Moc obrazu, obraz moci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MOM2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Široce založená kritika obrazu, médií a moci, vycházející zejména z filosofických a sociologických pozic a zkoumající fabrikaci pravdy, dichotomii reality a fikce, simulaci a metaforizaci smyslu, reprezentaci a virtualizaci takzvané skutečnosti, obraz jako součást spotřební kultury, spektákl jako kamufláž zobecněné nejistoty, reklamu jako projev ideologizace sociálního prostoru, mediální psychózu ohrožení, reálný čas digitálních sítí, techniku jako nástroj dominace a moc jako technologii kontroly nad lidskými zdroji energie.

Výsledky učení

Seznámit studenty s moderním a postmoderním myšlením o roli obrazu, médií a moci při utváření sociální reality.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe.

Literatura

Literatura:

ADORNO, Theodore. Dialektika osvícenství, Praha, Oikoymenh, 2009

ADORNO, Theodore, HORKHEIMER, Max. Schéma masové kultury, Praha, Oikoymenh, 2009

AUMONT, Jacques, Obraz, Praha, AMU, 2005

BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin, Praha, Periplum, 2001

BERGER, Peter, LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality, Brno, CDK, 2001

BESANCON, Alain. Zakázaný obraz, Praha, Barrister & Principal, 2013

DEBORD, Guy. Společnost spektáklu, Praha, Intu, 2007

ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje, Praha, Mladá fronta, 2002

FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha, OSPVU, 2001

FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat, Praha, Dauphin, 2000

JOST, Francois. Realita/Fikce. Říše klamu. Praha, AMU, 2006

LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Praha, Portál, 2015

VIRILIO, Paul. Estetika mizení, Praha, Pavel Mervart, 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny na základě aktivní účasti na semináři a odevzdání písemné práce k navrženému tématu, kterou student obhájí při ústním pohovoru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů