Minimalismus v narativní kinematografii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373NMNK ZK 2 4T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s projevy uměleckého směru minimalismu v narativní kinematografii.

Forma studia

Projekce filmu - jeho analýza a diskuse, komponované přednáškové bloky doplněné ukázkami

Předpoklady a další požadavky

75 procentní účast na přednáškách

Obsah kurzu

V rámci kurzu proběhne na každém semináři nejprve projekce některého ze zásadních filmů které můžeme řadit do filmového minimalismu (The Last Days, Las Acaacias, La libertad a další). Kurz je orientován zejména na současnou artovou kinematografii 21. století, ale dojde i na několik exkurzů do historie ve kterých budou podchceny nejdůležitější filmové vlivy pro dněsní minimalistický film (neorealismus, Bresson, Ozu, Dreyer, Akermanová, Antonioni).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

SCHRADER, Paul. Transcendental style in film: Ozu, Bresson, Dreyer. 1.vyd. New York, N.Y.: Da Capo Press, 1972. ISBN 0306803356.

HOLÝ, Zdeněk. Vyprázdněná narace. Cinepur č. 40 2005.

Doporučená literatura

JAFFE, Ira. Slow movies: countering the cinema of action. 1. vyd. West Sussex, [England]: Wallflower Press, 2014. ISBN 978-0-231-85063-6.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. 1. vyd. Přeložil Miloš FRYŠ. Praha: Dauphin, 1998. Film (Dauphin), sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

MARGULIES, Ivone. Nothing happens: Chantal Akerman's hyperrealist everyday. 1. vyd. Durham: Duke University Press, c1996. ISBN 0822317230.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, textová analýza filmu, absolvování ústní zkoušky

Poznámka

Výuka bude probíhat 1 x za 14 dní, 4 hodiny

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů