Game Engine pro uměleckou tvorbu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373GE2 ZK 1 4SO česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je povinné představení vzniklého díla školní prezentací, vlastní výstavou nebo společnou událostí. Součástí kurzu je úvod do využití programovacího jazyka C Sharp, a také vhled do oblasti herně orientovaného umění.

Forma studia

Semináře

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů 3D pro uměleckou tvorbu 1 a 2, Game engine pro uměleckou tvorbu 1

Kurz nevyžaduje zkušenosti s programováním, ale jsou vítány. Zkušenost s 3D modelovacím softwarem jako je Blender je vítána. Studenti si přinesou laptop Mac s nejnovější verzí softwaru Unity 3D.

Obsah kurzu

Studenti z předchozího semestru znají základní nástroje a využívají je ke konstrukci vlastního projektu, který společně konzultují a směřují k výsledku. Projekt má formu interaktivního nebo herně orientovaného uměleckého díla, čímž může být animované video, interaktivní aplikace, počítačová hra, mobilní aplikace, instalace, performance, i jiné.

K předmětu je třeba využívat 3D modelovací software (Blender), pro přípravu vlastního prostředí, předmětů nebo animovaných postav. Tím si vytváří vlastní databázi assetů, jejichž součástí jsou zpravidla i zvukové soubory, obrázky, videa, případně i Pure Data patche, i další digitální data.

Doporučená nebo povinná literatura

Laptop nebo Mac s nejnovější verzí softwaru Unity 3D

Studijní materiály:

QUARANTA, Domenico a BITTANTI, Matteo. Gamescenes: Art in the age of videogames. Monza: Johan & Levi Editore, 2009. 456 s. ISBN 978-8860100108.

HARRELL, D. Fox. Phantasmal media: an approach to imagination, computation, and expression. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2013. 440 s. ISBN 978-0262019330. Available at: https://monoskop.org/media/text/fox_harrell_2013_phantasmal_media/

NITSCHE, Michael. Video game spaces: image, play, and structure in 3D game worlds. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008. 305 s. ISBN 978-0262141017. Available at: https://epdf.tips/video-game-spaces-image-play-and-structure-in-3d-worlds.html

SCHRANK, Brian. Avant-garde Videogames: Playing with Technoculture. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2014. 217 s. ISBN 978-0262027144. Available at: http://www.artgamedev.com/schedule/avant-garde_games_draft_schrank.pdf

https://unity3d.com/

https://catlikecoding.com/unity/tutorials/

https://github.com/keijiro

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti musí navštívit všechny modulové lekce, následovat lektorovy kroky a na konci prezentovat vlastní umělecké dílo. Hodnotí se současně docházka, splnění úkolů, konzultace, příprava vlastního projektu.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty 1. ročníků bakalářského studia!

Výuka probíhá 1x za 14 dní v sudém kalendářním týdnu

Studenti můžou použít jejich vlastní připravené materiály jako: 3D modely, animace, obrázky, audio, fotky, videa a jiné. Lektor bude k dispozici ke konzultování a nabídne ukázkové assety. Prohlídneme si příkladné projekty a pokusíme se vytvořit rovněž vlastní. Kooperace mezi studenty je možná. K práci bude k dispozici jeden nebo více lokálních počítačů.

Lektor Jakub Krejčí používá Unity pro performance, animace a VR, studoval CAS, FAMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů