Film: Odbočky, fragmenty, mezery

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FOFM ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

Prezenční

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V cyklu přednášek půjde o vybraná témata, která se váží k filmu – film je problematizuje či banalizuje; film lze k ním přiložit jako analogii nebo jsou k němu v opozici; film umožňuje jejich existenci či je postupně zabíjí apod. Těmito tématy budou: popis, Osvětim, trojičnost, devět obrazů Vyšebrodského cyklu, vzdálenost, touha, ikona, filmový obraz, černá a ticho, topologie, neurčitost a pod.

Co se týče metodologie, způsob traktování jednotlivých témat nebude mít zastřešující, systematizující rámec – nepůjde tedy o dějiny nějakého oboru či tematické monografie. Spíše než o pochopení jednotlivých jevů, které by naše poznání uklidňovalo a harmonizovalo, půjde o to, aby se tyto jevy staly nesamozřejmé, aby nám na základě známého otevíraly prostor k neznámému. Zobecňující věda dá přednost vědění o jedinečném. Nedílnou součástí přednášek bude projekce filmů (nebo jejich fragmentů), ukázky z literatury, hudby a výtvarného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Student bude hodnocen na základě předneseného referátu a účasti v diskusi.

Povinností k absolvování je referát, který rozvádí či jinak pojímá téma jedné z proběhlých přednášek; jde o to, jak student sám chápe vybrané téma, o jeho vlastní vhled. Referát by též měl obsahovat obrazovou, zvukovou či obrazově-zvukovou ukázku (archivní či zvláště pro tuto příležitost vytvořenou), která ilustruje nebo doplňuje studentovo pojetí tématu. Student by tak měl ukázat, že umí prakticky „aplikovat“ své myšlení. Vystoupení s referátem by mělo trvat 15-20 min. a bude následováno diskusí. Studenti musí přednést své referáty průběžně během přednáškového cyklu, nikoli poslední hodinu.

Poznámka

Na přednáškách je též možné konzultovat a společně probírat vlastní tvorbu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů