Myšlení a média 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373NMM1 Z 2 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je poskytnout studentům vhled do základních myšlenek filosofie médií a kritického myšlení o technice.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seminář si za východisko bere předpoklad mediální ekologie, podle kterého jsme dnes už všichni permanentními diváky i performery. Na současných formách mediální komunikace, strojů a přemýšlení o nich bude ukázáno, že tradiční vztah ke skutečnosti jako něčemu, co lze pouze poznávat a reprezentovat, je již neudržitelný, a že úkolem i příležitostí člověka 21. století je tvorba v nejširším slova smyslu. Úvodem budou představeny a diskutovány tradiční formy přemýšlení o médiích - jejich společenská role, chápání a vliv. V návaznosti na ně se seminář zaměří na kritické uchopení počítače jakožto paradigmatického stroje, jehož působnost prorůstá celou kulturou, a který se tak stává mnohostranným podnětem k přehodnocení základních životních forem a podob myšlení.

Tématické okruhy:

Primitivní myšlení

Smysly jako protomédia

Vztah techniky a člověka

Doporučená nebo povinná literatura

SIEGERT, Bernhard. Map is the Territory. 2011

MCLUHAN, Marshall. Laws of Media: The New Science. Toronto: University of Toronto Press, 1988. 252 s. ISBN 978-0802077158.

SLOTERDIJK, Peter. Operable Man: On the Ethical State of Gene Technology. Přednáška na konferenci UCLA Enhancing the Human, 21.5.2000.

ONG, Walter J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2006. 236 s. Limes. ISBN 80-246-1124-4.

NIETZSCHE, Friedrich. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. Překlad Věra Koubová. Třetí vydání. Praha: OIKOYMENH, 2017. 59 s.. Oikúmené. Malá řada; svazek 5. ISBN 978-80-7298-527-2.

LATOUR, Bruno a WOOLGAR, Steve. Laboratory Life. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968. 296 s. ISBN 978-0691028323.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na alespoň devíti přednáškách, prezentace jednoho zadaného textu (EN/CZ), absolvovat týdenní mediální dietu a odevzdat z ní protokol

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů