Game Engine pro uměleckou tvorbu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373GE1 Z 1 4SO česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti/tky si osvojí schopnost tvořivě pracovat v prostředí herního enginu na začátečnické úrovni.

Schopnost dostatečně porozumět prostředí pro použití herních enginů pro širokou škálu uměleckých vyjádření - jako nástroj pro film, instalaci, interaktivitu atd.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Předmět se zaměřuje na volném použití herních vývojových platforem pro tvorbu umění a designu na pomezí her.

Hodiny probíhají formou dílen a praktických cvičení a konzultací.

Doporučené: Absolvování předmětů 3D pro uměleckou tvorbu 1 a 2. (3D modelování)

K předmětu je vhodné využívat 3D modelovací software (Blender nebo jiný), pro přípravu vlastního prostředí, předmětů, animovaných postav, atd.

Studenti pracují samostatně na svém počítači nebo využívají vybavení učebny.

Obsah kurzu

Studenti se v tomto kurzu naučí pracovat se základními nástroji a uživatelským prostředím herního enginu Unity nebo Unreal Engine 4.

V procesu jde o seznámení se s vývojovým prostředí, dále pak studenti tvoří samostatné úkoly s volným zadaním, v rámci niž procvičují práci s herními vývojovými platformami.

Práce může být individuální, ale i společná.

Výsledkem může být 3D video animace, interaktivní aplikace, instalace, performance, atd.

Součástí kurzu je seznámení se základy programování a využití fotogrametrického 3D skenování.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály:

QUARANTA, Domenico a BITTANTI, Matteo. Gamescenes: Art in the age of videogames. Monza: Johan & Levi Editore, 2009. 456 s. ISBN 978-8860100108.

HARRELL, D. Fox. Phantasmal media: an approach to imagination, computation, and expression. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2013. 440 s. ISBN 978-0262019330. Available at: https://monoskop.org/media/text/fox_harrell_2013_phantasmal_media/

NITSCHE, Michael. Video game spaces: image, play, and structure in 3D game worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008. 305 s. ISBN 978-0262141017. Available at: https://epdf.tips/video-game-spaces-image-play-and-structure-in-3d-worlds.html

SCHRANK, Brian. Avant-garde Videogames: Playing with Technoculture. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2014. 217 s. ISBN 978-0262027144. Available at: http://www.artgamedev.com/schedule/avant-garde_games_draft_schrank.pdf

https://docs.unrealengine.com/

https://unity3d.com/

https://catlikecoding.com/unity/tutorials/

https://github.com/keijiro

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti musí navštívit všechny modulové lekce, následovat lektorovy kroky a na konci prezentovat vlastní umělecké dílo. Hodnotí se současně docházka, splnění úkolů, konzultace, příprava vlastního projektu.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty 1. ročníků bakalářského studia!

Výuka probíhá 1x za 14 dní v sudém kalendářním týdnu

Studenti můžou použít jejich vlastní připravené materiály jako: 3D modely, animace, obrázky, audio, fotky, videa a jiné. Lektor bude k dispozici ke konzultování a nabídne ukázkové assety. Prohlídneme si příkladné projekty a pokusíme se vytvořit rovněž vlastní. Kooperace mezi studenty je možná. K práci bude k dispozici jeden nebo více lokálních počítačů.

Lektor Jakub Krejčí používá Unity pro performance, animace a VR, studoval CAS, FAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů