Experimentální film

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373EF ZK 3 4/T česky letní
Garant předmětu:
Martin BLAŽÍČEK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Martin BLAŽÍČEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Přehled historického vývoje světového a českého experimentálního filmu od konce 50. let

Forma studia:

Přednáška s projekcí.

Předpoklady a další požadavky:

Žádné.

Obsah kurzu:

Kurz poskytuje obecný historický exkurz do experimentálního filmu mezi americkým undergroundem a koncem 90. let v Evropě. Každá z přednášek představuje jedno historicky ohraničené období skrze postavy klíčových tvůrců a filmů. První část kurzu se zabývá různými polohami raného amerického exp. filmu a dále jeho strukturální, abstraktní a kolážovou podobou v letech 70. V druhé části se kurz věnuje významným evropským historickým trendům, jako je film strukturálně-materialistický, Vídeňská formální škola a jejich pokračování v tvorbě autorů 80. let. Zvláštní kapitoly jsou věnovány experimentálnímu filmu střední a východní Evropy, Latinské Ameriky a Japonska.

https://docs.google.com/document/d/1-MAoNDqrI7r-9h-vnePEadNv61TahC342BpZg0O5IUw/edit

Doporučená nebo povinná literatura:

Rees, A. L. A History of Experimental Film and Video, BFI 1999.

Čihák, Martin. Ponorná řeka kinematografie. NAMU 2013.

Sitney, P. A. Visionary Film. Oxford Press, 2002.

Legge, Elisabeth. Michael Snow - Wavelenght. MIT Press 2009.

Rees A. L. ed. Expanded Cinema, Art, Performance, Film. BFI 2011.

Gidal, Peter (ed). Structural Film Anthology. BFI 1976.

Mazanec, Martin ed. Peter Kubelka. Pastiche filmz 2008.

Export, Valie. Expanded Cinema as Expanded Reality. In Senses of Cinema, Oct-2003.

Pfeffer, Susanne ed. You Killed Me First - The Cinema of Transgression, KW Berlin, 2012

Romberg, James. Wojnarowicz's Apostacy, on-line, 2010

Noll Brinckmann, Christine. Collective Movements and Solitary Thrusts: German Experimental Film 1920-1990, Millennium Film Journal, 30/31 1997

Fischli-Ferber eds. The German Experimental Film of The 1990s, Goethe Institut 1996

Clark, George. Arnold, Brehm, Deutsch and Tscherkassky: Four Contemporary Austrian Avant-garde Filmmakers. in Senses Of Cinema, 2003

Gunning, Tom. From Fossils of Time to a Cinematic Genesis - Gustav Deutschs Film ist. Gustav Deutsch, Filmmuseum - Synema Publications, 2009

Horwath, Alexander. Singing in the Rain - Supercinematography by Peter Tscherkassky. in Senses Of Cinema, 2003

Blažíček, Martin. Martin Arnold - Profil. in Cinepur, 68/2010

Kluczynski, Ryszard, W. Four chapters from the History of Polish avantgarde film [online].

Horton, Andrew, J. Avant-garde film and video in Poland. CE Review [online].

Nemes, Gyula. Studio Bély Balázse. Dizertační práce, FAMU, 2014.

Blažíček, Martin. Szirtes András - Gravitace mezi životem a filmem. in Cinpeur 53/2007

Domenig, Rolanad, „ATG and Underground“, „ART THEATRE GUILD; Unabhangiges Japanisches Kino 1962-1984“, Viennna International Film Festival, 2003

Iimura, Takahiko, „The collected writing“, Wildside Press, 2007

Furuhata, Yuriko, „Cinema of Actuality: Japanese Avant-Garde Filmmaking in the Season of Image Politics“, Duke University Press, 2013

Chodorov, Pip. The Birth of a Labo, in. Senses of Cinema, Jun-1999

Blažíček, Martin: Lab or Die, in. Revue 3/4, č. 23-24, 2009.

Artist run lab - online portál.

Genevieve, Yue. Kitchen Sink Cinema. in Filmcomment, March-2015 [online]

Hodnoticí metody a kritéria:

Znalost promítaných filmů, referát k vybranému tématu z přednášené látky o rozsahu 3 normostrany, ústní zkouška.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

nejsou

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Martin BLAŽÍČEK Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů: