Reflexe výstavy „Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien.“

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373MZKM Z 1 4/D anglicky zimní

Garant předmětu

Ondřej VAVREČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej VAVREČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem je text (minimálně 2 normostrany), který prokáže studentovu samostatnou intelektuální a emoční aktivitu. Student si vybere jedno téma, které ho na výstavě zaujme, a kolem něj poté vystaví svůj polemicko-reflexivní text.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

Návštěva výstavy „Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien.“ ZKM, Karlsruhe, Německo.

Obsah kurzu

Návštěva výstavy „Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien“ a reflexe parciálního tématu, kterým se zabývá.

Doporučená nebo povinná literatura

Katalog výstavy.

Hodnoticí metody a kritéria

Důstojné vypracování výše popsaného textu.

Text musí být poslán do 31. 1. 2019 na adresu ondrejvavrecka@email.cz.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
18.01.2019 09:00–20:00 Ondřej VAVREČKA
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů