Moc obrazu, obraz moci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MOM1 Z 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Ladislav ŠERÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Ladislav ŠERÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámit studenty s moderním a postmoderním myšlením o roli obrazu, médií a moci při utváření sociální reality.

Forma studia:

Přednáška provázená či následovaná řízeným i neřízeným dialogem a analýzou příkladů z mediální, umělecké nebo životní praxe.

Předpoklady a další požadavky:

Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu:

Široce založená kritika obrazu, médií a moci, vycházející zejména z filosofických a sociologických pozic a zkoumající fabrikaci pravdy, dichotomii reality a fikce, simulaci a metaforizaci smyslu, reprezentaci a virtualizaci takzvané skutečnosti, obraz jako součást spotřební kultury, spektákl jako kamufláž zobecněné nejistoty, reklamu jako projev ideologizace sociálního prostoru, mediální psychózu ohrožení, reálný čas digitálních sítí, techniku jako nástroj dominace a moc jako technologii kontroly nad lidskými zdroji energie.

Doporučená nebo povinná literatura:

Literatura:

ADORNO, Theodore. Dialektika osvícenství, Praha, Oikoymenh, 2009

ADORNO, Theodore, HORKHEIMER, Max. Schéma masové kultury, Praha, Oikoymenh, 2009

AUMONT, Jacques, Obraz, Praha, AMU, 2005

BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin, Praha, Periplum, 2001

BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality, Brno, CDK, 2001

BESANCON, Alain. Zakázaný obraz, Praha, Barrister & Principal, 2013

DEBORD, Guy. Společnost spektáklu, Praha, Intu, 2007

ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje, Praha, Mladá fronta, 2002

FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha, OSPVU, 2001

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat, Praha, Dauphin, 2000

JOST, Francois. Realita/Fikce. Říše klamu. Praha, AMU, 2006

LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Praha, Portál, 2015

VIRILIO, Paul. Estetika mizení, Praha, Pavel Mervart, 2010

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity budou uděleny na základě aktivní účasti na semináři a odevzdání písemné práce k navrženému tématu, kterou student obhájí při ústním pohovoru.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠERÝ L.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:30–18:05 Ladislav ŠERÝ Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: