Myšlení a média 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373NMM2 ZK 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vhled do základních myšlenek filosofie médií, kritické myšlení o technice

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seminář si za východisko bere předpoklad mediální ekologie, podle kterého jsme dnes už všichni permanentními diváky i performery. Na současných formách mediální komunikace, strojů a přemýšlení o nich bude ukázáno, že tradiční vztah ke skutečnosti jako něčemu, co lze pouze poznávat a reprezentovat, je již neudržitelný, a že úkolem i příležitostí člověka 21. století je tvorba v nejširším slova smyslu. Úvodem budou představeny a diskutovány tradiční formy přemýšlení o médiích - jejich společenská role, chápání a vliv. V návaznosti na ně se seminář zaměří na kritické uchopení počítače jakožto paradigmatického stroje, jehož působnost prorůstá celou kulturou, a který se tak stává mnohostranným podnětem k přehodnocení základních životních forem a podob myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Bernhard Siegert - Map IS the Territory

Marshall McLuhan - Laws of Media

Peter Sloterdijk - Operable Man

Walter J. Ong - Technologizace slova

Nietzsche - O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním

Latour, Woolgar - Laboratory Life

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na alespoň devíti přednáškách, prezentace jednoho zadaného textu (EN/CZ), absolvovat týdenní mediální dietu a odevzdat z ní protokol

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů