Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DVU3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Vladimír CZUMALO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír CZUMALO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu není jen podat základní obraz daného úseku vývoje evropské vizuální kultury a zprostředkovat základní sumu děl a stylových atributů, jež je jádrem naší kolektivní vizuální paměti, ale také poskytnout a kultivovat instrumenty uchopení a pochopení historických vizuálních artefaktů, jejich souvislostí a kontextů.

Forma studia

Přednáška + projekce

Předpoklady a další požadavky

Studium předmětu předpokládá základní orientaci v dějinách umění a kulturní historii Evropy a vizuální citlivost na úrovni požadavků, kladených na uchazeče o studium na FAMU.

Obsah kurzu

BAROKO A KLASICISMUS

 1. Změna obrazu světa. Barokní religiozita. Reformace a protireformace. Baroko a klasicismus jako kulturní typy. Klasicismus a jeho opozice. Estetika a teorie umění klasicismu. Kontakt s mimoevropskými kulturami a jeho výtvarná reflexe. Barokní princip a baroko po baroku.
 2. Architektura - nové chápání prostoru, materiálu a konstrukce. Dynamismus a klasicizující tendence. Stavebníci a stavitelé, projekční a prováděcí praxe. Vývojový přehled evropské barokní architektury.
 3. Česká architektura 17. století.
 4. Česká architektura 18. století.
 5. Sochařství - kresby, skici, modeletta, dílenská praxe. Přehled vývoje českého barokního sochařství v evropském kontextu.
 6. Gesamtkunstwerk jako program. Architektura a exteriérová skulptura jako prostorotvorný a krajinotvorný fenomén. Nová estetika městského a krajinného prostoru. Barokní transformace středověké krajiny. Nová řešení vztahu sakrálního a profánního.
 7. Barokní ikonografie. Trh s uměním, sběratelství a mediální obraz uměleckého dědictví. Cechovní organizace a dílenská praxe. Přehled vývoje evropského barokního malířství.
 8. Přehled vývoje českého barokního malířství.

NEOKLASICISMUS A ROMANTISMUS

 1. Doznívání baroka a nový čas umění. Zrod dějin umění a výtvarné kritiky. Kontinuita klasicistní estetiky a jejích opozic. Antika, vývoj jejího poznání a osvojování, problém vědeckého a uměleckého obrazu antiky v 18. a 19. století, konvence a norma.
 2. Osvícenský status umění. Institucionalizace umění - stát, národ a individuum. Umění a revoluce, umění a sociální utopie. Nové typy a žánry. Ikonografie. Problém historismu, jeho teorie, typologie, sémiotika.
 3. Nový vztah k přírodnímu prostředí. Tvorba krajiny jako nový syntetický druh umění, krajinomalba a krajinářská architektura. Romantické krajinářské parky a zahradní teorie.
 4. Stát jako stavebník. Násilná a přirozená sekularizace. Tradice a inovace. Problém inženýrské architektury. Historismus a památková péče. Čechy, Morava a Slezsko - národní umění?
 5. Romantismus jako kulturní typ. Problém biedermeieru a druhého rokoka. Medializace umění. Umění a ideologie.

Doporučená nebo povinná literatura

BALEKA, J. Výtvarné umění : Výkladový slovník. Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

BLAŽÍČEK, O. J. Umění baroku v Čechách. Praha : Obelisk, 1971.

DEBICKI, J.- FAVRE, J.-F. - GRÜNEWALD, D. - PIMENTEL, A. F. Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Praha : Argo, 2001. ISBN 80-7203-076-0

ECO, U. (ed.) Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7174-084-X

ECO, U. (ed.) Dějiny ošklivosti. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-893-0

FURET, F. (ed.) Člověk romantismu a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-818-1

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. 2. vyd. Praha : Argo - Mladá fronta, 2003. ISBN 80-7203-143-0, 80-204-0685-9

HENCKMANN, W. - LOTTER, K. Estetický slovník. Praha : Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0478-8

HORYNA, M. Jan Blažej Santini - Aichel. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-664-3

HORYNA, M. - KUČERA, J. Dientzenhoferové. Praha : Akropolis, 1998. ISBN 80-85770-68-7

HORYNA, M. - UHER, V. Kryštof / Christoph Dientzenhofer (1655 - 1722). Praha : Národní památkový ústav, 2005. ISBN 80-86234-69-X

HRBATA, Z. - PROCHÁZKA, M. Romantismus a romantismy : Pojmy, proudy, kontexty. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1060-4

KALISTA, Z. Tvář baroka. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25385-7

KOCH, W. Evropská architektura : encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8

KRSEK, I. - KUDĚLKA, Z. - STEHLÍK, M.- VÁLKA, J. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0540-4

KUTHAN, J. Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha : Akropolis, 2001. ISBN 80-7304-003-4

KUTHAN, J. - MUCHKA, I. Aristokratická sídla období klasicismu. Praha : Akropolis, 1999. ISBN 80-85770-81-4

LEGRAND, G. Romantismus. Praha - Litomyšl : Paseka, 2001. ISBN 80-7185-314-3

LORENZOVÁ, H. Hra na krásný život : Estetika v českých zemích mezi lety 1760 - 1860. Praha : KLP?Koniasch Latin Press, 2005. ISBN 80-86791-29-7

MACHALÍKOVÁ, P. Objevování středověku : Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století. Praha : Artefaktum, 2005. ISBN 80-86890-04-X

NEUMANN, J. Český barok. 2. vyd. Praha : Odeon, 1974.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha : Academia, 1995 -2006. ISBN 80-200-0521-8, 80-200-0522-6, 80-200-1209-5

PETRASOVÁ, T. - LORENZOVÁ, H. (edd.) Dějiny českého výtvarného umění III : 1780 - 1890. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0

REABURN, M. et al. Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993. ISBN 80-207-0185-0

SOURIAU, É. Encyklopedie estetiky. Praha : Victoria, 1994. ISBN 80-85605-18-X

ŠEVČÍK, O. Architektura - historie - umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0345-9

TUFFELIOVÁ, N. Umění 19. století. Praha - Litomyšl 2001. ISBN 80-7185-313-5

VILLARI, R. (ed.) Barokní člověk a jeho svět. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-683-2

VONDRÁČEK, R. (ed.) Biedermeier : Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848. Praha : Uměleckoprůmyslové museum v Praze - Gallery, 2008. ISBN 978-80-7101-073-9, 978-80-86990-45-3

VYBÍRAL, J. Česká architektura na prahu moderní doby : Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-475-8

VYBÍRAL, J. Století dědiců a zakladatelů : Architektura jižních Čech v období historismu. Praha : Argo, 1999. ISBN 80-7203-205-4

ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století : Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2002. ISBN 80-85227-49-5

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednášce + vypracování práce (dle zadání). Práce zasílejte na adresu: czumalo@gmail.com

Poznámka

Předmět se koná jednou za tři roky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Vladimír CZUMALO Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů