Dílna 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DIL7 Z 3 4DT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů/tek formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Forma studia

Tvůrčí dílna

Předpoklady a další požadavky

Rámcovým předpokladem je připravenost na průběžnou praktickou práci. Je vhodné, pokud student/ka tváří v tvář rozvrhu úkolů celého semestru střádá tvůrčí nápady, které může následně přinést do procesu práce na dílně.

Obsah kurzu

Dílna je společným prostorem pro studenty/ky oboru napříč ročníky. Je prostorem diskuse, společných konzultací a reflexe tvůrčí aktivity jednotlivých studentů. Ve struktuře školy hraje institut dílny roli podstatného průsečíku mezi tvůrčí praxí a teoretickým vzděláváním. Tento speciální typ předmětu je určen na rozvoj individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních pracích studentů/tek (umělecké dílo z oblasti audiovizuálních médií). Každý vedoucí dílny zasílá na začátku ak. roku anotaci své dílny. Příklady anotací:

Anotace 1

Hlavní náplní dílny je především konzultace vlastních autorských uměleckých prací. Ty mohou být na formální škále rozkročeny od videa po sochařskou intervenci. Jako cíl pro studentky a studenty této dílny ovšem vidím schopnost vytvořit umělecký projekt, který bude schopný obstát jak ve filmové experimentální sféře, tak v kontextu uměleckého provozu. Dobu, kterou v časovém koloběhu semestrů nebudeme využívat pro tyto konzultace, bych ráda vyplnila tématem, které bude leitmotivem dílny po celý akademický rok - „technologie doteku“, kdy se budeme společně bavit o možných průsečících nejnovějších digitálních technologií a přístupů k nim, stejně jako o jejich dopadech na lidské tělo. V rámci tohoto tématu budeme podnikat návštěvy odborníků a odbornic, kteří by nám v tomto tématu pomohli/y rozšířit obzory. Toto snažení pak vyústí v přípravu společné výstavy.

Anotace 2

Dílna se bude zabývat demýtizací AI jako epistemologického nástroje. Pomocí apropriace existujících konceptů počítačových a neuro-kognitivních věd zkusíme nahlédnout AI jako nástroj umělecké kritiky. Zároveň budeme během dílny vznášet otázku etických a enviromentálních dopadů používání těchto nástrojů. Můžeme tomu říkat deep learning, strojové učení nebo probablistic computation.

Je možné vidět v AI zrcadlo současného stavu civilizace? Je stroj bytost, objekt nebo subjekt? Jako animisti přisuzujeme strojům vlastnosti bytostí. Stroj se učí, stroj rozpoznává, stroj myslí. Jako pozitivisti objektivizujeme stroj jako teleologickou hračku. Stroj funguje, stroj se zasekl. Sice se může zdát, že se stroje učí, ve skutečnosti se však snaží oklamat nebo spíš obejít lidský záměr. Stroj generuje šum a my v tomto výstupním produktu čteme jako z kávy a hledáme vzory, které nám dávají smysl.

Anotace 3

Dílna nemá konkrétní téma, médium, nebo strategii. Je založena na diskuzi o tom, co se členům kolektivu zdá podstatné, co kdo aktuálně řeší a prožívá. Často nosím oblíbené ukázky ze současného umění, videoklipy, hry a on-line videa. Předběžným předpokladem je zaměření na budoucnost a důležitá témata současného světa, společnost, umění, politiku, esoteriku, technologie a životní prostředí.

V prvním semestru se bude konat skupinová výstava. Výstavy se musí zúčastnit celá dílna a bude ze strany školy dotovaná. Téma opět vyplyne z diskuze v prvním měsíci dílny.

V druhém semestru je pak zcela volný prostor na rozvoj individuálních projektů s prezentací na klauzurách, které budeme opět diskutovat společně.

Ohledně typů prací nemám žádné předběžné představy, jen bych asi nedokázal s někým diskutovat hraný, nebo dokumentární film. Pokud vám můžu s něčím pomoct, momentálně se nejvíc zabývám 3D modelováním v reálném čase, postprodukcí videa, designem interface a programováním nástrojů pro VJing. Nijak ale necítím, že bychom se těmto nástrojům měli nutně věnovat.

Doporučená nebo povinná literatura

Otevřený soubor literatury, s níž budeme pracovat, bude určen na začátku akademického roku, při tvorbě konkrétní náplně dílny a na základě zaměření vlastní praktické práce studenta/ky. Školní multimediální knihovna.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 80%. Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti, konzultace postupu práce a splnění praktického úkolu.

Poznámka

Ve struktuře školy hraje institut dílny roli podstatného průsečíku mezi tvůrčí praxí a teoretickým vzděláním. Tento speciální typ předmětu je určen na rozvoj individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních úkolech studentů/tek. Výstupy dílen jednotlivých pedagogů přesahují do celé základní struktury výuky a praxe studenta/ky. Společná práce studentů/tek jednotlivých ročníků slouží k jejich zpětnovazebnému ovlivňování a propustnosti znalostí a dovedností skrze ročníky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů