English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Přehled dějin české kinematografie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DECK3 ZK 2 6/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Studenti prohloubí své znalosti významné etapy dějin české kinematografie.

Forma studia:

Přednášky, projekce filmových ukázek a filmů, odpovědi otázek studentů.

Předpoklady a další požadavky:

Student musím mít absolvované předměty Dějiny české kinematografie I a II.

Obsah kurzu:

Přehledová přednáška posluchače seznamuje s vývojem české kinematografie od roku 1960 do současnosti.

Termín konání: středa | 9:10 – 12:25h

Místo: Katedra filmových studií FF UK | Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 429 (4. patro)

Koordinátorka kurzu: Mgr. Magda Španihelová | magda.spanihel@gmail.com

1) 22. 2. 2017

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Český film 70. a 80. let: instituce

2) 1. 3. 2017

Doc. PhDr. Stanislava Přádná

Počátky normalizace v české kinematografii. Osud osobností Nové vlny. Generace 70. a 80. let

3) 8. 3. 2017

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Dokumentární film 80. Let

4) 15. 3. 2017

Mgr. Šimon Bauer

Televize | 70. léta

5) 22. 3. 2017

Mgr. Sylva Poláková, Ph.D.

Experimentální film (70. – současnost)

6) 29. 3. 2017

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Český film 80. let

7) 5. 4. 2017

Mgr. Magda Španihelová

Český film 90. let

12. 4. 2017 | TÝDEN DIVERZITY | Výuka se nekoná

8) 19. 4. 2017

Mgr. Šimon Bauer

TV | 90. léta

9) 26. 4. 2017

Mgr. Magda Španihelová

Dokumentární film 90. let

10) 3. 5. 2017

JUDr. Ivan David

Filmové právo

11) 10. 5. 2017

Mgr. Šimon Bauer

Internetová TV

12) 17 . 5. 2017

MgA. Matěj Strnad

Filmový archiv a restaurování filmu

Doporučená nebo povinná literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Dějiny českého filmu III

Bílek Pert A. : James Bond a Major Zeman. Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius Olšanská 2007.

Bílek, Petr A., Činátlová, Blanka (eds.): Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.

Blažejovský, Jaromír: Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 6 -11.

Boček, Jaroslav: Kapitoly o filmu. Praha: Orbis 1968.

Bren, Paulina: Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. Praha: Academia 2013.

Březina, Václav: Lexikon českého filmu. Praha: Cinema 1996.

Buchar, Robert: Sametová kocovina (dvd nebo kniha). Brno: Host 2001.

Cieslar, Jiří: Kočky na Atalantě. Praha: Akademie múzických umění 2003.

Čulík, Jan: Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Brno: Host 2007.

Filmová ročenka. Praha: NFA 1992 – 2010

David, Ivan: Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva. Nová beseda 2015.

Hadravová, Tereza– Martinek, Přemysl (eds.): Normalizace. Sborník prací a rozhovorů pro Sokolovský filmový seminář 2006. Loket: Občanské sdružení démonický koník 2006.

Halada, Andrej: Český film devadesátých let. Praha: NLN 1997

Hulík, Štěpán: Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha: Academia 2011.

Hulík, Štěpán: Nástup normalizace ve filmovém studiu Barrandov. Iluminace 22, 2010, č. 2, s. 47-66.

Iluminace 9, 1997, č. 1 – tematické číslo věnované normalizaci v československé kinematografii.

Liehm, Antonín J.: Ostře sledované filmy. Praha: NFA 2001.

Lukeš, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart 2013.

Nová nová vlna? Praha: NFA 2002, s. 39-69.

Peňás Jiří, Deset procent naděje. Výbor z publicistiky 1995-2001. Nakladatelství Dokořán, 2002.

Ptáček, Luboš (ed.): Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2000.

Slánská Táňa: Mezi včerejškem a zítřkem. In Film a doba 3 (1991) s. 144- 153.

Stankovič, Andrej: Co dělat, když Kolja vítězí? Praha: Triáda 2008.

Švankmajer Jan: Síla imaginace (Režisér o své tvorbě). Praha: Dauphin – Mladá fronta, 2001.

Voráč, Jiří: Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968. Brno: Host, 2004.

Zprávy o české kinematografii (výroční). Praha: OHSP/OMA MK ČR 199X-2010 (knihovna NFA aj.).

Dále:- memoárové knihy, rozhovory a deníky významných filmových režisérů (P. Juráček, V. Jasný, O. Vávra, V. Chytilová, atd.)

- monografie věnované jednotlivým osobnostem (M. Forman, I. Passer, K. Vachek, J. Kadár aj.)

- dobové kritické a esejistické reflexe (J. Cieslar, J. Bernard, J. Lukeš, J. Žalman atd.)

Dobové ideologické texty:

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha: ČSFÚ 1983.

Jiří Purš: Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie. Praha: ČSFÚ 1985.

Povinné filmy:

Dny zrady (Otakar Vávra, 1973)

Kdo hledá zlaté dno? (Jiří Menzel, 1974)

Tobě hrana zvonit nebude (Vojtěch Trapl, 1975)

Hroch (Karel Steklý, 1973)

Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (Věra Chytilová, 1979)

Postav dom, zasaď strom (Juraj Jakubisko, 1979)

Postřižiny (Jiří Menzel, 1980)

Evžen mezi námi (Petr Nýdrle, 1981)

Kalamita (Věra Chytilová, 1981)

Džusový román (Fero Fenič, 1984)

Proč? (Karel Smyczek, 1987)

Nejistá sezóna (Ladislav Smoljak, 1987)

Kouř (Tomáš Vorel, 1990)

Pivo přes ulici (Václav Bedřich, 1974)

Praha – neklidné srdce Evropy (Věra Chytilová, 1984)

Variace na téma hledání tvaru (Drahomíra Vihanová, 1986)

Majčini kluci (Vladislav Kvasnička, 1987)

Možnosti dialogu (Jan Švankmajer, 1982)

Petr Skala - tvorba 60.-70. let

Etudy pro elektronový mikroskop (Pavel Koutecký, 1988)

Největší přání II (Jan Špáta, 1990)

Hyperion, aneb Volnost, rovnost, Bratrství (Karel Vachek, 1992)

Nespatřené (Miroslav Janek, 1996)

Zánik Československa v parlamentu (Pavel Koutecký, 1993)

Proměny přítelkyně Evy (Drahomíra Vihanová, 1990)

Řekni mi něco o sobě / Člověk a čas (Helena Třeštíková)

Hry prachu (Martin Mareček, 2001)

Nonstop (Jan Gogola ml., 1999)

Kolja (Jan Svěrák, 1996)

Vojtěch, řečený sirotek (Zdeněk Tyc, 1989)

Dědictví aneb Kurvahošiguttentag (Věra Chytilová, 1992)

Hodnoticí metody a kritéria:

Účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence.

Každý semestr je zakončen písemnou zkouškou. Bodové hodnocení: A: 100-90; B: 89-75; C: 74-65; D: 64-50

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-2000 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického dispozitivu těch let, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 9. 2017