Film a video v současném umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373FV zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V rámci kurzu jsou uváděna aktuální díla světového videoartu a současné filmy natočené v souvislostech výtvarného umění v období posledních deseti let. Program je sestaven vždy aktuálně vzhledem k dostupnosti děl. Projekce je neveřejná, zapsaní účastníci kurzu dostanou program vždy předem e-mailem. Semináře se skládají z krátkého úvodu, projekce filmu v délce min. 40 min a následné diskuze.

Výsledky učení

Absolventi a absolventky kurzu se orientují v soudobých směrech světového videoartu, dokáží je zařadit do kontextu a analyzovat. Jsou obeznámeni s různými způsoby vystavování videa a se specifiky, které má filmové dílo v prostoru galerie.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Alessandra Raengo. “Dreams Are Colder than Death and the Gathering of Black Sociality.” Black Camera 8, no. 2 (2017): 120–40. https://doi.org/10.2979/blackcamera.8.2.07.

Mutambu, Tendai John. Sophia Al-Maria: The Girl Who Fell to Earth. Ocula Magazine, on-line na < https://ocula.com/magazine/conversations/sophia-al-maria/>

Weizman, Eyal. Violence at the Threshold of Detectability. e-flux Journal, 64, 2015, on-line na < https://www.e-flux.com/journal/64/60861/violence-at-the-threshold-of-detectability>

Gsmith. Marianna Simnett talks about her films, AQNB, on-line na < https://www.aqnb.com/2015/08/20/marianna-simnett-talks-about-her-films>

Heidenreich, Stefan. Freeportism as Style and Ideology: Post-Internet and Speculative Realism. e-flux Journal 71, 2016, on-line na <https://www.e-flux.com/journal/71/60521/freeportism-as-style-and-ideology-post-internet-and-speculative-realism-part-i/>

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje za min. 50% účast na aktivitu v diskuzi.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů