Praktika oboru audiovizuální studia

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PAS Z 1 16/S česky zimní
Garant předmětu:
Eric ROSENZVEIG, Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Eric ROSENZVEIG, Miloš VOJTĚCHOVSKÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je rozšířit studentům všech oborů vhled do několika prostředí audiovizuální praxe.

Forma studia:

Jde o jednorázový modul - na akademické půdě je to exkurze do Institutu intermédií.

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné.

Obsah kurzu:

Cílem exkurzí není jen seznámení s daným prostředím a praktickými procesy, ale exurze jsou organizovány tak, že také nabízejí možnost dialogu s řídícími pracovníky daných institucí.

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/Praktika_IIM

Doporučená nebo povinná literatura:

Webové stránky navštěvovaných institucí.

Hodnoticí metody a kritéria:

Podmínkou zápočtu je osobní absolvování praktik - 100% účast

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Termíny exkurzí jsou plánovány v harmonogramu praktik, příp. studenti dostávají upřesnění termínu e-mailem.

http://cas.famu.cz/wiki/index.php/Praktika_IIM

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů: