Masterclass Pabla Marína a jeho vhled do argentinského experimentálního filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MMPM zápočet 1 5 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Alexandra MORALESOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alexandra MORALESOVÁ

Obsah

20.4. se bude konat projekce Marínových filmů v kině Národního filmového archivu Ponrepo. Pablo Marín se ve svém filmovém díle – natočeném téměř výhradně na super 8 (který byl významným formátem v dějinách argentinské experimentální kinematografie) – zabývá osobním a všedním životem. V průběhu let vytvořil jakýsi filmový deník, abstraktní a náznakový, v němž pomocí několikanásobných expozic, masek a popolíčkového snímání zkoumá možnosti kinematografie jako minimálního aparátu. Poetikou vycházející z formálních postupů částečně navazuje na Claudia Caldiniho, zásadní postavu scény experimentálního filmu v Buenos Aires 70. a 80. let jako i na světovou avantgardu.

Výstižným označením pro jeho kameru by mohl být název jednoho z jeho filmů „la trampa de luz“ (světelná past). Podobně důležité jako jeho tvůrčí aktivity je jeho psaní o experimentálním (argentinském) filmu, kurátorská, překladatelská a pedagogická činnost.

Lze se také připojit na audiovizuální seminář CAS 19.4. (uč. 428), kde Pablo Marín představí svou tvorbu v kontextu argentinského a světového experimentálního filmu.

Pablo Marín's film work –filmed almost exclusively in super 8 (a format that was essential in the history of Argentinian experimental cinema)– delves into the personal and the quotidian.

Over the years, he has brought together a sort of film journal, abstract and oblique, where, by the means of superimpositions, masks, and frame by frame techniques, he puts to the

test the potentialities of cinema.

Výsledky učení

Seznámení se s tvorbou Pablo Marín

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Alexandra Moralesová, Georgy Bagdasarov (eds.), Buenos Aires Experiment, 2017 Praha: NAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Pro splnění předmětu je nutná účast na projekci v kině a krátká reflexe (2-3 NS) Marínovy tvorby nebo poetická reakce na viděné filmy a setkání s tvůrcem (formou textu či obrazu).

Poznámka

Pablo Marín (nar. 1982, Buenos Aires) je kritik, filmař a překladatel. Jako nezávislý badatel a kurátor představil programy argentinské kinematografie ve Spojených státech, Kanadě,

Španělsku, Rakousku, Finsku a Švýcarsku. Přeložil například knihy Jonase Mekase, Stana Brakhage a Johna Waterse a právě vydal svou sbírku esejů o argentinské experimentální

kinematografii, Una luz revelada. Jeho film Resistfilm (2014) získal cenu za nejlepší avantgardní film na festivalu Filmadrid a jeho nejnovější snímek Trampa de luz (2021) hlavní

cenu Online na Mezinárodním festivalu krátkých filmů v Oberhausenu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
20.04.2023 21:00–23:55 Alexandra MORALESOVÁ Bio Konvikt
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů