Konzultační dílna CAS 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KD2 Z 1 12DS česky zimní i letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK, David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti/ky mají v rámci konzultací možnost upevnit mezioborové a mezikatederní vazby. Získají vnější pohled na práci studentů/ek ostatních pracovišť a rozšíří si své znalosti v oblastech, ve kterých CAS nemá náležité odborné znalosti.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Individuální konzultace studentů/ek CASu s pedagogy ostatních kateder FAMU/AMU. Výběr konzultanta probíhá s ohledem na zaměření školního díla studenta/ky. Diskuze nad jednotlivými projekty a asistence s pedagogy mimo kurz Dílna, který je vyučován pedagogy CAS, přispívá k úspěšné realizaci závěrečné práce studenta/ka. Konzultační dílna slouží studentům k prohloubení znalostí a dovedností s odborníky mimo katedru CAS. Studenti si volí konzultanta na základě řešení svých konkrétních uměleckých projektů.

Studenti/ky mohou konzultovat i s odborníky nebo zkušenými profesionály v oboru mimo naši instituci.

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Doporučená nebo povinná literatura

V závislosti na povaze konkrétního díla a doporučení pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 12 hodin /semestr)

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů