Otevřený filosofický seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FS1 Z 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Miroslav PETŘÍČEK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Miroslav PETŘÍČEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem semináře je prohloubení interpretačních schopností posluchačů v širším kontextu umělecké tvorby a filosofie.

Téma: pojem krize a tradice moderny

Kontext: populární literatura (Fantomas a avantgarda, detektivní román a paradigma stopy, film noir). Problém metody ve ?vědě? o člověku (Carlo Ginsburg, Giorgio Agamben).

Forma studia:

Seminář a diskuse se studenty

Předpoklady a další požadavky:

Seminář navazuje na přednášky Současná filosofie, zaměřené na fenomén krize v širším, jak filosofickém, tak obecně kulturním kontextu.

Obsah kurzu:

Téma: pojem krize a tradice moderny

Doporučená nebo povinná literatura:

E. Husserl. Krize evropských věd. Akademia: Praha 1996.

Th. W. Adorno, Max Horkeimer. Dialektika osvícenství. Oikumeneh: Praha 2009.

M. Foucault. Co je osvícenství?

Hodnoticí metody a kritéria:

Součástí celkového hodnocení je aktivní účast v diskusích

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost FF 217
FF UK - učebna 217

()
PETŘÍČEK M.
17:30–19:00
(paralelka 1)
výuka na FFUK, Palachovo nám. 2
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:30–19:00 Miroslav PETŘÍČEK FF UK - učebna 217
výuka na FFUK, Palachovo nám. 2 paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: