Experimentální film

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373EF ZK 3 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přehled historického vývoje světového a českého experimentálního filmu od 50. do 90. let.

Forma studia

Přednáška s projekcí.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Kurz poskytuje obecný historický exkurz do experimentálního filmu mezi americkým undergroundem a koncem 90. let v Evropě. Každá z přednášek představuje jedno historicky ohraničené období skrze postavy klíčových tvůrců a filmů. První část kurzu se zabývá různými polohami raného amerického exp. filmu a dále jeho strukturální, abstraktní a kolážovou podobou v letech 70. V druhé části se kurz věnuje významným evropským historickým trendům, jako je film strukturálně-materialistický, Vídeňská formální škola a jejich pokračování v tvorbě autorů 80. let. Zvláštní kapitoly jsou věnovány experimentálnímu filmu střední a východní Evropy.

Podrobný sylabus:

https://docs.google.com/document/d/10g5C1mBcFk7azWEtksZKHYvOcs_yiJfWB_Z-woPhiOE/edit?usp=sharing

Doporučená nebo povinná literatura

Podrobný přehled filmů a literatury je na https://docs.google.com/document/d/10g5C1mBcFk7azWEtksZKHYvOcs_yiJfWB_Z-woPhiOE/edit?usp=sharing.

Doporučená literatura:

Rees, A. L. A History of Experimental Film and Video, BFI 1999.

Sitney, P. A. Visionary Film. Oxford Press, 2002.

Rees A. L. ed. Expanded Cinema, Art, Performance, Film. BFI 2011.

Gidal, Peter (ed). Structural Film Anthology. BFI 1976.

Mazanec, Martin ed. Peter Kubelka. Pastiche filmz 2008.

Export, Valie. Expanded Cinema as Expanded Reality. In Senses of Cinema, Oct-2003.

Pfeffer, Susanne ed. You Killed Me First - The Cinema of Transgression, KW Berlin, 2012

Romberg, James. Wojnarowicz's Apostacy, on-line, 2010

Noll Brinckmann, Christine. Collective Movements and Solitary Thrusts: German Experimental Film 1920-1990, Millennium Film Journal, 30/31 1997

Fischli-Ferber eds. The German Experimental Film of The 1990s, Goethe Institut 1996

Clark, George. Arnold, Brehm, Deutsch and Tscherkassky: Four Contemporary Austrian Avant-garde Filmmakers. in Senses Of Cinema, 2003

Gunning, Tom. From Fossils of Time to a Cinematic Genesis - Gustav Deutschs Film ist. Gustav Deutsch, Filmmuseum - Synema Publications, 2009

Horwath, Alexander. Singing in the Rain - Supercinematography by Peter Tscherkassky. in Senses Of Cinema, 2003

Blažíček, Martin. Martin Arnold - Profil. in Cinepur, 68/2010

Kluczynski, Ryszard, W. Four chapters from the History of Polish avantgarde film [online].

Horton, Andrew, J. Avant-garde film and video in Poland. CE Review [online].

Nemes, Gyula. Studio Bély Balázse. Dizertační práce, FAMU, 2014.

Blažíček, Martin. Szirtes András - Gravitace mezi životem a filmem. in Cinpeur 53/2007

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost promítaných filmů, referát k vybranému tématu z přednášené látky o rozsahu 3 normostrany, ústní zkouška.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů