Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

ITALSKÁ RENESANCE A ANTICKÉ DĚDICTVÍ

 1. Zrod historického sebe-vědomí výtvarného umění.
 2. Koncept znovuzrození umění.
 3. Čas ve výtvarném umění a čas výtvarného umění (příčný řez).
 4. Umění a věda.
 5. Zobrazovací systémy, problém perspektivy, konvencionalizované vizuální jazyky.
 6. Problém inovace v umění.
 7. Antické umění a renesanční obraz antiky.
 8. Fenomén mecenátu a sběratelství.
 9. Problém génia a „naučitelnosti“ umění.
 10. Umění a technologie.
 11. Kánon a estetická norma.
 12. Vynález knihtisku a evropská vizuální kultura.
 13. Problém centra a periferie.
 14. Konstitutivní role antického umění?

Doporučená nebo povinná literatura

BALEKA, J. Výtvarné umění : Výkladový slovník. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

BOARDMAN, J. Řecké umění.Praha : Odeon, 1975.

BURKE, P. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha : Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5

DEBICKI, J., FAVRE, J.-F., GRÜNEWALD, D., PIMENTEL, A. F., Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Praha : Argo, 2001. ISBN 80-7203-076-0

DVORSKÝ, J. (ed.) Dějiny českého výtvarného umění II : Od počátků renesance do závěru baroka. Praha : Academia, 1989. ISBN 80-200-0069-0

ECO, U. (ed.) Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7174-084-X

ECO, U. (ed.) Dějiny ošklivosti. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0

GARIN, F. (ed.) Renesanční člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad 2003. ISBN 80-7021-653-0

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. 2. vyd. Praha : Argo, Mladá fronta, 2003. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9

HENCKMANN, W., LOTTER, K. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995.

ISBN 80-205-0478-8

KOCH, W. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8

LEGRAND, G. Renesance. Praha ? Litomyšl : Paseka, 2000. ISBN 80-7185-292-9

MARTIN, R. a kol. Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha : EWA, 1993. ISBN 80-85764-02-4

SOURIAU, É. Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X

ŠEVČÍK, O. Architektura ? historie ? umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0345-9; 2. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2032-6

VERNANT, J.-P. Řecký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-731-6

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednášce + vypracování práce (dle zadání). Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky. Vypisuje se v roce 2009/10.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů