Diplomový seminář Mg

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DSM zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anežka BARTLOVÁ

Obsah

Seminář je určen těm, kteří se chystají na psaní diplomové práce. Seznámí studenty/ky s metodologickými postupy, ukáže, které metody jsou vhodné pro specifická témata a jak přistupovat ke zpracování vlastního uměleckého výzkumu. Vedle toho je seminář zaměřen i na jednoduché návody a tipy pro samotné psaní, ukáže, jaký je rozdíl mezi fakty a informacemi a co je to interpretace. Důležitou součástí je procvičení práce se zdroji a konzultace jejich vyhledávání.

Součástí semináře jsou individuální konzultace výzkumného plánu. Cílem je nasměrovat studenty/ky k vhodným pedagogům, jejichž specializace bude odpovídat individuálním studentským tématům.

Tématické okruhy:

1.Úvod, představení dosavadní práce studentů a studentek a témat diplomových prací, jak identifikovat vlastní relevantní výzkumné téma a jak výzkumné teze.

2.Výzkum: co to je? - příklady uměleckého výzkumu (Tomáš Uhnák, John Hill, Pavel Sterec, Isabela Grosseová, Pavla Sceranková + zahraniční příklady), příklady teoretického výzkumu, strukturace a rozvržení průběhu práce, jak si udělat realistický plán výzkumu

3.Metody výzkumu a psaní I. // antropologické metody, vizuální studia

4.Metody výzkumu a psaní II. // historické metody, diskurzivní analýza

5.Metody výzkumu a psaní III. // sociologické metody, role filozofie

6.Co je to pramen, jak je vyhledávat, co je to informace a jak se z ní stane fakt, co plagiát, jak najdeme zdroje, které jsou pro nás důležité a relevantní, co je to interpretace a jak s ní dále pracovat? Jak pracovat s citačním systémem, ilustrací a bibliografií?

7.Seminář bude doplněn silnou praktickou částí s cílem naučit dovednosti psaní závěrečné práce. Např.: navrhněte/designujte si vlastní (imaginární, abstraktní) výzkum a představte si, jak byste v něm postupovali, jak utvořit návaznost logickou argumentací atd.

Výsledky učení

Studenti si odnesou kompetence potřebné k sepsání diplomové práce.Cílem semináře je příprava výzkumného plánu, příprava struktury diplomové práce a aplikace, vše studenti/ky prezentují na závěrečném kolokviu.

Předpoklady a další požadavky

žádné nejsou stanoveny

Literatura

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada; sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

GREETHAM, Bryan. How to Write Your Undergraduate Dissertation. 3rd Edition London: Palgrave Macmillan, 2019. 416 s. ISBN 978-0230218758.

https://www.macmillanihe.com/page/detail/How-to-Write-Your-Undergraduate-Dissertation/?K=9781352005226

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 4., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury, In: Umělec 2/2001.

Hodnoticí metody a kritéria

Seminář je hodnocen na základě prezentace na hodinách a aktivní účasti v diskusi.

Minimálně 50% docházky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTLOVÁ A.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Anežka BARTLOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů