Scrying through AI

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MSTAI Z 1 česky zimní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kromě úvodu do syntetických obrazů a možnosti vyzkoušet si syntézu textu s obrazem pro vizualizaci obtížně vizualizovatelných pojmů bude součástí tohoto workshopu také experiment s metodou „slovní koláže“. Bude nás zajímat, do jaké míry může umělá inteligence ovlivnit naši představivost a formovat naše myšlenky a nápady, co nám takto vytvořené obrazy mohou říci a jaké smysluplné aplikace může tento přístup přinést do naší vlastní umělecké tvorby.

Forma studia

Workshop

Předpoklady a další požadavky

Potrebné technické vybavenie: wi-fi pripojenie k internetu + min. 4 počítače - vlastní laptop vítán

Obsah kurzu

“Scrying through AI”

Synthetic verbal collaging workshop

#txt2img #promptengineering #verbalcollaging #visioning

Pozývam na participatívny workshop experimentujúci s text-to-image syntézou obrazu v dialógu s umelou inteligenciou.

V lednu 2021 zveřejnila společnost OpenAI ukázku nástroje DALL-E, který generuje (téměř) fotorealistické obrázky na základě jednoduchého textového popisku. Neuronové sítě pro převod textu na obraz existovaly již dříve (např. volně dostupný model AttnGAN), ale v roce 2021 přinesly výrazný skok v kvalitě a realističnosti generovaných výstupů. Přestože DALL-E není volně dostupný, rychle se objevily další verze otevřeného kódu, které dosáhly podobných výsledků a staly se senzací mezi nadšenci „kreativní umělé inteligence“. Co nám tyto generované obrazy mohou říci o našem světě? Může být generování obrázků z textu něčím víc než návykově zábavným kabaretem?

Ukazuje se, že stále více generativních nástrojů umělé inteligence konverguje k interakci prostřednictvím textového vstupu, a podstata navrhování tak jednoznačně směřuje k potřebě zvládnout schopnost tzv. prompt engineeringu (=tvorba efektivního textového vstupu). Ačkoli to může znít jednoduše, vytvoření správné textové výzvy není zcela triviální záležitost a musí zohledňovat mnoho různých faktorů. Dochází ke tření mezi vizuální a verbální reprezentací, mezi lidskou a algoritmickou logikou, mezi našimi kulturními odkazy a statistickým zobrazením naší vizuální kultury umělou inteligencí. Může nás tento neustálý překlad mezi verbálním a vizuálním, mezi naším jazykem a počítačovým kódem, mezi námi a umělou inteligencí něčemu naučit?

Tento workshop vznikl na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu „Rozšíření souboru tvůrčích nástrojů ML/AI - experimentální postupy v autorské tvorbě“ podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021.

Doporučená nebo povinná literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na workshopu

Poznámka

10.12.2021 9:00-12:00

Program:

9:00-9:30 predstavenie lektorky, úvodná prednáška

9:30-09:50 praktické zoznámenie sa s txt-2-image nástrojmi

09:50-10:00 brainstorming, príprava prvotnej vízie

10:00-11:30 proces generovania a vytvárania verbálnej koláže v dialógu s AI

11:30-12:00 vyhodnotenie výstupov, záverečná diskusia

Workshop bude prebiehať prostredníctvom dedikovanej webstránky a workshopového Miro boardu, účastníci pracujú v skupinách po 3-4 študentoch.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10.12.2021 09:00–12:00 David KOŘÍNEK Učebna CAS 423
Lažanský palác
Vyučující: Lenka Hámošová paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů