Gesto filmování: tělo a stroj - experimentální film po roce 1990

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MGFTS Z 1 6SS anglicky, česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK, Alexandra MORALESOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí se současnými materiálními praktikami, díly a osobnostmi experimentálního filmu na mezinárodní scéně Artist-run film labs i s možnostmi v českém kontextu. Budeme se zamýšlet nad tím, co znamená filmovat a jak lze uvažovat film z hlediska filosofie médií. Součástí hodiny budou filmové ukázky.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné nejsou

Obsah kurzu

Seminář se bude věnovat otázkám praxe a významu experimentálního filmu po roce 1990 na mezinárodní scéně. Co znamená filmovat? Kdy je už film, kdy je ještě film? Jakým gestem, jakým nástrojem se tvoří film? Jak se proměnila praxe experimentálního filmu v post-industriální situaci kinematografického průmyslu? A souvisí to spolu vůbec? Jak k nám promlouvají média z hlediska průmyslu stará, zastaralá, diskvalifikovaná? Platí stejná pravidla v umění? Jak se vůči sobě mají foto-chemický, mechanický, analogový film a digitální pohyblivý obraz a kde stojí tělo?

Doporučená nebo povinná literatura

Kim Knowles, Blood, sweat, and tears: Bodily inscriptions in contemporary experimental film, 2013

(https://necsus-ejms.org/blood-sweat-and-tears-bodily-inscriptions-in-contemporary-experimental-film/)

Rossella Catanese and Jussi Parikka, Handmade films and artist-run labs: The chemical sites of film’s counterculture, 2018

(https://necsus-ejms.org/handmade-films-and-artist-run-labs-the-chemical-sites-of-films-counterculture/)

Vilém Flusser, “The Gesture of Making“ in: Gestures, University of Minnesota Press, 2014 Minneapolis, pp. 32-47.

Hollis FRAMPTON, “For a Metahistory of Film. Commonplace Notes and Hypothesis“, in: Circles of Confusion, Rochester, NY: Visual Studies Workshop Press 1983, pp. 107-116.

Alexandra Moralesová, „Experimentální film: Vstup do filmové laboratoře a setkání s tělem“ in: Sešity pro umění a příbuzné zóny, č. 24, Listopad 2018, s. 60–91.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět bude započten, bude-li splněna podmínka účasti a vypracování krátké eseje (1-2 NS) věnované vztahu média a experimentu v umění.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
25.02.2022 10:00–15:00 Alexandra MORALESOVÁ Učebna 3 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů