Max/MSP/Jitter pro multimediální performance I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MMAX1 Z 1 20S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Úvodní kurz pro práci s modulárním programovacím nástrojem Max/MSP/Jitter, zaměřený na základní porozumění prostředí s praktickým uplatněním v divadle, Vjingu, interaktivních aplikacích, mediálních instalacích a obecně produkci médií v reálném čase. Absolventi by měli být schopni samostatně vytvořit jednoduchou aplikaci pro přehrávání multimédií.

Forma studia

Přednáška, samostatná moderovaná práce s programem.

Předpoklady a další požadavky

Žádné – kurz je určen pro začátečníky.

Obsah kurzu

Prostředí Max je určeno pro designování multimediálních aplikací a performanci v reálném čase s plnou podporu různých médií a datových typů. Lze v něm interaktivně propojovat video, vícekanálový zvuk, zvukovou syntézu, statickou i generovanou grafiku, 3d modely a vektorovou grafiku, senzorické vstupy, MIDI a OSC protokoly a mnohé další. První část kurzu je věnována základní orientaci ve vývojovém prostředí, typům objektů, stavbě grafického rozhraní, proměnným a základním datovým operacím. Následovat budou samostatné úvody do grafického prostředí Jitter, zvukového prostředí MSP a stavby workflow pro konkrétní použití v praxi. Jako výstup modulu posluchači dokončí vlastní mediální přehrávač se zvolenou unikátní funkcionalitou. Tento kurz je doporučenou vstupní pre-rekvizitou pro následující pokročilé moduly věnované zvukové syntéze, práci s obrazovým matrixem a 3d modely. Modul bude probíhat na software Max8, který si můžete stáhnout v trialové verzi ze stránek Cycling '74, k dispozici budou 4 plné licence na školních počítačích v místnosti 423, které dovolují ukládání kompozic. Pro školní projekty je možné v budoucnu využívat licence FAMU CAS, nebo lze zakoupit vlastní licenci s výraznou studentskou slevou.

Doporučená nebo povinná literatura

Max dokumentace

https://docs.cycling74.com/max8/tutorials/00_maxindex

Hodnoticí metody a kritéria

Je nutné absolvovat 100% modulu.

Realizace vlastní multimediální aplikace během kurzu. Není předpokládaná domácí příprava.

Poznámka

Pá 17. 4. 2020, 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00.

Pá 24. 4. 2020, 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů