Diplomový seminář Mg

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSM Z 3 2ST česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si odnesou kompetence potřebné k sepsání diplomové práce.Cílem semináře je příprava výzkumného plánu, příprava struktury diplomové práce a aplikace, vše studenti/ky prezentují na závěrečném kolokviu.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

žádné nejsou stanoveny

Obsah kurzu

Seminář je určen těm, kteří se chystají na psaní diplomové práce. Seznámí studenty/ky s metodologickými postupy, ukáže, které metody jsou vhodné pro specifická témata a jak přistupovat ke zpracování vlastního uměleckého výzkumu. Vedle toho je seminář zaměřen i na jednoduché návody a tipy pro samotné psaní, ukáže, jaký je rozdíl mezi fakty a informacemi a co je to interpretace. Důležitou součástí je procvičení práce se zdroji a konzultace jejich vyhledávání.

Součástí semináře jsou individuální konzultace výzkumného plánu. Cílem je nasměrovat studenty/ky k vhodným pedagogům, jejichž specializace bude odpovídat individuálním studentským tématům.

Tématické okruhy:

1.Úvod, představení dosavadní práce studentů a studentek a témat diplomových prací, jak identifikovat vlastní relevantní výzkumné téma a jak výzkumné teze.

2.Výzkum: co to je? - příklady uměleckého výzkumu (Tomáš Uhnák, John Hill, Pavel Sterec, Isabela Grosseová, Pavla Sceranková + zahraniční příklady), příklady teoretického výzkumu, strukturace a rozvržení průběhu práce, jak si udělat realistický plán výzkumu

3.Metody výzkumu a psaní I. // antropologické metody, vizuální studia

4.Metody výzkumu a psaní II. // historické metody, diskurzivní analýza

5.Metody výzkumu a psaní III. // sociologické metody, role filozofie

6.Co je to pramen, jak je vyhledávat, co je to informace a jak se z ní stane fakt, co plagiát, jak najdeme zdroje, které jsou pro nás důležité a relevantní, co je to interpretace a jak s ní dále pracovat? Jak pracovat s citačním systémem, ilustrací a bibliografií?

7.Seminář bude doplněn silnou praktickou částí s cílem naučit dovednosti psaní závěrečné práce. Např.: navrhněte/designujte si vlastní (imaginární, abstraktní) výzkum a představte si, jak byste v něm postupovali, jak utvořit návaznost logickou argumentací atd.

Doporučená nebo povinná literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

https://www.macmillanihe.com/page/detail/How-to-Write-Your-Undergraduate-Dissertation/?K=9781352005226

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář je hodnocen na základě prezentace na hodinách a aktivní účasti v diskusi.

Minimálně 50% docházky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Anežka BARTLOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů