Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FJG Z 1 2PO česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je reflexe tématu mimořádných stavů vědomí v jejich kulturním kontextu, především ve spojitosti s filmovým médiem.

Forma studia

Kurz tvoří následující složky: přednáška, projekce vybraných děl, diskuze, výjimečně také návštěvy odborníků a exkurze.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Kurz poskytuje interdisciplinární vhled do tématu změněných stavů vědomí v jejich kontextu historickém, politickém, a obzvláště uměleckém. Změněné stavy vědomí jsou představeny jako

kulturní fenomén výrazně formující podobu umění (nejen 20. století) i filmu.

Obsah přednášek:

1.Úvod. Změněné stavy vědomí – vývoj pojmu, Charles T. Tart. Představení témat a metod. Souvislosti.

2.Historie psychedelik – historický vývoj, 20. století: Albert Hofmann, Aldous Huxley, Timothy Leary, Terence McKenna. Úkazky z děl.

3.Změněné stavy vědomí a umění – historický kontext, pravěké umění, surrealismus, skupina Vysoká hra, současné umění.

4.Psychedelie v umění a filmu – 60. léta, první psychedelická revoluce, hippies, psychedelický film.

5.Změněné stavy vědomí a film – Deleuze, Anna Powell. Četba ukázek a rozbor filmu Mutace (Alteres States). Vybrané psychedelické kapitoly – psychedelický film jako žánr, Alejandro Jodorowsky, acid western.

6.Projekce filmu Mutace (Alteres States), rež. Ken Russell.

7.Drogy a film: dějiny zobrazování užívání návykových látek ve filmu. Ukázky.

8.Psychedelická scéna – první a druhá psychedelická revoluce, psychedelický výzkum, transpersonální psychologie, Stanislav Grof. Obrazy psychedelické scény.

9.Možnosti zobrazení a film jako médium změněných stavů vědomí: Filosofie změněných stavů vědomí – Vít Pokorný. Četba ukázek.

  1. Případová studie: Sandoz. Projekce a analýza vybraných děl.
  2. Současná seriálová tvorba a změněné stavy vědomí – analýza seriálů The Path, s ukázkami, a Frontera Verde.
  3. Ayahuasca a film – projekce Frontera Verde, analýza ukázky vzhledem k tématu.
  4. Exkurze.
  5. Závěr – shrnutí, současné perspektivy tématu

Doporučená nebo povinná literatura

Powell, A. (2007) Deleuze, Altered States and Film. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hodnoticí metody a kritéria

Kontinuální účast a závěrečná práce.

Poznámka

Předmět se vyučuje 1x za dva týdny, a to v sudém týdnu. První lekce proběhne 11. 3. 2021

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů