Filmová avantgarda

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FA ZK 3 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz uvádí posluchače do oblasti filmové avantgardy 20. – 50. let 20. století. Absolventi kurzu získají přehled o základních dílech, osobnostech a myšlenkových směrech avantgardní kinematografie a její návaznosti na související oblasti výtvarného umění.

Forma studia

Přednáška s komentovanou projekcí filmů.

Předpoklady a další požadavky

Žádné. Kurz se koná v každém druhém ZS a je alternován s přednáškou Experimentální film. Posluchači CAS musí během studia absolvovat oba kurzy v libovolném pořadí.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na základní osobnosti a myšlenkové směry filmové avantgardy od 20. do 50. let. Vychází před-narativní kinematografie do roku 1910 a dále sleduje vývoj avantgardních tendencí v evropských centrech a později v USA 40. a 50. let. Metodicky vychází z historického hlediska s důrazem na dvojí interpretaci filmů: z hlediska kinematografie a z hlediska výtvarné kultury. Součástí přednášek je komentovaná projekce vybraných děl.

Témata:

Film do roku 1910

Futuristický film

Impresionistický film

Dadaismus a surrealismus v avantgardním filmu

Německá avantgarda a Bauhaus

Městské symfonie

Ruská avantgarda v souvislostech vývoje technologie a společnosti

Avantgardní hnutí ve střední a východní Evropě

Britský film a GPO Film Unit

Počátky americké avantgrady

Filmy:

Výběr němých filmů do r. 1910

Imaginární filmy Bruna Corry a Arnaldo Ginny (1910)

Anton Giulio Bragaglia: Thaïs (1917)

Arnaldo Ginna, Lucio Venna: Vita futurista (1916)

Louis Delluc: Horečka (Fièvre, 1921)

Abel Gance: Kolo života (LaRoue, 1923)

Marcel L'Herbier: Nelidská (L'Inhumaine, 1924)

Jean Epstein: Pád domu Usherů (La chute de la maison Usher, 1928)

Henri Chomette: Hra odrazů a rychlosti (Jeux des reflets et de la vitesse, 1925)

Henri Chomette: Pět minut čistého filmu (Cinq minutes de cinéma pur, 1926)

René Clair: Mezihra (Entr'Acte, 1924)

Fernand Léger: Mechanický balet (Ballet Mécanique, 1924)

Man Ray: Návrat k rozumu (Le retour à la raison, 1923)

Man Ray: Emak-Bakia (1926)

Man Ray: Mořská hvězdice (L'étoile de mer, 1928)

Marcel Duchamp: Anémic Cinéma (1926)

Germaine Dulac: Mušle a kněz (La Coquille et le clergyman, 1928)

Germaine Dulac: Disc 957 (Disc 927, 1928)

Luis Buñuel: Andaluský pes (Un Chien Andalou, 1929)

Luis Buñuel: Zlatý věk (L'Age d'Or, 1930)

Jean Cocteau: Krev básníka (Le sang d'un poète, 1932)

Charles Dekeukeleire: Boxerský zápas (Combat de Boxe, 1927)

Charles Dekeukeleire: Netrpělivost (Impatience, 1928)

Ludwig Hirschfeld-Mack: Kreuzspiel (1923)

Kurt Schwerdtfeger: Reflektorische Farblichtspiele (1922)

László Moholy-Nagy: Ein Litchspiel – Schwarz Weiss Grau (1930)

Walther Ruttmann: Lichtspiel Opus 1-4 (1919-25)

Walther Ruttmann: Berlin, Die Sinfonie Der Grossstadt (1927)

Walther Ruttmann: Melodie Der Welt (1929)

Viking Eggeling: Symphonie diagonale (1923-25)

Hans Richter: Rhythmus 21 (Film is Rhythmus) (1921-24)

Hans Richter: Rhythmus 23 (1923)

Hans Richter: Vormittagsspuk (1927-28)

Hans Richter: Filmstudie (1926)

Hans Richter: Inflation (1927-28)

Hans Richter: Everyday (1929)

Hans Richter: Dreams That Money Can Buy (1947)

Oskar Fischinger: R1 Ein Formspiel (1927)

Oskar Fischinger: Studie 1-13 (1929-1934)

Oskar Fischinger: Kreise, Alle Kreise (1933)

Oskar Fischinger: An Optical Poem (1938)

Oskar Fischinger: Muratti Privat (1935)

Oskar Fischinger: Motion painting No. 1 (1947)

Alberto Cavalcanti: Nic než čas (Rien que les heures, 1926)

Grigorij Kozinicev, Leonid Trauberg: Čertovo kolo (1926)

N. Vojnov, A. Avraamov, J. Šolpo: Experimenty se syntetickým zvukem

Vsevolod Pudovkin: Mechanika mozku (1926)

Alexander Alexeieff, Claire Parker: Noc na Lysé hoře (1933)

Jalu Kurek: OR (1934)

Franciszka a Stefan Themerson: Lékárna (1930)

Franciszka a Stefan Themerson: Oko a ucho (1944-45)

Zdeněk Pešánek: Barevný klavír (1925-30)

Zdeněk Pešánek: Edisonova transformační stanice (1930)

Manželé Dodalovi: Fantaisie Érotique (1937)

Svatopluk Innemann: Praha v záři světel (1927)

Otakar Vávra: Světlo proniká tmou (1931)

Otakar Vávra: Žijeme v Praze (1934)

E. F. Burian, Čeněk Zahradníček: Máj (1936)

Alexander Hackenschmied: Bezúčelná procházka (1930)

Alexander Hackenschmied: Na Pražském hradě (1932)

Alexander Hackenschmied, Maya Deren: Meshes of the afternoon (1943)

Jiří Lehovec: Divotvorné oko (1939)

Jiří Lehovec: Rytmus (1941)

John Grierson: Granton Trawler (1934)

Len Lye: Tusalava (1929)

Len Lye: Rainbow Dance (1936)

Len Lye: Free Radicals (1958-79)

Len Lye: A Colour Box (1935)

Norman McLaren: Dots (1940)

Norman McLaren: Loops (1940)

Norman McLaren: Stars and Stripes (1941)

Mary Ellen Bute: Rhythm in light (1934)

Mary Ellen Bute: Synchromy 4 (1935)

Mary Ellen Bute: Tarantella (1940)

John a James Whitney: Variations on a Circle (1942)

John a James Whitney: Film Exercise (1943-44)

James Whitney: Yantra (1955)

Jordan Belson: Mandala (1953)

Jordan Belson: Allures (1961)

Maya Deren: At Land (1944)

Maya Deren: Ritual in Transfigured Time (1943)

Maya Deren: Meditation on Violence (1948)

Maya Deren: The Very Eye of Night (1958)

James Broughton, Sidney Peterson: The Potted Psalm (1946)

Gregory Markopoulos: Christmas USA (1949)

Willard Maas, Marie Menken: Geography of the Body (1943)

Marie Menken: Visual Variations on Noguchi (1945)

Marie Menken: Glimpse of the Garden (1957)

Doporučená nebo povinná literatura

Stanislav Ulver: Západní filmová avantgarda (1991)

Malte Hagener: Moving forward, looking back (2007)

Malte Hagener: Sítě umění. in Iluminace 15/2003

Alexander Graf, Dietrich Scheunemann eds.: Avant-garde Film (2007)

A. Leitner, U. Nitschke eds.: Der Deutsche avant-garde filme der 20er jahre (1989)

Kristin Thompson: Re-Discovering Charles Dekeukeleire (2009) [http://www.davidbordwell.net/essays/dekeukeleire.php]

Jean Epstein: Poetika obrazů (1997)

Jennifer A. Melko: Identity, desire and spectatorship: An examination of Germaine Dulac's La coquille et le clergyman (2008)

David Curtis: Experimental cinema (1971)

Peter Burger: Theory of the Avant-Garde (1974)

S. M. Ejzenštejn: Kamerou, tužkou i perem (1961)

Bruno Corra: Abstract cinema, chromatic music [https://www.unknown.nu/futurism/abstract.html]

Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology (2014): Blaise Cendrars: ABC of cinema (1921). The Futurist Cinema (1916). Manifesto of the surrealists concerning l’Age d’or (1930)

Andrey Smirnov: Sound in Z (2013)

Laszlo Moholy-Nagy: Malerei, Fotografie, Film (1925)

Irina Lebedeva: The poetry of science (1922)

Boris Groys ed.: Russian Cosmism (2018)

Steven Jacobs, Eva Hielscher, Anthony Kinik eds: The City Symphony Phenomenon: Cinema, Art, and Urban Modernity Between the Wars (2018)

Kamila Kuc: Visions of Avant-Garde Film: Polish Cinematic Experiments (2016)

Alberto Cavalcanti, John Grierson: O vývojových a estetických problémech dokumentárního filmu (1967 ed.)

Zdeněk Pešánek: Kinetismus (1941 ed.)

Viktorie Hradská: Česká avantgarda a film (1976)

P. A. Sitney: Visionary Film: The American Avant-Garde (2000 ed.)

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost uvedených filmů, seznámení s relevantní literaturou, písemná práce v rozsahu 2 strany, na jejímž základě proběhne ústní zkouška.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů