Dílna 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DV2 Z 3 4T česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Georgy BAGDASAROV, David KOŘÍNEK, Marie LUKÁČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů, formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Forma studia

tvůrčí dílna, semináře

Předpoklady a další požadavky

Dílna je společným prostorem pro studenty bakalářského i magisterského stupně. Je prostorem diskuse, společného rozvažování a reflexe tvůrčí aktivity jednotlivých studentů, její charakter i úroveň určuje právě i vklad konkrétních studentů, kteří se jí spoluúčastní. Program a harmonogram prací v dílně vzniká na začátku roku společnou dohodou všech zúčastněných, kterými jsou vedle koordinátora dílny také tutoři, jež vedou klauzurní cvičení jednotlivých studentů a také se podílí na náplni dílny.

Obsah kurzu

Dílna je společným prostorem pro studenty bakalářského i magisterského stupně. Je prostorem diskuse, společného rozvažování a reflexe tvůrčí aktivity jednotlivých studentů, její charakter i úroveň určuje právě i vklad konkrétních studentů, kteří se jí spoluúčastní. Program a harmonogram prací v dílně vzniká na začátku roku společnou dohodou všech zúčastněných, kterými jsou vedle koordinátora dílny také tutoři, jež vedou klauzurní cvičení jednotlivých studentů a také se podílí na náplni dílny.

Doporučená nebo povinná literatura

Otevřený soubor literatury, s níž budeme pracovat, bude určen na začátku akademického roku, při tvorbě konkrétní náplně dílny. Školní multimediální knihovna.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti a průběžného plnění úkolů, které jsou na závěr společně zrekapitulovány a zhodnoceny.

Poznámka

Ve struktuře školy hraje institut dílny roli podstatného průsečíku mezi tvůrčí praxí a teoretickým vzděláním. Tento speciální typ předmětu je určen na rozvoj individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních úkolech studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
KOŘÍNEK D.
10:40–13:55
(paralelka 2)
místnost 436
Učebna CAS 436

(Lažanský palác)
BAGDASAROV G.
10:40–13:55
(paralelka 1)
místnost 423
Učebna CAS 423

(Lažanský palác)
LUKÁČOVÁ M.
10:40–13:55
(paralelka 3)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:55 Georgy BAGDASAROV Učebna CAS 436
Lažanský palác
paralelka 1
Út 10:40–13:55 David KOŘÍNEK Učebna CAS 428
Lažanský palác
paralelka 2
Út 10:40–13:55 Marie LUKÁČOVÁ Učebna CAS 423
Lažanský palác
paralelka 3

Předmět je součástí následujících studijních plánů