English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Film: Odbočky, fragmenty, mezery

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FOFM ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

-

Forma studia:

prezenční

Předpoklady a další požadavky:

žádné

Obsah kurzu:

Vidět film nikoli jako dějiny či novou aristokracii, nýbrž jako překypující a tajný střed, kolem kterého vášnivě víří: ikona, touha, černá a ticho, neurčitost, vzdálenost, devět obrazů Vyšebrodského cyklu, topologie, Osvětim, trojičnost, popis a další. ? Těmto tématům se bude věnovat cyklus přednášek, v němž prozkoumáme jejich vztah k filmu: film je problematizuje či banalizuje; film k nim lze přiložit jako analogii nebo jsou k němu v opozici; film umožňuje jejich existenci či je postupně zabíjí apod.

Témata nebudou zastřešena systematizující metodologií, zobecňujícím vědeckým pohledem; půjde o ?vědu? o jedinečném (R. Barthes ? Světlá komora). Spíše než o pochopení jednotlivých jevů, které by naše poznání uklidňovalo a harmonizovalo, půjde o to, aby se tyto jevy staly nesamozřejmými, aby nám na základě známého otevíraly prostor k neznámému. Nedílnou součástí přednášek bude projekce filmů (nebo jejich fragmentů), ukázky z literatury a výtvarného umění a hudby.

Doporučená nebo povinná literatura:

není

Hodnoticí metody a kritéria:

Student bude hodnocen na základě předneseného referátu a účasti v diskusi.

Referát: student najde téma obdobné odpřednášeným tématům. Forma jeho referátu by neměla být zaměřena na to, aby prezentoval sebrané informace o tématu. Student se pokusí o svém tématu poreferovat s vlastním jedinečným vhledem. Referát by též měl obsahovat obrazovou, zvukovou či obrazově-zvukovou ukázku (archivní či zvláště pro tuto příležitost vytvořenou), která ilustruje nebo doplňuje studentovo pojetí tématu. Vystoupení s referátem by mělo trvat 15-20 min. a bude následováno diskusí. Studenti musí přednést své referáty průběžně během přednáškového cyklu, nikoli poslední hodinu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Na přednáškách je též možné konzultovat a společně probírat vlastní tvorbu.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2018