Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FJG zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK jedou za 14 dní (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz poskytuje interdisciplinární vhled do tématu změněných stavů vědomí v jejich kontextu historickém, politickém, a obzvláště uměleckém. Změněné stavy vědomí jsou představeny jako

kulturní fenomén výrazně formující podobu umění (nejen 20. století) i filmu.

Obsah přednášek:

1.Úvod. Změněné stavy vědomí – vývoj pojmu, Charles T. Tart. Představení témat a metod. Souvislosti.

2.Historie psychedelik – historický vývoj, 20. století: Albert Hofmann, Aldous Huxley, Timothy Leary, Terence McKenna. Úkazky z děl.

3.Změněné stavy vědomí a umění – historický kontext, pravěké umění, surrealismus, skupina Vysoká hra, současné umění.

4.Psychedelie v umění a filmu – 60. léta, první psychedelická revoluce, hippies, psychedelický film.

5.Změněné stavy vědomí a film – Deleuze, Anna Powell. Četba ukázek a rozbor filmu Mutace (Alteres States). Vybrané psychedelické kapitoly – psychedelický film jako žánr, Alejandro Jodorowsky, acid western.

6.Projekce filmu Mutace (Alteres States), rež. Ken Russell.

7.Drogy a film: dějiny zobrazování užívání návykových látek ve filmu. Ukázky.

8.Psychedelická scéna – první a druhá psychedelická revoluce, psychedelický výzkum, transpersonální psychologie, Stanislav Grof. Obrazy psychedelické scény.

9.Možnosti zobrazení a film jako médium změněných stavů vědomí: Filosofie změněných stavů vědomí – Vít Pokorný. Četba ukázek.

  1. Případová studie: Sandoz. Projekce a analýza vybraných děl.
  2. Současná seriálová tvorba a změněné stavy vědomí – analýza seriálů The Path, s ukázkami, a Frontera Verde.
  3. Ayahuasca a film – projekce Frontera Verde, analýza ukázky vzhledem k tématu.
  4. Exkurze.
  5. Závěr – shrnutí, současné perspektivy tématu

Výsledky učení

Cílem předmětu je reflexe tématu mimořádných stavů vědomí v jejich kulturním kontextu, především ve spojitosti s filmovým médiem.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Powell, A. (2007) Deleuze, Altered States and Film. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hodnoticí metody a kritéria

Kontinuální účast a závěrečná práce.

Poznámka

Předmět se vyučuje 1x za dva týdny, a to v sudém týdnu. První lekce proběhne 11. 3. 2021

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů