Otevřený filosofický seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FS2 Z 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem semináře je prohloubení interpretačních schopností posluchačů v širším kontextu umělecké tvorby a filosofie.

Téma: pojem krize a tradice moderny

Kontext: populární literatura (Fantomas a avantgarda, detektivní román a paradigma stopy, film noir). Problém metody ve ?vědě? o člověku (Carlo Ginsburg, Giorgio Agamben).

Forma studia:

Seminář a diskuse se studenty

Předpoklady a další požadavky:

Seminář navazuje na přednášky Filosofie en noir zaměřené na fenomén krize v širším, jak filosofickém, tak obecně kulturním kontextu.

Obsah kurzu:

Téma: pojem krize a tradice moderny

Doporučená nebo povinná literatura:

E. Husserl. Krize evropských věd. Akademia: Praha 1996.

Th. W. Adorno, Max Horkeimer. Dialektika osvícenství. Oikumeneh: Praha 2009.

M. Foucault. Co je osvícenství?

Hodnoticí metody a kritéria:

Součástí celkového hodnocení je aktivní účast v diskusích

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů: