English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Přehled dějin světové kinematografie 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSK1 ZK 2 6/T česky zimní
Garant předmětu:
Jan BERNARD
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan BERNARD
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia:

Základní formou výuky je přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Informace z přednášek si studenti doplňují studiem uvedené literatury a individuálním „blízkým čtením“ doporučených filmů.

Předpoklady a další požadavky:

Přednáška je určena pro studenty prvního ročníku a vyžaduje pouze znalosti ze světové historie, geografie, literatury, výtvarného umění, divadla a pod. v rozsahu středoškolského studia. Žádoucí je rovněž znalost angličtiny, umožňující čtení odborné literatury a podtitulků předváděných filmů.

Obsah kurzu:

Třísemestrální přednáška dějin světového filmu je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dipozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

1) přečtení povinné literatury

2) zhlédnutí povinných filmů

Nedílnou součástí látky odpřednášené v rámci každé přednášky je zhlédnutí dvou až tří povinných filmů, přičemž alespoň jeden bude promítán ve škole v rámci přednášky, na další se pak musejí studenti podívat sami. S výjimkou některých filmů promítaných během přednášek jsou všechny povinné filmy přístupny na vhs či dvd ve videotéce FAMU.

Upozorňujeme, že v testu či při zkoušce bude jedna otázka zaměřená na prověření znalostí povinných filmů.

3) znalost přednášené látky

Dějiny do roku 1945

1.(4. 10.) Sovětská montážní kinematografie 20. let

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Deset dní, které otřásly světem (1927, Sergej Ejzenštejn

2. film: Matka (1926, Vsevold Pudovkin)

2.(11.10) Raný film (1895-1907) a historie médií

Přednášející: Tereza Czesany - Dvořáková, Jiří Forejt

Projekce: Werner Nekes: Media Magica díl I., IV. a V, filmy bratří Lumiérů a Georgese Méliése, filmy Brightonské školy (dvd)

3. (18.10) Dějiny fotografie – pohled na základní vývojové zvraty ve XX.století

Přednášející:

Projekce: průběžná projekce fotografií, která je integrální součástí přednášky + Vzlety a pády

4. (25.10.) Desátá léta (1908 – 20) v USA a v Evropě: ustavení vyprávění

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Zlomený květ (1919, David Wark Griffith) dvd + Poklad pana Arna (1919, M. Stiller)

2. a 3. film: Intolerance (1916, David Wark Griffith); Vozka smrti (1921, Victor Sjostrom)

5. (1.11.) Německo 20. let

Přednášející: Tereza Czesany-Dvořáková

Projekce: Kabinet doktora Caligariho (1920, Robert Wiene, dvd), Upír Nosferatu (1922, Friedrich Wilhelm Murnau, dvd)

2. film: Metropolis (1927, Fritz Lang)

6. (8.11.) USA 20. léta

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Chamtivost (1925, Erich von Stroheim, VHS)

2. film: Frigo na mašině (1927, Buster Keaton, dvd)

7. (15.11.) Avantgarda 20. – 30. let

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Zlatý věk (1930, Luis Bunuel, Salvador Dali) dvd

2.-8. film: Walther Ruttmann: Opus 1, Hans Richter: Rhythmus 21, Hans Richter: Vormittagsspuk, Oskar Fischinger: Studie 7, Oskar Fischinger: Komposition in Blau, Man Ray: Le Retour à la Raison , Fernand Léger: Ballet Mécanique , René Clair: Entr’acte. Walter Ruttmann: Opus-Hra světel Opus III(němá verze, 1min,čb), Oskar Fischinger: Studie č.8 (čb,verze zvuková,5min).

8. (22.11.) Přechod ke zvuku, barvě a stylu 30. Let

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Závěť doktora Mabuse (1933, Fritz Lang, dvd)

2. film: Pod střechami Paříže (1930, René Clair)

9. (29.11.) Dokumentární film do r. 1940

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Člověk s kinoaparátem (1929, Dziga Vertov NFA, Nanuk, Turksib – kopie 16mm)

2. film: Pád dynastie Romanovců (1927, Esfir Šubová

10. (6.12.) Hollywood 1930-45 I. (osobnosti filmové klasiky)

Přednášející: Jan Bernard

Povinné filmy: Občan Kane (1941, Orson Welles, dvd)

2. film: Jih proti severu (1939, Victor Fleming)

11. (13.12.) Hollywood 1930-45 II. (žánrový film)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Kachní polévka (1933, Leo McCarey, dvd), Přepadení (1939, John Ford) dvd

2. film: Hluboký spánek (1946, Howard Hawks)

12. (20.12.) Francie a Británie 1930-45

Přednášející: Helena Bendová

Projekce: Den začíná (1939, Marcel Carné) film z NFA

2. film: Pravidla hry (1938, Jean Renoir))

Střihové dokumenty:

Kevin Brownlow: Universal Horror ( Historie hororu), 1998, 96´ ; D.W. Griffith: Father of Film (D.W. Griffith – Otec filmu I-III), 1993, 150´; Buster Keaton: A Hard Act to Follow, 1987; I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper, 2005; Cecil B. DeMille: American Epic, 2004´; Melvyn Bragg: Lilian Gish, 1983, 25´

Cinema Europe: The Other Hollywood (Evropská kinematografie - Jiný Hollywood)

– End of an Era (1995)

– Opportunity Lost (1995)

– The Music of Light (1995)

– The Unchained Camera (1995)

– Where It All Began (1995)

Martin Scorsese, Michael Henry Wilson: A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Století filmu), 1995, 225´

Gangsterská kronika I, II, 1998,100´

Doporučená nebo povinná literatura:

Povinná:

David Bordwell; Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. česky: Dějiny filmu, AMU-LN, Praha 2007 nebo

W.W.Dixon-G.A. Foster: A Short History of Film , Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 2008

(příslušné kapitoly)

Co je fotografie, 150 let fotografie - katalog, Videopress, Praha 1989

Doplňková:

obecné dějiny kinematografie:

David Cook: A history of narrative film. New York 1990.

Gilles Deleuze: Film 1. Obraz-pohyb. Praha 2000.

Gilles Deleuze: Cinema 2. Time-image. London 1989.

Enno Patalas; Ulrich Gregor: Dejiny filmu. Bratislava 1968.

Střihové dokumenty:

Kevin Brownlow: Universal Horror ( Historie hororu), 1998, 96´ ;; D.W. Griffith: Father of Film (D.W. Griffith ? Otec filmu I-III), 1993, 150´; Buster Keaton: A Hard Act to Follow, 1987; I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper, 2005; Cecil B. DeMille: American Epic, 2004

Cinema Europe: The Other Hollywood (Evropská kinematografie - Jiný Hollywood)

? End of an Era (1995)

? Opportunity Lost (1995)

? The Music of Light (1995)

? The Unchained Camera (1995)

? Where It All Began (1995)

Martin Scorsese, Michael Henry Wilson: A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Století filmu), 1995, 225´

Gangsterská kronika I, II, 1998,100´

Hodnoticí metody a kritéria:

Každý (ze tří) semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Součástí klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Webová stránka předmětu:
http://cas.famu.cz/
Poznámka:

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BERNARD J.
09:00–11:25
(paralelka 1)
místnost 107
Učebna 1

(Lažanský palác)
BERNARD J.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Jan BERNARD Projekce FAMU
Lažanský palác
paralelka 1
St 11:30–13:55 Jan BERNARD Učebna 1
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2017