Jihlava 2018 Fascinations Industry Conference

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MJF Z 1 8S anglicky zimní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eric ROSENZVEIG

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Greater understanding of the experimental film industry

Forma studia

Attendance and participation in panels and screenings

Předpoklady a další požadavky

Registrace v tomto modulu zahrnuje bezplatný Jihlava Festival Pass

Obsah kurzu

http://www.ji-hlava.cz/konference-fascinace

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava pořádá již počtvrté konferenční setkání distributorů, galeristů, kurátorů a festivalů experimentálních filmů.

V návaznosti na Konferenci Fascinace 2015, kde se potkali a představili ředitelé nejvýznamnějších distribučních společností experimentálních filmů z celého světa, na konferenci 2016, kdy se hosté zaměřili na kurátorský aspekt ve vztahu ke specializovaným festivalům a na způsob poskytování, oceňování a šíření děl v galeriích, a konferenci 2017, kde zástupci filmové i galerijní scény mluvili o kurátorském, mediálním i institucionálně-ekonomickém aspektu prezentace této části kinematografie ve vztahu ke hledání a prosazování nových talentů, a jedna z diskusí byla věnována i umění v prostoru virtuální reality. Čtvrtý ročník konference se zaměří na způsoby šíření a prezentace děl vyhotovených rozličnými technologiemi a na různorodých médiích – od filmového pásu po interaktivní filmy a umělecká díla v prostředí VR. Na téma se podíváme z kurátorské, technologicko-produkční a vzdělávací perspektivy.

V rámci doprovodných projekcí se významní světoví distributoři v roce 2015 seznámili s českou experimentální scénou, v roce 2016 s historickou etapou komunistické totality a undergroundového a experimentálního filmu ve Východní Evropě, v roce 2017 se galeristi, distributoři i dramaturgové festivalů seznámili s experimentální tvorbou ve stejné etapě v balkánských zemích. Letošní projekce budou věnovány experimentální tvorbě v pobaltských zemích během komunistického režimu.

Konference se uskuteční v rámci 22. ročníku MFDF Ji.hlava (25. až 30. října 2018) a hlavními tématy jsou možnosti distribuce, prezentace a prezervace experimentálních filmů a různé možnosti jejich zpřístupňování kurátorům a publiku.

Zástupcům distributorů, festivalů a galerií budou rovněž prezentovány české experimentální filmy (soutěžní sekce Exprmntl.cz) a zároveň speciální program experimentálních filmů z vybraného teritoria. MFDF Jihlava se stal první platformou pro systematickou prezentaci českých experimentálních filmů (především těch s referencí k realitě a dokumentárními rysy) a zároveň se dlouhodobě věnuje kinematografiím východní Evropy; jeho ambicí tedy je pomoct mezinárodnímu rozšíření východoevropských a českých děl a umožnit spolupráci se zkušenými zahraničními distributory, galeriemi a festivaly.

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Účast a 1-2 stránky v češtině analýzy aspektů panelových diskusí Fascinace. Poslat Ericu Rosenzveigovi do 1.11.2018

Poznámka

Předběžný program Konference Fascinace 2018

  1. října 2018 / Industry Zone/Maják / Masarykovo náměstí, Jihlava / ​moderuje Andrea Slováková

11.30 – 12.30 | diskusní panel I.

Kurátorský aspekt: Jak galerie a festivaly vybírají VR/AR projekty k prezentaci, jaká kritéria jsou při výběru důležitá? Galerie, které vystavují i film – vystavují film výhradně v digitalizované podobě (příklad výjimečného filmového muzea EYE Nizozemsko) anebo vystavují pořád i film? Jak tato díla vybírají a jaké možnosti mají autoři oslovit je a své dílo nabídnout a jak?

14.00 – 15.00 | diskusní panel II.

Prezentačně-technologicko-organizační aspekt: Jak se vystavuje film a jak se vystavuje VR/AR? Jak v galeriích a jak na festivalech? Různé příklady a popis jejich instalace (tvůrčí stránka prezentace), technologického řešení a vstřícnosti vůči návštěvníkům/divákům. Jak jsou tyto instalace nákladné a jak obtížné je zajistit technické zázemí? Jakou údržbu si taková expozice vyžaduje?

15.10 – 16.10 | diskusní panel III.

Filmové laby: V různých zemích na všech kontinentech existují sdružení, které se věnují tvůrčí práci s filmovým materiálem, půjčují filmovou techniku, učí, jak s filmem natáčet, jak ho vyvolávat a stříhat a následně se starají taky o distribuci projektů na filmu. Jak tyto filmové laby fungují, co všechno dělají, jak jsou financovány? A především: jaké jsou dnes možnosti prezentace filmu z filmu? Jak je možné film vystavovat v prostoru galerie (které praxe z minulosti jsou přenositelné a jaké nové praxe v posledních letech vznikly)?

16.20 – 17.20 | diskusní panel IV.

Film, výtvarné umění, audiovizuální instalace a interaktivní instalace ve virtuální realitě anebo v podobě augmentované reality: příklady dobré praxe, jak je možné tento různorodý obsah prezentovat v galeriích a na filmových festivalech? Jak vytvořit prostředí, v němž může díla vnímat více diváků? Jak přistupovat k instalacím, které zahrnují i senzorickou zkušenost anebo inscenační či performativní aspekt ve „vnějším“ světě díla (v posledním roce je právě toto výrazný trend)? Jaké trendy a směřování vývoje VR/AR uměleckých instalací jsou teď viditelné a na co se festivaly/galerie musí připravit (po stránce organizační, kurátorské i technologické)? Jaký je typický ekonomický model uvádění těchto děl (liší se pro galerie anebo site-specific uvedení vs. filmové festivaly).

  1. října 2018 / Industry Zone/Maják / Masarykovo náměstí, Jihlava

10.00 – 12.00 | one-to-one meetingy

» představení tvorby autorů experimentálních filmů z Východní Evropy přímo jednotlivým distributorům, festivalům a galeristům při osobních setkáních

» každý z 10 tutorů poskytuje 3 x 15minutové konzultace tvůrcům experimentálních filmů, videoartu a instalací

» letos budou konzultovat i zástupci filmových labů a experti na VR (ve vztahu k filmu i galeriím)

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
26.10.2018 11:00–17:00
Pouze pro studenty CAS přednášková par. 1
27.10.2018 10:00–12:00
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů