Experimentální film ve východní Evropě

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MEFVE Z 1 12S česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Základní přehled o institucích, osobnostech a dílech filmového experimentu ve východní Evropě v období 40. – 80. let.

Forma studia

Přednáška, projekce, kolokvium.

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno předchozí absolvování přednášek Dějiny filmu a Filmová avantgarda.

Obsah kurzu

Kurz je historickým přehledem poválečných směru východoevropského experimentálního filmu, neo-avantgardních tendencí 40. a 50. let, institucí, uměleckých skupin a významných osobností zejména v 70.-80. letech. Soustředí se zejména na případové studie Dílny filmové formy (Polsko), Studia Bély Balázse (Maďarsko) a skupiny Nekrorealistů (Rusko). V českém prostředí pak na dílech z různých kulturních kontextů (underground, výtvarné umění, amatérský film, krátký film) objasní pro východní prostředí typické komunitní, nebo institucionální strategie nezávislé filmové tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Podgorskaya, Nelly, ed. Necrorealism, Moscow Museum of Modern Art, 2011 (http://serp.free.fr/necrorealism_english.pdf)

Kluczynski, Ryszard, W. Four chapters from the History of Polish avantgarde film.

(https://www.academia.edu/4206214/Four_Chapters_from_the_History_of_the_Polish_Avant-garde_Film)

Nemes, Gyula. Studio Bély Balázse. Dizertační práce, FAMU, 2014.

Blažíček, Martin. Čarodějné filmy pro lid: K československému filmovému undergroundu 80. let. In. Iluminace. Vol. 29, 4/2017.

Blažíček, Martin. Výtvarník jako filmař. Krajinné filmy Miloše Šejna z let 1977 – 1985. In. Kino-Ikon, 2/2019.

Gurshtein, Ksenya, Raczynska, Joanna. Balázs Béla Studio (https://www.nga.gov/features/experimental-cinema-in-eastern-europe/balazs-bela-studio.html

Hodnoticí metody a kritéria

Je nutné absolvovat 100% přednášky a projekce.

Krátký reflektující text vybraného témat v rozsahu 1 normostrany.

Kolokvium na závěr kurzu, na základě předem připraveného textu.

Poznámka

Pá 14. 2. 2020 – 10:00–12:30 / 13:30-16:00, přednáška s projekcí

Pá 28. 2. 2020 – 10:00–12:00, kolokvium

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14.02.2020 10:00–16:00 Martin BLAŽÍČEK Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1
28.02.2020 10:00–12:00 Martin BLAŽÍČEK Učebna CAS 428
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů