Praktika oboru audiovizuální studia

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PAS Z 1 16S česky zimní

Garant předmětu

Eric ROSENZVEIG

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš VOJTĚCHOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je rozšířit studentům všech oborů vhled do několika prostředí audiovizuální praxe.

Forma studia

Jde o jednorázový modul - na akademické půdě je to exkurze do Institutu intermédií.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné.

Obsah kurzu

Cílem exkurzí není jen seznámení s daným prostředím a praktickými procesy, ale exurze jsou organizovány tak, že také nabízejí možnost dialogu s řídícími pracovníky daných institucí.

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/Praktika_IIM

Doporučená nebo povinná literatura

Webové stránky navštěvovaných institucí.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je osobní absolvování praktik - 100% účast

Poznámka

Termíny exkurzí jsou plánovány v harmonogramu praktik, příp. studenti dostávají upřesnění termínu e-mailem.

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/Praktika_IIM

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů