová, 1984)

Etudy pro elektronový mikroskop (Pavel Koutecký, 1988)

Transformace českého filmu po roce 1989, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Vojtěch, řečený sirotek (Zdeněk Tyc, 1989)

Kouř (Tomáš Vorel, 1990)

Česká filmová tvorba po roce 1989, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Lekce Faust (Jan Švankmajer, 1993)

Kolja (Jan Svěrák, 1996)

Dokumentární film po roce 1989, Magda Španihelová, Ph. D.

Nonstop (Jan Gogola, 1999)

Hyperion, aneb Volnost, Rovnost, Bratrství (Karel Vachek, 1992)

Vývoj českého animovaného filmu 70. až 90. let, Tereza Cz Dvořáková, Ph. D.

Krysař (Jiří Barta, 1985)

Řeči, řeči, řeči (Michaela Pavlátová, 1991)

Vývoj televizního vysílání v ČR po roce 1989, Mgr. Šimon Bauer

Velmi uvěřitelné příběhy – díl Sousto (Igor Chaun, 1991)

Bezesné noci (David Čálek, Radim Špaček 2004, 108 min)

Český experimentální film od 60. let do současnosti, Mgr. Sylva Poláková

DVD Petr Skala - Utajený experimentátor, Praha, NFA, 2015.

VHS Český experimentální film 90. let. Zdroj: CAS FAMU

Poznámka

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-2000 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického dispozitivu těch let, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů