Konzultační dílna CAS 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KD1 Z 1 12DS česky zimní i letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je upevňovat mezioborové a mezikatederní vazby mezi studenty (pedagogy). Dalším cílem je získat vnější pohled na práci studentů nebo pomoc v oblasti, ve které CAS nemá náležité odborné znalosti.

Forma studia

Dílna - Kontaktní výuka, diskuze nad studentskými projekty

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Individuální konzultace studentů CASu se zvolenými pedagogy ostatních kateder FAMU i pedagogy CAS. Diskuze nad jednotlivými projekty studentů a asistence k realizaci jejich závěrečné práce mimo oborovou dílnu. Student může také konzultovat s odborníky nebo zkušenými profesionály v oboru mimo naši instituci.

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Doporučená nebo povinná literatura

V závislosti na povaze konkrétního díla a doporučení pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Iindividuální. Za aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 12 hodin /semestr).

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů