Dílna 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DV6 Z 3 4/T česky letní
Garant předmětu:
Martin BLAŽÍČEK, Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin BLAŽÍČEK, Vladimír TURNER, Miloš VOJTĚCHOVSKÝ, Martin ZET
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů, formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Forma studia:

tvůrčí dílna, semináře

Předpoklady a další požadavky:

Dílna je společným prostorem pro studenty bakalářského i magisterského stupně. Je prostorem diskuse, společného rozvažování a reflexe tvůrčí aktivity jednotlivých studentů, její charakter i úroveň určuje právě i vklad konkrétních studentů, kteří se jí spoluúčastní. Program a harmonogram prací v dílně vzniká na začátku roku společnou dohodou všech zúčastněných, kterými jsou vedle koordinátora dílny také tutoři, jež vedou klauzurní cvičení jednotlivých studentů a také se podílí na náplni dílny.

Obsah kurzu:

Dílna je společným prostorem pro studenty bakalářského i magisterského stupně. Je prostorem diskuse, společného rozvažování a reflexe tvůrčí aktivity jednotlivých studentů, její charakter i úroveň určuje právě i vklad konkrétních studentů, kteří se jí spoluúčastní. Program a harmonogram prací v dílně vzniká na začátku roku společnou dohodou všech zúčastněných, kterými jsou vedle koordinátora dílny také tutoři, jež vedou klauzurní cvičení jednotlivých studentů a také se podílí na náplni dílny.

Doporučená nebo povinná literatura:

Otevřený soubor literatury, s níž budeme pracovat, bude určen na začátku akademického roku, při tvorbě konkrétní náplně dílny. Školní multimediální knihovna.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti a průběžného plnění úkolů, které jsou na závěr společně zrekapitulovány a zhodnoceny.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Ve struktuře školy hraje institut dílny roli podstatného průsečíku mezi tvůrčí praxí a teoretickým vzděláním. Tento speciální typ předmětu je určen na rozvoj individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních úkolech studentů.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
10:40–13:55
(paralelka 1)
místnost IIM ČVUT
Institut intermédií - Dejvice

()
VOJTĚCHOVSKÝ M.
10:40–13:55
(paralelka 2)
místnost 423
Učebna CAS 423

(Lažanský palác)
TURNER V.
10:40–13:55
(paralelka 3)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–13:55 Martin BLAŽÍČEK Učebna CAS 428
Lažanský palác
paralelka 1
Út 10:40–13:55 Miloš VOJTĚCHOVSKÝ Institut intermédií - Dejvice
paralelka 2
Út 10:40–13:55 Vladimír TURNER Učebna CAS 423
Lažanský palác
paralelka 3
Předmět je součástí následujících studijních plánů: