Projekce a dialogy 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PD3 ZK 1 2PT česky zimní

Garant předmětu

Vladimír HENDRICH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír HENDRICH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem společných mezioborových projekcí, které na FAMU v nějaké formě tradičně vždy existovaly, je společný divácký zážitek rámovaný úvodem a společnou diskusí.

Forma studia

Předmět probíhá formou projekce vybraného snímku, které předchází lektorský úvod a následně moderovaná diskuse, často za účasti tvůrců.

Předpoklady a další požadavky

Účast na projekcích. Některé uváděné filmy lze jistě shlédnout také individuálně na DVD, ale právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět probíhá formou projekce vybraného snímku. Kromě klasických filmových děl se promítají také současné evropské, světové a americké filmy. Samotné projekci předchází lektorský úvod a následně moderovaná diskuse, často za účasti tvůrců. A právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu. K prohloubení tohoto průběžného procesu je na konci semestru požadován analytický text. Studenty, kteří si předmět vyberou, vede vyučující k tomu, aby rozvíjeli co nejosobitěji své vlastní vidění a analýzu jednotlivých složek filmového díla. Tuto analýzu vybraného filmu klasifikuje na závěr každého semestru vyučující známkou. Všichni studenti, kteří mají patřičný zájem, konzultují charakter a specifika, případně konkrétní nedostatky svých analytických prací s vyučujícím.

Doporučená nebo povinná literatura

Závisí na charakteru promítaných filmů, základní orientaci poskytuje již lektorský úvod k tomu či onomu dílu.

Doporučená literatura:

HERTZBERG, Ludwig ed. Interviews. Jackson, USA: University Press of Mississippi, 2001. Česky: Jim Jarmusch – Rozhovory 1980 – 2000. Překlad David Petrů. Předmluva Ludwig Hertzberg a Miloš Fryš. Odpovědný redaktor Michael Málek a Petr Gajdošík, redakce překladu Miloš Fryš. 1. vyd. Příbram: Camera obscura, Svatá Hora 2009. 392 s. ISBN 80-903678-3-6.

STANKOVIČ, Andrej. Co dělat, když Kolja vítězí. Ed. Michael Špirit. 1. vyd. Praha: Triáda a Společnost pro Revolver Revue, 2008. 704 s. ISBN 978-80-86138-97-8 (Nakladatelství Triáda) ISBN 978-80-87037-08-9 (Revolver Revue).

CIMENT, Michel. Passeport pour Hollywood. Paris: Seuil, 1957. Česky: 1. vyd. CIMENT, Michel. Pas do Hollywoodu. Překlad Antonie Dědečková a Jiří Dědeček. Editorka Tereza Brdečková. Praha: Limonádový Joe s. r. o., 2016. 324 s. ISBN 978-80-905624—6-2.

BISKIND, Peter. Easy Riders, Raging Bulls. London: Bloomsbury, 1999. Česky: BISKIND, Peter. Bezstarostní jezdci, zuřící býci. Překlad Iva Hejlíčková a Michael Málek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 448 s. ISBN 978-80-204-2259-0.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 s., ISBN

978-80-204-2042-8.

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 s. ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubica, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 s., [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2.

BILÍK, Petr a ČERNÍK, Jan. Filmař Jaromír Kallista. Praha: AMU a Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2019. Fotografie Kristýna Erbenová, 2019. Vydání první. ISBN 978-80-7331-500-9, ISBN 978-80-244-5481-8.

STRUNK, Heinz. U Zlaté rukavice. Překlad Vítězslav Čížek, Praha: Kalibr, 2019. 206 s. ISBN 978-80-7617-870-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace probíhá na základě odevzdané písemné práce.

Požadovaným textem je analýza jednoho z promítaných filmů, která se zaměří na strukturální rysy díla (tj. styl, narativní formu, poetika jednotlivých složek) a jejich vztah k tématu, příp. fabuli filmu. V textu není žádoucí věnovat zbytečně prostor popisu děje, faktografickým údajům o filmu nebo tvůrcích.

CHARAKTER PÍSEMNÉ PRÁCE:

Prosím, pište vlastní analýzu konkrétního filmu. To znamená, nepište takřka vůbec, o čem tento snímek pojednává, pište o jeho ději jen a jen tehdy, pokud tento děj současně interpretujete ze svého osobního hlediska. Pište co nejvíce vlastních konkrétních postřehů. Není důležité, jestli píšete vlastní filosoficko-psychologický abstraktně laděný rozbor filmu anebo analýzu a hodnocení jednotlivých konkrétních aspektů (tj. například rozbor kamery, střihu, režie, scénáře etc.), vždy ale prosím neopomeňte napsat konkrétní argumenty, proč právě vy se domníváte, že inkriminovaný film má ty konkrétní klady či zápory, o kterých píšete. Čili nepište pouze, jaké klady či zápory, ale pokuste se co nejvýstižněji konkretizovat, PROČ je tomu tak, jak píšete.

Neupadejte prosím do obvyklého neduhu našich současných deníkových recenzentů, kteří triviálně popisují, co se ve filmu odehrává, a bez argumentů snímek ocejchují nějakou povrchní nálepkou, vyhovující konzumnímu duchu dnešní doby, až se jejich recenze už téměř vůbec nedá považovat za kritiku.

Pokoušejte se rozvíjet své vlastní filmové vidění: faktografické zajímavosti a souvislosti uvádějte jen v určité vazbě na svůj autorský pohled na ten či onen aspekt díla.

ROZSAH ODEVZDÁVENÉHO TEXTU:

5400 znaků včetně mezer, tj. 3 normostrany. Přesný údaj za vás zjistí textový editor, např. v MS Wordu jej najdete v menu v rubrice „Soubor“, tam v položce „Vlastnosti“, tam pod záložkou „Statistické údaje“.

FORMÁT TEXTU A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

Soubor pojmenujte takto: „vasejmenoaprijmeni-nazevfilmu“!!!!!!!!!

Zasílejte své práce v elektronické podobě na emailovou adresu: vladimir.hendrich@seznam.cz!!!!!!!!!!!!!!

Práce musí být odevzdaná nejpozději do 20.ledna!!!!!!!

V záhlaví práce uveďte titul filmu, který analyzujete + své jméno a příjmení! Bez těchto náležitostí nebude vaše práce klasifikována!!!

Nadále platí, že ti studenti, kteří nebudou spokojeni se známkou, kterou za práci obdrží, mohou dle vlastní úvahy přijít na přezkoušení. Termín pro přezkoušení bude vypsán v opravném zkouškovém období.

Webová stránka předmětu

Program
projekcí
je
publikován
na
webu
Městské
knihovny:
http://www.mlp.cz/cz/akce/

Poznámka

Projekce se konají ve velkém sále Městské knihovny. Po promítání následuje beseda s tvůrci či kritiky. Moderuje Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

11. 10. v malém sále v 19:00

Žaluji!

J'accuse

Kapitán Alfred Dreyfus (Louis Garrel), mladý a nadějný důstojník, byl 5. ledna 1895 označen za německého špiona a odsouzen na doživotí s výkonem trestu na Ďábelském ostrově. Svědkem jeho ponížení je mimo jiné i Georges Picquart (Jean Dujardin) který je povýšen na vedoucí pozici jednotky armádní kontrarozvědky, jež Dreyfuse dopadla. Když ale Picquart zjistí, že se k Němcům stále dostávají tajné informace, je vtažen do nebezpečného labyrintu přetvářky a korupce, který neohrožuje pouze jeho čest, ale také jeho život. Tato událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra.

Dále hrají Emmanuelle Seignerová, Mathieu Amalric aj. Nejnovější snímek renomovaného Romana Polanského byl dosud nominován na 24 prestižních ocenění a získal mj. Velkou Cenu poroty – Stříbrného lva a Cenu FIPRESCI na MFF v Benátkách 2019, loni obdržel mj. Césary za Nejlepší režii, Nejlepší adaptovaný scénář a Nejlepší kostýmy.

Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

FRANCIE-ITÁLIE 2019, Roman Polanski, franc. verze s čes. tit., 132 min., přístupný od 12 let

18. 10. v malém sále v 19:00

Annette

Annette

Stand-up komik s ostrým smyslem pro humor Henry (Adam Driver) se zamiluje do Ann (Marion Cotillard), světoznámé operní pěvkyně. Ve světle reflektorů jsou dokonalým párem. Jejich život se obrátí naruby, když se jim narodí tajemná holčička Annette s výjimečným darem. Dlouho očekávaný muzikál vizionářského režiséra Leose Caraxe s hudbou kapely Sparks byl vybrán jako zahajovací film festivalu v Cannes. Diváky vezme na nevšední cestu plnou lásky, vášně a slávy. Cena za Nejlepší režii na MFF v Cannes 2021.

Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

FRANCIE-MEXIKO-USA-ŠVÝCARSKO-BELGIE-JAPONSKO-NĚMECKO 2021, Leos Carax, franc. verze s čes. tit., 139 min., přístupný od 15 let

25. 10. ve velkém sále v 19:00

Vysoká dívka

Dylda

Rok 1945, Leningrad. Obléhání města trvalo neuvěřitelných 900 dní. Válka zdevastovala celé město. Mezi zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a kanibalismu. V tomto pekle hledají dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít žít mezi ruinami zničeného města. Vizuálně strhující autorský snímek Kantěmira Balagova (nar. 1991) by mezi 10 filmovými díly, nominovanými na Oscara za Nejlepší zahraniční film. Řada filmových kritiků se přiznala, že při jeho sledování zapomínali dýchat. Zážitek byl přirovnáván k četbě Dostojevského románů. Cena za Nejlepší režii a Cena Mezinárodní kritiky v sekci Un certain regard na MFF v Cannes 2019.

Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

Rusko 2019, Kantemir Balagov, rusky s čes. tit., 130 min., přístupný od 15 let

Současný film

6. 10. v malém sále od 19:00

O nekonečnu

Om det oändliga

Úvaha o lidském životě v celé jeho kráse a krutosti, nádheře a všednosti. Bezvýznamné okamžiky nabývají na stejné důležitosti jako dějinné události: dvojice se vznáší nad válkou zničeným Kolínem nad Rýnem, cestou na narozeninovou oslavu se otec zastaví, aby v hustém dešti zavázal dceři tkaničku, náctileté dívky tančí před klubem, poražená armáda pochoduje do tábora pro válečné zajatce. Óda a žalozpěv současně. Kaleidoskop všeho, co je věčně lidské, nekonečný příběh zranitelnosti bytí.

Nejnovější autorský snímek renomovaného švédského filmaře Roye Anderssona (Písně z druhého patra, Ty, který žiješ, Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě) získal Stříbrného lva za Nejlepší režii na MFF v Benátkách 2019.

Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

Švédsko / Německo / Norsko, 2019, Roy Andersson, švédsky s čes. tit., 76 min., přístupný od 12 let

27. 10. v malém sále od 19:00

Janička z Arku

Jeanne

Je začátek roku 1439 a ve Francii zuří Stoletá válka. Do bitvy s Angličany o francouzský trůn vstupuje mladá dívka Jana, která věří, že si ji Bůh vyvolil, a postaví se do čela armády. Když je zajata, církev ji posílá k soudu na základě obvinění z kacířství. Jana odmítne přijmout obvinění a zůstane věrná svému poslání. Po filmu Janička se přední solitér francouzského filmu Bruno Dumont vrací se stejnou herečkou k nadčasovému tématu silné ženské hrdinky. Zvláštní uznání - Un Certain Regard na MFF v Cannes 2019.

Lektorský úvod Vladimíra Hendricha.

FRANCIE 2019, Bruno Dumont, franc. s čes. tit., 132 min., přístupný od 12 let

1. 11. Velký sál

Poslední den patriarchátu

Členové rozvětvené rodiny se scházejí v nemocnici, aby se rozloučili s umírajícím mužem. Hlava rodiny a uznávaný lékař ale všechny překvapí vskutku neobvyklým posledním přáním – chce vidět nahá prsa přítelkyně svého vnuka. Počáteční rozpaky vystřídá absurdní debata, v níž vypluje na povrch leccos nečekaného. Hořká anekdota o úpadku, respektive proměně střední třídy je postavena na silné výchozí situaci. Alfa samec chce zůstat alfa samcem i v poslední chvíli. Zatímco jeho vrstevníci to pokrytecky přijímají, mezi mladými dochází ke sporu, jestli se podvolit. Hrají František Němec, Eliška Křenková, Lenka Vlasáková aj.

ČR-Slovinsko 2021, Olmo Omerzu, česky, 16 min., přístupný od 12 let

Atlas ptáků

Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, nastává konfrontace s realitou, na níž nebyl nikdo připravený. Ivo Róna (vynikající Miroslav Donutil), dlouholetý šéf prosperujícího podniku, se snaží zorientovat v nechtěné situaci, kterou mu jeho děti ani okolí neulehčují, ale kterou si na sebe dost možná seslal sám. Nový film Olma Omerzu proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa. Ve válce, která se ve filmu pokradmu rozpoutává, ale není vůbec jasné, kdo stojí proti komu, natož kdo z ní vyjde jako vítěz.

Diskusi s režisérem po projekci moderuje Vladimír Hendrich.

ČR-Slovinsko-Slovensko 2021, Olmo Omerzu, česky, 92 min., přístupný od 12 let

8. 11. Malý sál

Bílá na bílé - MIMOŘÁDNÉ UVEDENÍ!

Videodeník režisérky Viery Čákanyové z jejího pobytu na polské antarktické stanici, kde v roce 2017 natáčela film FREM (2019), jehož hlavní postavou byla umělá neuronová síť. Během pobytu vede autorka chatové konverzace s umělou inteligencí, které se dotýkají povahy filmu, umění a smyslu života a odhalují způsob myšlení oproštěný o lidskost a emocionalitu, nutící k hluboké introspekci. Záběry z každodenní rutiny na stanici kontrastují s lyrickými scénami člověkem neposkvrněné antarktické přírody, jež autorka doplňuje svými komentáři a myšlenkami. Čím déle se Viera na Antarktidě nachází, tím více se napojuje na tamní podnebí, na přírodu, uklidňuje se její mysl. „Nikde jinde jsem neměla natolik intenzivní pocit, že jsem naživu,“ uvádí režisérka filmu, který získal Cenu OPUS BONUM za Nejlepší světový dokumentární film MFDF Jihlava 2020, Hlavní cenu Poroty České soutěže na festivalu Jeden svět 2021 a Mimořádné zvláštní uznání poroty Ceny Andreje Stankoviče 2021. Diskusi s Vierou Čákanyovou moderuje Vladimír Hendrich.

ČR-Slovensko 2020, Viera Čákanyová, anglicky a slovensky se slovenskými tit., 74 min., mládeži přístupný

15. 11. Malý sál

Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu – PŘEDPREMIÉRA!

Netradiční dokumentární portrét rozkrývá komplikovanou osobnost slovenské hudební legendy Joža Ráže, zpěváka poprockové skupiny Elán. Ze záznamu každodenních situací, hravých momentů, intimních rozmluv o Bohu či smrti i vzpomínek na minulost skládá autor filmu Jan Gogola ml. komplexní obraz masami milovaného člověka, který se přes všechny životní úspěchy cítí být osamělý. S přesvědčením, že je důležité otevřít se světům, které jsou nám cizí, natáčel režisér snímek deset let, poddal se rodícímu se přátelství a jeho osobní přístup přibližuje protagonistovu civilní metafyziku, jeho „přirozenou schopnost žití ve vesmíru s Bohem“. Film obdržel Mimořádné zvláštní uznání poroty Ceny Andreje Stankoviče 2021. Diskusi s režisérem moderuje Vladimír Hendrich.

ČR-SR 2021, Jan Gogola ml., česky, slovensky, 81 min., mládeži přístupný

22. 11. Malý sál

Rekonstrukce okupace

Režisér filmu Jan Šikl sbírá mnoho let soukromé, rodinné a filmové archivy. Před časem nalezl 3,5 hodiny profesionálně natočeného materiálu, na kterém je zachycena invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Záběry pravděpodobně nikdo nikdy neviděl. Jan Šikl zahajuje pátrání po tom, kdo a kde je v archivu zachycen. Vzpomínky na konkrétní události ožívají, postupně se skládá obraz historického okamžiku a jeho vztahu k současnosti. Dílo o naší schopnosti reflektovat minulost a o svébytné formě společenské paměti, která vydává svědectví obecnějšího charakteru. Protagonisty filmu jsou mj. Karel Vachek, Gabriel Gössel, Pavel Kačírek ad. Diskusi s Janem Šiklem, kameramanem Adamem Oľhou a střihačem Šimonem Špidlou moderuje Vladimír Hendrich.

ČR-SR 2021, Jan Šikl, česky, 100 min., mládeži přístupný

29. 11. Malý sál

Quo vadis, Aida?

Je rok 1995 a Aida pracuje jako překladatelka pro OSN ve Srebrenici. Její rodina je mezi tisícovkami místních, kteří hledají v „bezpečné zóně" OSN útočiště před srbskou armádou. Pár hodin od míst, kde s oblibou trávíme letní dovolené, se schyluje k největší evropské tragédii od konce druhé světové války. Při vyjednáváních si Aida postupně uvědomuje vážnost situace. Jde o osud města i o životy jejích milovaných. Podaří se jí je zachránit? Nekompromisní a zároveň hluboce lidský snímek režisérky Jasmily Žbanić svou emoční silou dalece předčí většinu válečných příběhů. Nesoustředí se totiž na vykreslení násilí, ale na příběh konkrétní ženy a nepředstavitelná dilemata, která před ní válka staví. Film měl premiéru na festivalu v Benátkách a byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film. Lektorský úvod V. Hendricha.

Bosna a Hercegovina 2020, Jasmina Žbanić, bosenská verze, čes. tit., 101 min., přístupný od 15 let

6. 12. od 19 hodin v malém sále

FREM

„Frem“ je slovo, které nic neznamená; slovo, které pouze cosi připomíná. Jeho nejbližší etymologickou konotací je staroanglické slovo „fremd“ znamenající cizí. Při pokusu vytvořit univerzální umělou inteligenci se nevyhneme antropomorfickému uvažování, protože nemůžeme překročit hranice vlastní mysli. Film FREM je pokusem dostat se za tyto hranice; pokusem vytvořit neantropomorfický film. Je to audiovizuální rekviem za druh Homo sapiens.

Cena Pavla Kouteckého za nejlepší český dokumentární debut 2020 a Cena České filmové kritiky Viere Čákanyové a Tomáši Kleinovi za Nejlepší audiovizuální počin 2020.

Diskusi po projekci moderuje Vladimír Hendrich.

ČR-SR 2019, Viera Čákanyová, slovensky, česky, 73 min., mládeži přístupný

3. 12. od 19 hodin v malém sále

Lidi krve

Filmové drama o naší současnosti, věnované Pavlu Zajíčkovi, zobrazuje fantaskní cestu po stopách poválečných událostí, po těch stopách, které zbyly v česko-německém pohraničí. Otto Hille, hlavní hrdina příběhu, je najat, aby zavedl starého Švarce do krajiny předků. Stařec by rád prošel bolestným očistcem ke smíření s tím, co celý život skrýval. Otto se díky této pouti navrací do rozpadlé německé vesnice, která se stává středobodem příběhu, a propadá do událostí roku 1945, jež jsou příčinou jeho nočních můr a děsů. Minulost je klíčem k přítomnosti v duchu aforismu Friedricha Nietzscheho: „Poušť roste: běda tomu, kdo v sobě skrývá poušť.“

V českém kontextu výjimečně nekompromisní a obdivuhodně svobodné dílo natočil renomovaný dramatik a divadelní a filmový režisér Miroslav Bambušek. On sám k étosu snímku, který vznikal 6 let, dodává: „Film se zabývá věcmi a událostmi, které nechceme slyšet a které záměrně odsouváme na okraj, protože je obtížné s nimi žít. A toto odsouvání rodí mentální nemoc, nezájem, lhostejnost, která se rozmanitě projevuje v naší přítomnosti tím, jak lidé myslí, jak se rozhodují, jak jednají, jak volí…“

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost MK
Městská knihovna - velký sál

()
HENDRICH V.
19:00–21:25
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–21:25 Vladimír HENDRICH Městská knihovna - velký sál
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů