Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU1 Z 1 2PT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

Přednáška je součástí tříletého cyklu dvousemestrálních, na sebe navazujících kurzů. Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

ITALSKÁ RENESANCE A ANTICKÉ DĚDICTVÍ

 1. Zrod historického sebe-vědomí výtvarného umění.
 2. Koncept znovuzrození umění.
 3. Čas ve výtvarném umění a čas výtvarného umění (příčný řez).
 4. Umění a věda.
 5. Zobrazovací systémy, problém perspektivy, konvencionalizované vizuální jazyky.
 6. Problém inovace v umění.
 7. Antické umění a renesanční obraz antiky.
 8. Fenomén mecenátu a sběratelství.
 9. Problém génia a „naučitelnosti“ umění.
 10. Umění a technologie.
 11. Kánon a estetická norma.
 12. Vynález knihtisku a evropská vizuální kultura.
 13. Problém centra a periferie.
 14. Konstitutivní role antického umění?

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BOARDMAN, John. Řecké umění. Překlad Klement Benda. Praha: Odeon, 1975. 250 s.

BURKE, Peter. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Překlad Jiří Kropáček. Praha: Mladá fronta, 1996. 320 s. ISBN 80-204-0589-5.

DĘBICKI, Jacek, FAVRE, Jean-Francois, GRÜNEWALD, D. a PIMENTEL, A. F. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Překlad Jiří Špaček. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 80-7203-076-0.

ECO, Umberto, ed. Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 80-7203-677-7.

GOMBRICH, Ernst H. Příběh umění. Překlad Miroslava Tůmová. 2. vyd. Praha: Argo, Mladá fronta, 2003. 684 s. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9.

KOCH, Wilfried. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Překlad Petr Kaška a Zdeněk Vyplel. Vyd. 1. Praha: Ikar, 1998. 551 s. ISBN 80-7202-388-8.

LEGRAND, Gérard. Renesance. Překlad Felipe Serrano. Praha - Litomyšl: Paseka, 2000. 144 s. ISBN 80-7185-292-9.

Doporučená literatura:

BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník. Praha: Academia, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5.

DVORSKÝ, Jiří, ed. Dějiny českého výtvarného umění II: Od počátků renesance do závěru baroka. Praha: Academia, 1989. 905 s. ISBN 80-200-0069-0.

ECO, Umberto, ed. Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 978-80-7203-893-0.

GARIN, Eugenio, ed. Renesanční člověk a jeho svět. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-653-0.

HENCKMANN, Wolfhart a LOTTER, Konrad. Estetický slovník. Překlad Dušan Prokop. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 229 s. Členská knižnice. ISBN 80-205-0478-8.

MARTIN, René aj. Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Překlad Věra Hrubanová. 1. vyd. Praha: EWA, 1993. 303 s., XVI s. barev. fotogr. ISBN 80-85764-02-4.

SOURIAU, Étienne a LORENZOVÁ, Helena. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-18-X.

ŠEVČÍK, Oldřich. Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 330 s. ISBN 978-80-247-2032-6.

VERNANT, Jean-Pierre, ed. Řecký člověk a jeho svět. Vydání 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 268 s. Člověk a jeho svět. ISBN 80-7021-731-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednášce + vypracování práce (dle zadání). Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Součástí hodnocení je účast na přednášce. Zároveň si posluchač po dohodě s vyučujícím zvolí prvek vizuální kultury a z dostupné literatury a dalších zdrojů rekonstruuje jeho dějiny. Zápočet je udělován za písemný projekt, specifikující zvolené téma a obsahující základní bibliografii k jeho zpracování, specifikaci zdrojů obrazového materiálu a nástin struktury souboru, který předloží ke zkoušce v následujícím semestru.

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky. Vypisuje se v roce 2018/19.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů