Přehled dějin světové kinematografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSK1 ZK 2 6/T česky zimní
Garant předmětu:
Jan BERNARD
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan BERNARD
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Forma studia:

Základní formou výuky je přednáška, doplněná ukázkami filmů a studijní projekcí.

Informace z přednášek si studenti doplňují studiem uvedené literatury a individuálním „blízkým čtením“ doporučených filmů.

Předpoklady a další požadavky:

Přednáška je určena pro studenty prvního ročníku a vyžaduje pouze znalosti ze světové historie, geografie, literatury, výtvarného umění, divadla a pod. v rozsahu středoškolského studia. Žádoucí je rovněž znalost angličtiny, umožňující čtení odborné literatury a podtitulků předváděných filmů.

Obsah kurzu:

Třísemestrální přednáška dějin světového filmu je pojata jako komplexní seznámení s dějinami světového filmu pro studenty prvního a druhého ročníku. Přednáška se snaží v souladu s tzv. novou filmovou historií studenty obeznámit nejen s estetickou a biografickou rovinou dějin kinematografie (umělecky důležití tvůrci a směry, jejich vzájemné vztahy, návaznosti na jiné umělecké druhy atd.), ale také se společensko-kulturním, ekonomickým a institucionálním dipozitivem, který kinematografii té které doby do značné míry determinuje a který je jí naopak zpětně ovlivňován. Kurz je doplněn pravidelnými projekcemi vybraných filmů.

Předpoklady zdárného absolvování kurzu:

1) přečtení povinné literatury

2) zhlédnutí povinných filmů

Nedílnou součástí látky odpřednášené v rámci každé přednášky je zhlédnutí dvou až tří povinných filmů, přičemž alespoň jeden bude promítán ve škole v rámci přednášky, na další se pak musejí studenti podívat sami. S výjimkou některých filmů promítaných během přednášek jsou všechny povinné filmy přístupny na vhs či dvd ve videotéce FAMU.

Upozorňujeme, že v testu či při zkoušce bude jedna otázka zaměřená na prověření znalostí povinných filmů.

3) znalost přednášené látky

Dějiny do roku 1945

1.(4. 10.) Přednáška odpadá kvůli imatrikulaci.

2.(11.10) Raný film (1895-1907) a historie médií

Přednášející: Tereza Czesany - Dvořáková, Jiří Forejt

Projekce: Werner Nekes: Media Magica díl I., IV. a V, filmy bratří Lumiérů a Georgese Méliése, filmy Brightonské školy (dvd)

3. (18.10) Sovětská montážní kinematografie 20. let

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Deset dní, které otřásly světem (1927, Sergej Ejzenštejn) film NFA

2. film: Matka (1926, Vsevold Pudovkin)

4. (25.10.) Desátá léta (1908 – 20) v USA a v Evropě: ustavení vyprávění

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Zlomený květ (1919, David Wark Griffith) dvd + Poklad pana Arna (1919, M. Stiller)

2. a 3. film: Intolerance (1916, David Wark Griffith); Vozka smrti (1921, Victor Sjostrom)

5. (1.11.) Německo 20. let

Přednášející: Tereza Czesany-Dvořáková

Projekce: Kabinet doktora Caligariho (1920, Robert Wiene, dvd), Upír Nosferatu (1922, Friedrich Wilhelm Murnau, dvd)

2. film: Metropolis (1927, Fritz Lang)

6. (8.11.) USA 20. léta

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Chamtivost (1925, Erich von Stroheim, VHS)

2. film: Frigo na mašině (1927, Buster Keaton, dvd)

7. (15.11.) Avantgarda 20. – 30. let

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Zlatý věk (1930, Luis Bunuel, Salvador Dali) dvd

2.-8. film: Walther Ruttmann: Opus 1, Hans Richter: Rhythmus 21, Hans Richter: Vormittagsspuk, Oskar Fischinger: Studie 7, Oskar Fischinger: Komposition in Blau, Man Ray: Le Retour à la Raison , Fernand Léger: Ballet Mécanique , René Clair: Entr’acte. Walter Ruttmann: Opus-Hra světel Opus III(němá verze, 1min,čb), Oskar Fischinger: Studie č.8 (čb,verze zvuková,5min).

8. (22.11.) Přechod ke zvuku, barvě a stylu 30. let

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Závěť doktora Mabuse (1933, Fritz Lang, dvd)

2. film: Pod střechami Paříže (1930, René Clair)

9. (29.11.) Dokumentární film do r. 1940

Přednášející: Martin Čihák

Projekce: Člověk s kinoaparátem (1929, Dziga Vertov NFA, Nanuk, Turksib – kopie 16mm)

2. film: Pád dynastie Romanovců (1927, Esfir Šubová

10. (6.12.) Hollywood 1930-45 I. (osobnosti filmové klasiky)

Přednášející: Jan Bernard

Povinné filmy: Občan Kane (1941, Orson Welles, dvd)

2. film: Jih proti severu (1939, Victor Fleming)

11. (13.12.) Hollywood 1930-45 II. (žánrový film)

Přednášející: Jan Bernard

Projekce: Kachní polévka (1933, Leo McCarey, dvd), Přepadení (1939, John Ford) dvd

2. film: Hluboký spánek (1946, Howard Hawks)

12. (20.12.) Francie a Británie 1930-45

Přednášející: Helena Bendová

Projekce: Den začíná (1939, Marcel Carné) film z NFA

2. film: Pravidla hry (1938, Jean Renoir)

Střihové dokumenty:

Kevin Brownlow: Universal Horror ( Historie hororu), 1998, 96´ ; D.W. Griffith: Father of Film (D.W. Griffith – Otec filmu I-III), 1993, 150´; Buster Keaton: A Hard Act to Follow, 1987; I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper, 2005; Cecil B. DeMille: American Epic, 2004´; Melvyn Bragg: Lilian Gish, 1983, 25´

Cinema Europe: The Other Hollywood (Evropská kinematografie - Jiný Hollywood)

– End of an Era (1995)

– Opportunity Lost (1995)

– The Music of Light (1995)

– The Unchained Camera (1995)

– Where It All Began (1995)

Martin Scorsese, Michael Henry Wilson: A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Století filmu), 1995, 225´

Gangsterská kronika I, II, 1998,100´

Doporučená nebo povinná literatura:

Povinná:

David Bordwell; Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. česky: Dějiny filmu, AMU-LN, Praha 2007 nebo

W.W.Dixon-G.A. Foster: A Short History of Film , Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 2008

(příslušné kapitoly)

Co je fotografie, 150 let fotografie - katalog, Videopress, Praha 1989

Doplňková:

obecné dějiny kinematografie:

David Cook: A history of narrative film. New York 1990.

Gilles Deleuze: Film 1. Obraz-pohyb. Praha 2000.

Gilles Deleuze: Cinema 2. Time-image. London 1989.

Enno Patalas; Ulrich Gregor: Dejiny filmu. Bratislava 1968.

Střihové dokumenty:

Kevin Brownlow: Universal Horror ( Historie hororu), 1998, 96´ ;; D.W. Griffith: Father of Film (D.W. Griffith ? Otec filmu I-III), 1993, 150´; Buster Keaton: A Hard Act to Follow, 1987; I'm King Kong!: The Exploits of Merian C. Cooper, 2005; Cecil B. DeMille: American Epic, 2004

Cinema Europe: The Other Hollywood (Evropská kinematografie - Jiný Hollywood)

? End of an Era (1995)

? Opportunity Lost (1995)

? The Music of Light (1995)

? The Unchained Camera (1995)

? Where It All Began (1995)

Martin Scorsese, Michael Henry Wilson: A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Století filmu), 1995, 225´

Gangsterská kronika I, II, 1998,100´

Hodnoticí metody a kritéria:

Každý (ze tří) semestrů cyklu Dějiny filmu je završen zkouškou, ve které je student tázán na jedno základní téma, druhé doplňující a na jeden film. (Kromě velice významných a signifikantních případů nebude požadována znalost přesného roku produkce jednotlivých filmů či fenoménů: stačí jejich zařazení s přesností +/- 5 let, např. polovina 20. let, přelom 40. a 50. let, počátek 60. let apod.)

Součástí klasifikace je docházka - účast na projekcích filmů je povinná - tolerance 3 absence!

Webová stránka předmětu:
http://cas.famu.cz/
Poznámka:

Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve třech semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie do osmdesátých let dvacátého století, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly a osobnosti a to z hlediska celkového kinematografického dispozitivu, tj. včetně souvislostí politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva a pod.

Přednášky a projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí přednášek specializovaných.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BERNARD J.
09:00–11:25
(paralelka 1)
Výuka začíná 11. října
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERNARD J.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Výuka začíná 11. října
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Jan BERNARD Projekce FAMU
Lažanský palác
Výuka začíná 11. října paralelka 1
St 11:30–13:55 Jan BERNARD Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
Výuka začíná 11. října přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: