Konzultační dílna CAS 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KD2 Z 1 9S česky zimní i letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je upevňovat mezioborové a mezikatederní vazby mezi studenty (pedagogy). Dalším cílem je získat vnější pohled na práci studentů nebo pomoc v oblasti, ve které CAS nemá náležité odborné znalosti.

Forma studia

kontaktní výuka, diskuze nad studentskými projekty

Předpoklady a další požadavky

kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Individuální konzultace studentů CASu se zvolenými pedagogy ostatních kateder FAMU i pedagogy CAS. Diskuze nad jednotlivými projekty studentů a asistence k realizaci jejich závěrečné práce mimo oborovou dílnu. Student může také konzultovat s odborníky nebo zkušenými profesionály v oboru mimo naši instituci.

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Doporučená nebo povinná literatura

V závislosti na povaze konkrétního díla a doporučení pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální. Za aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 9 hodin /semestr) lze získat 1 kredit.

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů