Filmová avantgarda

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FA ZK 3 4/T česky zimní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz uvádí posluchače do oblasti filmové avantgardy 20. – 50. let 20. století. Absolventi kurzu získají přehled o základních dílech, osobnostech a myšlenkových směrech avantgardní kinematografie a její návaznosti na související oblasti výtvarného umění.

Forma studia

Přednáška s komentovanou projekcí filmů.

Předpoklady a další požadavky

Žádné. Kurz se koná v každém druhém ZS a je alternován s přednáškou Experimentální film. Posluchači CAS musí během studia absolvovat oba kurzy v libovolném pořadí.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na základní osobnosti a myšlenkové směry filmové avantgardy od 20. do 50. let. Vychází před-narativní kinematografie do roku 1910 a dále sleduje vývoj avantgardních tendencí v evropských centrech a později ve spojených státech. Metodicky vychází z historického hlediska s důrazem na dvojí interpretaci filmů: z hlediska kinematografie a z hlediska výtvarné kultury. Součástí přednášek je komentovaná projekce vybraných děl.

Témata:

Film do roku 1910

Futuristický film

První francouzská avant-garda

Dadaismus a surrealismus v avantgardním filmu

Německá avantgarda a Bauhaus

Městské symfonie

Avantgardní hnutí ve střední a východní evropě

GPO Film Unit

Technologické experimenty a experimenty s elektronickými médii

Počátky americké avantgrady

Doporučená nebo povinná literatura

Západní filmová avantgarda. Stanislav Ulver, 1991

Moving Forward, Looking Back. Malte Hagener, 2007

Sítě umění. Malte Hagener. Iluminace 15/2003

Experimental Cinema. David Curtis, 1971

Ponorná řeka kinematografie. Martin Čihák, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná práce v rozsahu 2 strany, na jejímž základě proběhne ústní zkouška.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
14:50–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Martin BLAŽÍČEK Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů