Vybrané kapitoly z dějin japonského umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373JAU ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Filip SUCHOMEL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Filip SUCHOMEL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti předmětu získají základní přehled a znalosti o vývoji japonského umění včetně kulturních, politických a společenských souvislostí, které k jeho formování vedly. Budou schopni rozpoznat estetické a umělecké hodnoty a charakteristiky japonského umění a jeho vliv v jednotlivých epochách na formování západních kultur.

Forma studia

Přednášky s audiovizuálním doprovodem

Předpoklady a další požadavky

Není požadováno

Obsah kurzu

Jednosemestrální kurz představuje základní tendence v umění Japonska od starověku až po současnost s důrazem na období 19. až 21. století. Je členěn na samostatné kapitoly zaměřené na jednotlivá média – malba, grafika, skulptura, architektura, užité umění, design, media. Je rozdělen na 12 dvouhodinových přednášek věnujících se hlavním, tradičním i experimentálním vývojovým trendům umění daných oblastí. Představuje základní odlišnosti v estetickém vnímání v daných lokalitách v různých historických obdobích. Zaměřuje se na zlomové body, které vedly k formování nových uměleckých názorů a nazíraní včetně vlivu západních kultur na danou geografickou oblast od 16. století do současnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Sherman E. Lee, A History of Far Eastern Art. London 1997

Joan Stanley-Baker, Japanese Art. New York 1984

Penelope Mason, History of Japanese Art, New York 2004

Seiroku Noma, The Arts of Japan, Tokyo 1966

Shuichi Kato, Form, Style,Tradition: Reflections on Japanese Art and Society. UBP, Berkeley 1971

Noritake Tsuda, History of Japanese Art. From Prehistory to the Taisho Period with a Foreword by Patricia Graham, Tuttle, New York 2009.

Nobuo Tsuji, History of Art in Japan, University of Tokyo Press, Tokyo 2019.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, která ověřuje pochopení základních souvislostí v rámci vývoje japonského umění. Student v první části zkoušky sám představí téma, které ho v rámci výuky nejvíce zaujalo, ve druhé části zkoušky si losuje z obrázků druhé doplňkové téma.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
SUCHOMEL F.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–16:25 Filip SUCHOMEL Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů