Diplomový seminář Bc

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSB Z 3 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je příprava výzkumného plánu, příprava struktury diplomové práce a aplikace. Studenti si odnesou kompetence potřebné k sepsání bakalářské diplomové práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné nesjou stanoven

Obsah kurzu

Seminář je určen těm, kteří se chystají na psaní diplomové práce, a zajímá je, jaké metodologické postupy se nabízejí, které metody jsou vhodné pro specifická témata, jak přistupovat ke zpracování vlastního uměleckého výzkumu. Vedle toho se seminář zaměří i na jednoduché návody a tipy pro samotné psaní, ukáže, jaký je rozdíl mezi fakty a informacemi a co je to interpretace. Důležitou součástí je procvičení práce se zdroji a konzultace jejich vyhledávání.

Seminář bude také obsahovat individuální konzultace výzkumného plánu a pokusí se nasměrovat studenty k vhodným pedagogům, jejichž specialismus se hodí individuálním studentským tématům.

Tématické okruhy:

●úvod, představení dosavadní práce studentů a studentek a témat diplomních prací, jak identifikovat vlastní relevantní výzkumné téma a jak výzkumné teze.

●výzkum: co to je? - příklady uměleckého výzkumu (Tomáš Uhnák, John Hill, Pavel Sterec, Isabela Grosseová, Pavla Sceranková + zahraniční příklady), příklady teoretického výzkumu, strukturace a rozvržení průběhu práce, jak si udělat realistický plán výzkumu

●metody výzkumu a psaní I. // antropologické metody, vizuální studia

●metody výzkumu a psaní II. // historické metody, diskurzivní analýza

●metody výzkumu a psaní III. // sociologické metody, role filozofie

●co je to pramen, jak je vyhledávat, co je to informace a jak se z ní stane fakt, co plagiát, jak najdeme zdroje, které jsou pro nás důležité a relevantní, co je to interpretace a jak s ní dále pracovat? Jak pracovat s citačním systémem, ilustrací a bibliografií.

●seminář bude doplněn silnou praktickou částí s cílem naučit dovednosti psaní závěrečné práce: např. navrhněte/designujte si vlastní (imaginární, abstraktní) výzkum a představte, jak byste v něm postupovali, jak utvořit návaznost logickou argumentací atd.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

https://www.macmillanihe.com/page/detail/How-to-Write-Your-Undergraduate-Dissertation/?K=9781352005226

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář je hodnocen na základě prezentace na hodinách a aktivní účasti v diskusi.

Minimálně 50% docházky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů