Projekce a dialogy 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PD2 zkouška 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vladimír HENDRICH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír HENDRICH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem společných mezioborových projekcí, které na FAMU v nějaké formě tradičně vždy existovaly, je společný divácký zážitek rámovaný úvodem a společnou diskusí.

Forma studia

Předmět probíhá formou projekce vybraného snímku, které předchází lektorský úvod a následně moderovaná diskuse, často za účasti tvůrců.

Předpoklady a další požadavky

Účast na projekcích. Některé uváděné filmy lze jistě shlédnout také individuálně na DVD, ale právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu.

Předmět 373PD2 nelze zapsat s předmětem 373PD4 ve stejném semestru.

Předmět 373PD2 nelze zapsat s předmětem 373PD6 ve stejném semestru.

Obsah kurzu

Předmět probíhá formou projekce vybraného snímku. Kromě klasických filmových děl se promítají také současné evropské, světové a americké filmy. Samotné projekci předchází lektorský úvod a následně moderovaná diskuse, často za účasti tvůrců. A právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu. K prohloubení tohoto průběžného procesu je na konci semestru požadován analytický text. Studenty, kteří si předmět vyberou, vede vyučující k tomu, aby rozvíjeli co nejosobitěji své vlastní vidění a analýzu jednotlivých složek filmového díla. Tuto analýzu vybraného filmu klasifikuje na závěr každého semestru vyučující známkou. Všichni studenti, kteří mají patřičný zájem, konzultují charakter a specifika, případně konkrétní nedostatky svých analytických prací s vyučujícím.

Doporučená nebo povinná literatura

Závisí na charakteru promítaných filmů, základní orientaci poskytuje již lektorský úvod k tomu či onomu dílu.

Doporučená literatura:

HERTZBERG, Ludwig ed. Interviews. Jackson, USA: University Press of Mississippi, 2001. Česky: Jim Jarmusch – Rozhovory 1980 – 2000. Překlad David Petrů. Předmluva Ludwig Hertzberg a Miloš Fryš. Odpovědný redaktor Michael Málek a Petr Gajdošík, redakce překladu Miloš Fryš. 1. vyd. Příbram: Camera obscura, Svatá Hora 2009. 392 s. ISBN 80-903678-3-6.

STANKOVIČ, Andrej. Co dělat, když Kolja vítězí. Ed. Michael Špirit. 1. vyd. Praha: Triáda a Společnost pro Revolver Revue, 2008. 704 s. ISBN 978-80-86138-97-8 (Nakladatelství Triáda) ISBN 978-80-87037-08-9 (Revolver Revue).

CIMENT, Michel. Passeport pour Hollywood. Paris: Seuil, 1957. Česky: 1. vyd. CIMENT, Michel. Pas do Hollywoodu. Překlad Antonie Dědečková a Jiří Dědeček. Editorka Tereza Brdečková. Praha: Limonádový Joe s. r. o., 2016. 324 s. ISBN 978-80-905624—6-2.

BISKIND, Peter. Easy Riders, Raging Bulls. London: Bloomsbury, 1999. Česky: BISKIND, Peter. Bezstarostní jezdci, zuřící býci. Překlad Iva Hejlíčková a Michael Málek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 448 s. ISBN 978-80-204-2259-0.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 s., ISBN

978-80-204-2042-8.

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 s. ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubica, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 s., [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2.

BILÍK, Petr a ČERNÍK, Jan. Filmař Jaromír Kallista. Praha: AMU a Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2019. Fotografie Kristýna Erbenová, 2019. Vydání první. ISBN 978-80-7331-500-9, ISBN 978-80-244-5481-8.

STRUNK, Heinz. U Zlaté rukavice. Překlad Vítězslav Čížek, Praha: Kalibr, 2019. 206 s. ISBN 978-80-7617-870-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace probíhá na základě odevzdané písemné práce.

Požadovaným textem je analýza jednoho z promítaných filmů, která se zaměří na strukturální rysy díla (tj. styl, narativní formu, poetika jednotlivých složek) a jejich vztah k tématu, příp. fabuli filmu. V textu není žádoucí věnovat zbytečně prostor popisu děje, faktografickým údajům o filmu nebo tvůrcích.

CHARAKTER PÍSEMNÉ PRÁCE:

Prosím, pište vlastní analýzu konkrétního filmu. To znamená, nepište takřka vůbec, o čem tento snímek pojednává, pište o jeho ději jen a jen tehdy, pokud tento děj současně interpretujete ze svého osobního hlediska. Pište co nejvíce vlastních konkrétních postřehů. Není důležité, jestli píšete vlastní filosoficko-psychologický abstraktně laděný rozbor filmu anebo analýzu a hodnocení jednotlivých konkrétních aspektů (tj. například rozbor kamery, střihu, režie, scénáře etc.), vždy ale prosím neopomeňte napsat konkrétní argumenty, proč právě vy se domníváte, že inkriminovaný film má ty konkrétní klady či zápory, o kterých píšete. Čili nepište pouze, jaké klady či zápory, ale pokuste se co nejvýstižněji konkretizovat, PROČ je tomu tak, jak píšete.

Neupadejte prosím do obvyklého neduhu našich současných deníkových recenzentů, kteří triviálně popisují, co se ve filmu odehrává, a bez argumentů snímek ocejchují nějakou povrchní nálepkou, vyhovující konzumnímu duchu dnešní doby, až se jejich recenze už téměř vůbec nedá považovat za kritiku.

Pokoušejte se rozvíjet své vlastní filmové vidění: faktografické zajímavosti a souvislosti uvádějte jen v určité vazbě na svůj autorský pohled na ten či onen aspekt díla.

ROZSAH ODEVZDÁVENÉHO TEXTU:

5400 znaků včetně mezer, tj. 3 normostrany. Přesný údaj za vás zjistí textový editor, např. v MS Wordu jej najdete v menu v rubrice „Soubor“, tam v položce „Vlastnosti“, tam pod záložkou „Statistické údaje“.

FORMÁT TEXTU A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

Soubor pojmenujte takto: „vasejmenoaprijmeni-nazevfilmu“!!!!!!!!!

Zasílejte své práce v elektronické podobě na emailovou adresu: vladimir.hendrich@seznam.cz!!!!!!!!!!!!!!

Práce musí být odevzdaná nejpozději do 20.června!!!!!!!

V záhlaví práce uveďte titul filmu, který analyzujete + své jméno a příjmení! Bez těchto náležitostí nebude vaše práce klasifikována!!!

Nadále platí, že ti studenti, kteří nebudou spokojeni se známkou, kterou za práci obdrží, mohou dle vlastní úvahy přijít na přezkoušení. Termín pro přezkoušení bude vypsán v opravném zkouškovém období.

Poznámka

Projekce se konají ve velkém/malém sále Městské knihovny. Na každou projekci se prosím dostavte s dostatečným předstihem!!! Vstupenku zdarma obdržíte na pokladně MKP nejpozději 5 minut před začátkem promítání.

Po promítání následuje beseda s tvůrci či kritiky. Moderuje Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

7. 3. od 19 hodin v malém sále - Benedetta

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem 17. století výsadní postavení v toskánském klášteře. Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste ve vášeň, začíná hra plná intrik sahající do vyšších pater italské církve. Eroticky laděné drama legendárního Paula Verhoevena (Základní instinkt), natočené podle skutečného příběhu, získalo dvě mezinárodní ocenění a celkem 18 nominací včetně nominace na Zlatou palmu v Cannes 2021. Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

Nizozemsko 2021, Paul Verhoeven, 131 minut, francouzská verze s čes. tit.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20238-benedetta-**/

14. 3. od 19 hodin v malém sále - Přípravy k filmu T

Celovečerní autorský debut filmového historika a publicisty Milana Klepikova, uvádějícího svůj snímek slovy: „Myšlenku, že matky dnes rodí děti do světa, který má svůj konec už za sebou, nazval básník a esejista Petr Král největším tabu dneška. Vydal jsem se za ním, ale hlavně za lidmi, o nichž vlastně mluví. Kolik života lze ještě vyvzdorovat v době “konců“?. Končení kinematografie se dá zabránit jenom zběsilým lovem malých optických a akustických pokladů, skrytých v gestech a hlasech. Forma: skicář.“

Zvláštní uznání na MFDF Jihlava 2021 a letošní nominace na Cenu Andreje Stankoviče. Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

ČR 2021, Milan Klepikov, 93 minut

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20239-pripravy-k-filmu-t/

21. 3. od 19 hodin v malém sále - Láska pod kapotou

Odhodlaný padesátník Jaroslav má v životě dvě vášně. Rychlá auta a školní lásku Jitku, která mu po zpackaném manželství vrátila naději a chuť jít dál. Sportovní klání je jen kulisou pro skutečný „závod života", ve kterém pár zatím nepatřil mezi favority. Režisér Miro Remo přichází s příběhem z moravsko-slovenského pohraničí, kterému nechybí drama ani humor. Nominace na Křišťálový glóbus na festivalu v Karlových Varech, Cenu české filmové kritiky i Českého lva 2021. Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

Česko / Slovensko 2021, Miro Remo, česká verze, 85 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20240-laska-pod-kapotou/

4. 4. od 19 hodin v malém sále - DISTRIBUČNÍ PŘEDPREMIÉRA - Očista

Během poslední dekády lidé na Slovensku přestali důvěřovat soudům. Díky přístupu k uložené komunikaci podnikatele Mariana Kočnera, jenž byl vyšetřován v souvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, se v aplikaci Threema podařilo odhalit širokou síť korupčních vazeb ve státní správě i justici. Rozplést klubko nelítostné mašinérie, do níž jsou zataženi zkorumpovaní soudci, bohatí a vlivní podnikatelé, mafiáni, politici i nevinní občané, však není vůbec jednoduché. Nejnovější autorský investigativní dokument Zuzany Piussi (dvojnásobné laureátky Ceny Andreje Stankoviče) si v souvislosti s dlouhodobou justiční krizí v zemi klade podstatnou otázku, zda je očista soudního systému, který mnohokrát selhal, vůbec proveditelná. Ocenění: Zvláštní uznání v sekci Česká radost na MFDF Jihlava 2021. Po projekci beseda Vladimíra Hendricha s autorkou filmu.

SR/ČR 2021, Zuzana Piussi, slovenská verze, 75 min., mládeži přístupný

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20671-ocista/

11. 4. od 19 hodin v malém sále - Hlasy pro prezidenta aneb Pokus o kontrarevoluci

Mladý, ale už renomovaný autor dokumentárních filmů Martin Kohout (jeho snímky JUDr. Michal Danišovič a Česká cesta získaly Cenu Andreje Stankoviče) se ve své provokativní mozaice názorů z různých stran politického spektra zamýšlí nad tím, kam se vytratily ideály listopadu 1989 a někdejší pocit pospolitosti. Postupující fragmentarizaci české společnosti se snaží pochopit skrze dvě nedávné události. Jak parlamentní volby v roce 2017, tak následná přímá volba prezidenta zviditelnily, že v tuzemsku dnes chybí shoda i na těch nejzákladnějších pojmech, jako jsou „svoboda“ nebo „demokracie“. Různí se zdroje obav, představy o budoucím směřování země i národní mýty, o něž se osobnosti kulturního a politického života i nespokojení voliči opírají. Po projekci beseda Vladimíra Hendricha s autorem filmu.

ČR 2021, Martin Kohout, česká verze, 105 min., mládeži přístupný

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20672-hlasy-pro-prezidenta/

25. 4. od 19 hodin v malém sále - Nejhorší člověk na světě

Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje, zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, na kterém potká mladého a okouzlujícího Eivinda... Film na pomezí dramatu a komedie vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě. Za hlavní roli v diváckém hitu festivalu v Cannes si Renate Reinsve odnesla cenu pro Nejlepší herečku. Snímek získal dosud dalších 17 ocenění a je mimo jiné nominovaný na Oscary za Nejlepší původní scénář a Nejlepší zahraniční film. Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

Verdens verste menneske, Norsko 2021, Joachim Trier, norská verze s čes. tit., 121 min., přístupný od 12 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e20673-nejhorsi-clovek-na-svete/

2. 5. od 19 hodin ve velkém sále - C´mon C´mon

Život trochu osamělého rozhlasového novináře Johnnyho (Joaquin Phoenix) se na moment zastaví, když se musí postarat o svého malého a podivínského synovce Jesseho. Společně se vydávají na cestu napříč Spojenými státy. Johnny poznává svět viděný optikou dětské duše svého synovce a jeho vlastní svět tím získává novou perspektivu. Mezi New Yorkem a New Orleans se rodí nevšední přátelství, které oba ovlivní na celý život. V srdečném a hřejivém rodinném dramatu Mikea Millse exceluje Joaquin Phoenix, který podává tentokrát civilní, ale přesto strhující výkon.

USA, 2021 • 108 min • režie: Mike Mills • anglické verze, české titulky

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21026-cmon-cmon-**/

9. 5. od 19 hodin v malém sále - Efekt Vašulka

Brněnský rodák Woody Vašulka byl společně s malířem Františkem Kupkou jedním ze dvou Čechů, kteří ve 20. století stáli u zrodu nového uměleckého oboru. V jeho případě to byl videoart. S islandskou ženou Steinou byl jeho průkopníkem od konce 60. let, kdy žili a pracovali v New Yorku. Předtím se ale poznali v komunistickém Československu, kde Bohuslav Vašulka studoval FAMU a Islanďanka Steina hru na housle. Přestože bývají nazýváni prarodiči „generace YouTube“, svět umění na ně téměř zapomněl. S humorem a vyrovnaností se potýkají s financemi a tím, jak své analogové archivy zachovat pro budoucnost. Teprve v posledních letech je objevují sběratelé umění a největší světová muzea. Pozoruhodný dokumentární snímek ukazuje proměnu umění a společnosti s nástupem videa od 60. let do současnosti. Účinkují: Woody Vasulka, Steina Vasulka, Andy Warhol (a.z.), Laurie Anderson (a.z.), Salvador Dalí (a.z.), Patti Smith (a.z.), Philip Glass (a.z.), Nam June Paik (a.z.), Miles Davis (a.z.), Jackie Curtis (a.z.), Jethro Tull (a.z.), Jimi Hendrix (a.z.), Mick Jagger (a.z.). Po projekci beseda s producentem filmu Radimem Procházkou.

Island / Česko / Švédsko 2019, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, angl. s čes. tit., 85 min.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21029-efekt-vasulka-**/

16. 5. od 19 hodin v malém sále - Viva video, video viva

Autorský dokumentární snímek Adély Komrzý (laureátky Ceny Andreje Stankoviče za film Výchova k válce) přináší prostřednictvím dochovaných materiálů, nečekaných setkání, osobních výpovědí a myšlenek „videistů“ ucelenou zprávu o době, kdy nemohlo být nadšení skupiny umělců veřejně ventilováno. Za totalitního režimu se video začalo používat jako nástroj ke svobodnému uměleckému vyjádření. I přes nedostupnost technologií vznikala řada děl, za kterými stáli nejen uznávaní umělci, jako například Radek Pilař či Petr Skala, ale i téměř zapomenutí autoři, z jejichž tvorby vzešly experimentálně filmové a novomediální přístupy. Ke srovnání se zahraničím, kde byl videoart v osmdesátých letech svými možnostmi a otevřeností v předstihu, dochází díky zdokumentované cestě štábu a Petra Skaly do USA za ikonami a průkopníky světového videoartu Woodym a Steinou Vasulkou. Po projekci beseda s režisérkou Adélou Komrzý.

ČR 2019, Adéla Komrzý, česká verze, 85 min.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e21030-viva-video-video-viva-*/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost MK
Městská knihovna - velký sál

()
HENDRICH V.
19:00–21:25
(přednášková par. 1)
Městská knihovna, velký sál
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–21:25 Vladimír HENDRICH Městská knihovna - velký sál
Městská knihovna, velký sál přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů