Intermediální tvorba a technologie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ITTE4 Z 2 4DT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.seznámit posluchače s mezioborovu formou tvorby v prostředí studia vybaveného audiovizuální technologií.

2.samostatná tvorba na vlastních projektech, které mohou využít prostor a technické zázemí Medialaboratoře.

Forma studia

semináře začínají v 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

1. 60 min. Přednáška dle osnovy dle programu

2. 30 min. Diskuse nad tématy projektů studentských týmů

  1. přestávka 15min

4. 90 min. Samostatná práce pod vedením projektových konzultantů (experimenty, zkoušky týkající se projektů)

Cílem je vytvořit mezioborové týmy studentů do konce semestru připravit koncept společného projektu, jehož předložení je další podmínka k získání zápočtu.

Předpoklady a další požadavky

obecná znalost s nástorji audiovizuální technologie

schopnost pracovat v týmu

schopnost samostatné práce

Obsah kurzu

Předmět směřuje k vytvoření mezioborové platformy, která zpřístupní rozhraní technologie a umělecké tvorby a nabídne studentům AMU, VSUM a CVUT možnost orientace v pojmech a přístupech.

Vhodné pro studenty FAMU, DAMU, HAMU.

Doporučená nebo povinná literatura

Jozef Czeres,Michal Murin, Od Analógového k digitálnému, Nové pohlady na nové uměnia v audiovizuálnom veku,FVU, Bánská Bystrica, 2010,

Katarína Rusnáková, V toku pohyblivých obrazov,Bratislava,2005

The New Media Reader,ed Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort,The MIT Press, 2003

http://tim09.blog.cz/

http://www.medienkunstnetz.de/mediaartnet/

http://www.net-art.org/front2

http://cinepur.cz/article.php?article=5

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace vlastního projektu, účast na semináři

Poznámka

Intermediální tvorba a technologie je mezioborová spolupráce mezi fakultami AMU, VŠUP a Elektrotechnickou fakultou ČVUT, která by měla pro všechny zúčastněné zprostředkovat osvojení nového pole zkušeností, které se otevírají v současné audiovizuální tvorbě a komunikaci v souvislosti s moderními počítačovými technologiemi.

Lektoři a garanti Vladimír Soukénka, Roman Berka, David Kořínek, Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík a hosté.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů