Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

A. Záalpská renesance a její předstupně.

 1. Oddělují Alpy dvě kultury? Geneze záalpské vizuální kultury. Konflikt antické zobrazující plastické formy a severské abstraktní ornamentiky jako konflikt městské a nomádské kultury? Renesance (pl.) před renesancí.
 2. Podstata go?tické architektury. Středověký Gesamtkunstwerk. Geneze křesťanského umění (příčný řez). Je Bůh v obraze?
 3. Základy křesťanské ikonografie. Umění a litur?gie.
 4. Renesance sochařství. Postavení domácího umění v evropském kontextu.
 5. Umění a reprezentace ? program karlovského dvorského umění.
 6. Umělec a řemeslník ve středověku a na počátku novověku, hutní a dílenský provoz, ce?chovní organizace, školení.
 7. Vizualita každodennosti ? středověké město, pro?fánní architektura a kultura bydlení. Středověké vnímání krajiny a přírodního prostředí.
 8. Husitství a problém ikonoklasmu.
 9. Česká, moravská a slezská rene?sance nebo prodloužený čas středověku?

B. Manýrismus jako kulturní typ.

 1. Problém klasického. Umění a teorie. Ikonografie a interpretace. Paragone, institucionalizace umění v 16. století a završení emancipace výtvarných umění z techné.
 2. Kresba, koncept, intence. Problém akademie. Problém transfor?mace tradičního dvorského umění.
 3. Erotismus v umění (příčný řez).
 4. Rudolfinské umění, multikulturalita, centrum a periferie.

Doporučená nebo povinná literatura

BALEKA, J. Výtvarné umění : Výkladový slovník. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

BARTLOVÁ, M. Poctivé obrazy : Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 ? 1460. Praha : Argo, 2001. ISBN 80-7203-365-4

DEBICKI, J., FAVRE, J.-F., GRÜNEWALD, D., PIMENTEL, A. F., Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Praha : Argo, 2001. ISBN 80-7203-076-0

DUBY, G. Věk katedrál : Umění a společnost 980 ? 1420. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9

DVORSKÝ, J. (ed.) Dějiny českého výtvarného umění II : Od počátků renesance do závěru baroka. Praha : Academia, 1989. ISBN 80-200-0069-0

ECO, U. (ed.) Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7174-084-X

ECO, U. (ed.) Dějiny ošklivosti. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0

FAJT, J. (ed.) Karel IV. ? císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310 ? 1437. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1399-7

FUČÍKOVÁ, E. et al. (edd.) Rudolf II. a Praha : Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha ? Londýn ? Milán : Správa Pražského hradu ? Thames and Hudson ? Skira, 1997. ISBN 80-902051-6-X

FUČÍKOVÁ, E. ? BUKOVINSKÁ, B. ? MUCHKA, I. Umění na dvoře Rudolfa II. Praha : Aventinum, 1991. ISBN 80-85277-04-2

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. 2. vyd. Praha : Argo, Mladá fronta, 2003. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9

HENCKMANN, W., LOTTER, K. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0478-8

HOMOLKA, J. ? KRÁSA, J. ? MENCL, V. ? PEŠINA, J. ? PETRÁŇ, J. Pozdně gotické umění v Čechách (1471 ? 1526). Praha : Odeon, 1978.

CHADRABA, R. (ed.) Dějiny českého výtvarného umění I : Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984.

KOCH, W. Evropská architektura: encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8

KUTAL, A. České gotické umění. Praha : Obelisk, 1972.

LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha : Vyšehrad, 1991. ISBN 80-7021-808-8

LE GOFF, J. (ed.) Středověký člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8

LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-545-3; 2. vyd. Praha : Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-917-1

MERHAUTOVÁ, A. ? TŘEŠTÍK, D. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha : Odeon, 1983.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha : Academia, 1995-2006. ISBN 80-200-0521-8, 80-200-0522-6, 80-200-1209-5

OHLER, N. Katedrála : Náboženství, politika, architektura, dějiny. Jinočany : H & H Vyšehradská, 2006. ISBN 80-7391-040-0

PREISS, P. Italští umělci v Praze : Renesance, manýrismus, baroko. Praha : Panorama, 1986.

PREISS, P. Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha : Odeon, 1974.

ROYT, J. Slovník biblické ikonografie. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0963-0

RULÍŠEK, H. Postavy, atributy, symboly : Slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2005. ISBN 80-85857-48-0

Slovník biblické kultury. Praha : EWA Edition, 1992. ISBN 80-900175-7-6

SOURIAU, É. Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X

ŠEVČÍK, O. Architektura ? historie ? umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0345-9

ŠIDLOVSKÝ, E. G. Svět liturgie : slovník základní církevní terminologie. Praha : Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. ISBN 80-85245-12-4

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednášce + vypracování práce (dle zadání ze zimního semetru). Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů