Od Hry o trůny ke Kreativním vzdělávacím centrům

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MKVC Z 1 4/S česky letní
Garant předmětu:
Jan BERNARD
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan BERNARD
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Komplexní přehled o produkčním zázemí filmového průmyslu v Severním Irsku, zkušenosti s analýzou kurikulárních dokumentů souvisejících s filmovou výchovou na školách, přehled o situaci filmové výchovy a vzdělávání v Severním Irsku.

Forma studia:

Aktivní účast na modulu, samostudium, zpracování analýzy

Předpoklady a další požadavky:

Seznámení se s dokumentem Wider Literacy – dostupný zde: https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/28/northern-ireland-game-of-thrones

http://www.northernirelandscreen.co.uk/education/

Obsah kurzu:

Modul představí výsledky bádání i profesních zkušeností P. Bednaříka v rámci roční stáže v institutu Northern Ireland Screen v Severním Irsku. Obsah modulu bude zaměřen na popsání souvislostí a vazeb mezi filmovým průmyslem, který zejména díky natáčení populární série televizní stanice HBO Hra o trůny (Game of Thrones) zažívá nebývalý boom, a úspěšně se rozvíjejícím segmentem filmové výchovy.

V rámci modulu bude detailně vysvětlena geneze organizace Northern Ireland Screen, její role v rámci britského filmového průmyslu, politické, kulturní a ekonomické souvislosti filmového průmyslu v Severním Irsku, i současná situace a produkční zázemí. Vedle toho bude institucionální konext filmového průmyslu doplněn o analýzu současného stavu filmové výchovy, budou analyzovány kurikulární dokumenty (Wider Literacy, 2003), ale i vysvětleny perspektivy předmětu Moving Image Arts, který je středobodem úspěchu šíření filmové gramotnosti v Severním Irsku.

Zaměření modulu je vhodné zejména pro zájemce o production studies, location management, filmovou výchovu a vzdělávání, ale také pro všechny profesionály, kteří mají zájem o zahraniční zkušenost (stáž, praxe, kontakty).

Doporučená nebo povinná literatura:

Wider Literacy (Northern Ireland Screen, 2003)

https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/28/northern-ireland-game-of-thrones

http://www.northernirelandscreen.co.uk/education/

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnocení proběhne formou ústního pohovoru po skončení modulu

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Pavel Bednařík vystudoval obor filmová věda – filosofie na FF UP v Olomouci. V roce 2002 spoluzaložil filmový klub PASTICHE FILMZ, spolupracoval s festivaly Academia Film Olomouc, Přehlídka animovaného filmu, MFDF Jihlava, Letní filmová škola a MFF Karlovy Vary. V letech 2007-2011 působil jako umělecký ředitel Asociace českých filmových klubů a Letní filmové školy, od roku 2011 působí jako nezávislý lektor, dramaturg a projektový expert. Od roku 2018 je vedoucím ateliéru Audiovizuální tvorba na FMK UTB.

Filmové výchově se věnuje od roku 2006, v letech 2007 – 2009 byl součástí týmu projektu „Zvyšování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmu, divadla a médií“ při Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP v Olomouci. Od roku 2007 připravoval a rozvíjel projekt Film a škola pro AČFK. V roce 2011 se stal členem pracovní skupiny pro filmovou výchovu při MKČR, podílel se na mezinárodním projektu British Film Institute (BFI) mapování filmové gramotnosti v Evropě (Screening Literacy) a je členem expertní skupiny FLAG (Film Literacy Advisory Group) při Evropské komisi. V roce 2015 se podílel na přípravě Koncepce filmové výchovy (Framework for Film Education), strategickém dokumentu Evropské komise. Pro Kreativní Evropu pravidelně připravuje publikaci Filmová/audiovizuální výchova v ČR od roku 2014.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
16.02.2018 09:00–12:00 Jan BERNARD Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
Přednášející: Mgr. Pavel Bednařík přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů: