Projekce a dialogy 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PD3 ZK 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír HENDRICH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír HENDRICH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem společných mezioborových projekcí, které na FAMU v nějaké formě tradičně vždy existovaly, je společný divácký zážitek rámovaný úvodem a společnou diskusí.

Forma studia

Předmět probíhá formou projekce vybraného snímku, které předchází lektorský úvod a následně moderovaná diskuse, často za účasti tvůrců.

Předpoklady a další požadavky

Účast na projekcích. Některé uváděné filmy lze jistě shlédnout také individuálně na DVD, ale právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět probíhá formou projekce vybraného snímku. Kromě klasických filmových děl se promítají také současné evropské, světové a americké filmy. Samotné projekci předchází lektorský úvod a následně moderovaná diskuse, často za účasti tvůrců. A právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu. K prohloubení tohoto průběžného procesu je na konci semestru požadován analytický text. Studenty, kteří si předmět vyberou, vede vyučující k tomu, aby rozvíjeli co nejosobitěji své vlastní vidění a analýzu jednotlivých složek filmového díla. Tuto analýzu vybraného filmu klasifikuje na závěr každého semestru vyučující známkou. Všichni studenti, kteří mají patřičný zájem, konzultují charakter a specifika, případně konkrétní nedostatky svých analytických prací s vyučujícím.

Doporučená nebo povinná literatura

Závisí na charakteru promítaných filmů, základní orientaci poskytuje již lektorský úvod k tomu či onomu dílu.

Doporučená literatura:

HERTZBERG, Ludwig ed. Interviews. Jackson, USA: University Press of Mississippi, 2001. Česky: Jim Jarmusch – Rozhovory 1980 – 2000. Překlad David Petrů. Předmluva Ludwig Hertzberg a Miloš Fryš. Odpovědný redaktor Michael Málek a Petr Gajdošík, redakce překladu Miloš Fryš. 1. vyd. Příbram: Camera obscura, Svatá Hora 2009. 392 s. ISBN 80-903678-3-6.

STANKOVIČ, Andrej. Co dělat, když Kolja vítězí. Ed. Michael Špirit. 1. vyd. Praha: Triáda a Společnost pro Revolver Revue, 2008. 704 s. ISBN 978-80-86138-97-8 (Nakladatelství Triáda) ISBN 978-80-87037-08-9 (Revolver Revue).

CIMENT, Michel. Passeport pour Hollywood. Paris: Seuil, 1957. Česky: 1. vyd. CIMENT, Michel. Pas do Hollywoodu. Překlad Antonie Dědečková a Jiří Dědeček. Editorka Tereza Brdečková. Praha: Limonádový Joe s. r. o., 2016. 324 s. ISBN 978-80-905624—6-2.

BISKIND, Peter. Easy Riders, Raging Bulls. London: Bloomsbury, 1999. Česky: BISKIND, Peter. Bezstarostní jezdci, zuřící býci. Překlad Iva Hejlíčková a Michael Málek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 448 s. ISBN 978-80-204-2259-0.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 s., ISBN

978-80-204-2042-8.

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 s. ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubica, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 s., [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2.

BILÍK, Petr a ČERNÍK, Jan. Filmař Jaromír Kallista. Praha: AMU a Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2019. Fotografie Kristýna Erbenová, 2019. Vydání první. ISBN 978-80-7331-500-9, ISBN 978-80-244-5481-8.

STRUNK, Heinz. U Zlaté rukavice. Překlad Vítězslav Čížek, Praha: Kalibr, 2019. 206 s. ISBN 978-80-7617-870-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace probíhá na základě odevzdané písemné práce.

Požadovaným textem je analýza jednoho z promítaných filmů, která se zaměří na strukturální rysy díla (tj. styl, narativní formu, poetika jednotlivých složek) a jejich vztah k tématu, příp. fabuli filmu. V textu není žádoucí věnovat zbytečně prostor popisu děje, faktografickým údajům o filmu nebo tvůrcích.

CHARAKTER PÍSEMNÉ PRÁCE:

Prosím, pište vlastní analýzu konkrétního filmu. To znamená, nepište takřka vůbec, o čem tento snímek pojednává, pište o jeho ději jen a jen tehdy, pokud tento děj současně interpretujete ze svého osobního hlediska. Pište co nejvíce vlastních konkrétních postřehů. Není důležité, jestli píšete vlastní filosoficko-psychologický abstraktně laděný rozbor filmu anebo analýzu a hodnocení jednotlivých konkrétních aspektů (tj. například rozbor kamery, střihu, režie, scénáře etc.), vždy ale prosím neopomeňte napsat konkrétní argumenty, proč právě vy se domníváte, že inkriminovaný film má ty konkrétní klady či zápory, o kterých píšete. Čili nepište pouze, jaké klady či zápory, ale pokuste se co nejvýstižněji konkretizovat, PROČ je tomu tak, jak píšete.

Neupadejte prosím do obvyklého neduhu našich současných deníkových recenzentů, kteří triviálně popisují, co se ve filmu odehrává, a bez argumentů snímek ocejchují nějakou povrchní nálepkou, vyhovující konzumnímu duchu dnešní doby, až se jejich recenze už téměř vůbec nedá považovat za kritiku.

Pokoušejte se rozvíjet své vlastní filmové vidění: faktografické zajímavosti a souvislosti uvádějte jen v určité vazbě na svůj autorský pohled na ten či onen aspekt díla.

ROZSAH ODEVZDÁVENÉHO TEXTU:

5400 znaků včetně mezer, tj. 3 normostrany. Přesný údaj za vás zjistí textový editor, např. v MS Wordu jej najdete v menu v rubrice „Soubor“, tam v položce „Vlastnosti“, tam pod záložkou „Statistické údaje“.

FORMÁT TEXTU A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

Soubor pojmenujte takto: „vasejmenoaprijmeni-nazevfilmu“!!!!!!!!!

Zasílejte své práce v elektronické podobě na emailovou adresu: vladimir.hendrich@seznam.cz!!!!!!!!!!!!!!

Práce musí být odevzdaná nejpozději do 20.ledna!!!!!!!

V záhlaví práce uveďte titul filmu, který analyzujete + své jméno a příjmení! Bez těchto náležitostí nebude vaše práce klasifikována!!!

Nadále platí, že ti studenti, kteří nebudou spokojeni se známkou, kterou za práci obdrží, mohou dle vlastní úvahy přijít na přezkoušení. Termín pro přezkoušení bude vypsán v opravném zkouškovém období.

Webová stránka předmětu

Program
projekcí
je
publikován
na
webu
Městské
knihovny:
http://www.mlp.cz/cz/akce/

Poznámka

Projekce se konají ve velkém/malém sále Městské knihovny. Na každou projekci se prosím dostavte s dostatečným předstihem!!! Vstupenku zdarma obdržíte na pokladně MKP nejpozději 5 minut před začátkem promítání.

Po promítání následuje beseda s tvůrci či kritiky. Moderuje Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

10. 10. VS

Hanba

Skammen

Dvojice Eva (Liv Ullmannová) a Jan (Max von Sydow) jsou hudebníci, jejichž orchestr byl rozpuštěn a oni se uchýlili na ostrůvek, kde pěstují ovoce a zeleninu. Všude už dlouho běsní a stále víc se nebezpečně blíží chaotická válečná vřava, v níž bojují intrikáni proti intrikánům. Jak obstojí charaktery obou umělců v konfrontaci s bezprostřední hrubostí a brutalitou? Tématem jedné z nejradikálnějších filmových alegorií Ingmara Bergmana jsou reakce na to, jak politikáři a šíbři u moci manipulují a pokořují v lidech jejich vlastní svobodu, rozum, cit i vkus, což jsou jevy stále víc aktuální. Možná je tedy dobře, že k širšímu tuzemskému publiku se toto prorocké Bergmanovo dílo, které má na svém kontě 10 cen a 5 nominací, dostává teprve v letošní premiéře. Kameramanem netypicky akčního bergmanovského filmu s minimem dialogů je Sven Nykvist.

Lektorský úvod Vladimíra Hendricha doplní po projekci ještě analytický doslov.

ŠVÉDSKO 1968, Ingmar Bergman, švédsky s čes. tit., 104 min., přístupný od 15 let

17. 10. MS

Nenávist

La Haine

24 hodin v životě tří mladých mužů na francouzském předměstí den po násilné vzpouře. Žid Vinz, Afričan Hubert a Arab Saïd bezcílně tráví své dny a dávají francouzské imigrantské populaci lidské tváře. Známý režisér, herec a scenárista Mathieu Kassovitz začal psát scénář Nenávisti roku 1993 v den, kdy byl zabit sedmnáctiletý Makome M’Bowole. Byl zastřelen na policejní stanici v Paříži, připoutaný pouty k radiátoru při výslechu za to, že ukradl cigarety. Smrt mladíka upozornila na brutalitu francouzské policie.

Odvážný, znepokojivý a vizuálně výbušný autorský snímek se stal milníkem francouzské kinematografie devadesátých let. Získal 7 Césarů (mj. za Nejlepší režii a střih), Cenu Mladý evropský film roku, Lumiere Awards (Nejlepší film a režie), Cenu za Nejlepší režii v Cannes 1995 plus 15 nominací. Hrají Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Benoît Magimel, Peter Kassovitz, Vincent Lindon, Mathieu Kassovitz ad.

FRANCIE 1995, Mathieu Kassovitz, franc. s čes. tit., 97 min., přístupný od 15 let

24. 10. MS

Hrdina

Ghahreman

Rahim je ve vězení kvůli dluhu, který nebyl schopen splatit. Během dvoudenní propustky na svobodu společně se svou tajnou přítelkyní vymyslí plán, jak přesvědčit věřitele, aby odvolal žalobu. Věci ale nejdou podle plánu a události nabírají překvapivý a velmi rychlý spád… Renomovaný autor dramatického snímku Asghar Farhadi (Rozchod Nadera a Simin, Klient, Všichni to vědí) se v interview pro list Variety v Cannes vyjádřil, že námět ke scénáři pochází z jeho pozorování íránské společnosti v éře sociálních médií. Velká cena na MFF v Cannes 2021, nominace na Zlatý glóbus 2022 a dalších 10 ocenění a 36 nominací.

ÍRÁN-FRANCIE 2021, Asghar Farhadi, íránsky s čes. tit., 127 min., přístupný od 12 let

31. 10. MS

Ztracené iluze

Illusions perdues

Lucien je mladý neznámý básník, žijící ve Francii 19. století, který do svého bytí vkládá velké naděje a ambice. Opouští rodinnou tiskárnu v kraji, z něhož pochází, aby zkusil najít štěstí v Paříži po boku své patronky. V tomto úžasném městě se brzy ocitá vydaný napospas vlastnímu osudu a postupně objevuje zákulisí světa zisku a přetvářky. Lidskou komedii, ve které je možné vše koupit či prodat: literární věhlas i tištěná média, politiku i city, pověst i duši… Renomovanému Xavieru Giannolimu (Žádostivá těla, Marguerite, Zjevení) vynesla jeho pozoruhodná adaptace slavného Balzacova románu hned 7 Césarů i nominaci na Zlatého lva na MFF v Benátkách 2021.

FRANCIE-BELGIE 2021, Xavier Giannoli, franc. s čes. tit., 150 min., přístupný od 15 let

7. 11. MS

Náruživost

En Passion

Bergmanovo nekonvenční autorské drama, které má díky distribuční společnosti Film Europe v našich kinech právě letos svou premiéru, je psychologickou hrou, ve které Andreas, žijící z vlastní vůle izolovaným životem na ostrově, se na krátkou dobu stýká se třemi lidmi. Elis je úspěšný, ale emocionálně chladný architekt. Jeho žena Eva, trpící nespavostí, se neustále snaží vyjít vstříc lidem kolem sebe a je zcela závislá na svém apatickém manželovi. Anna, Andreasova známá, ovdověla poté, co při autonehodě zahynuli její manžel a dítě. Posledních šest měsíců žila s Andreasem. Všechny důležité události se odehrály ještě před začátkem filmu. Nejsou odhaleny prostřednictvím flashbacků, ale v dopisech a dialozích.

V hlavních rolích Max von Sydow, Liv Ullmann, Bibi Andersson, Erland Josephson aj. Kameramanem filmu velmi osobitě experimentujícího s barvou je Sven Nykvist.

Ingmar Berman říká: „Náruživost je v jistém smyslu variací filmu Hanba. Zobrazuje to, co jsem vlastně chtěl ukázat v Hanbě – násilí, které se projevuje skrytě. Konkrétní hrozby z Hanby jsou v Náruživosti subtilnější… jako varování ukrývající se pod povrchem.“

Švédsko 1969, Ingmar Bergman, švédsky s čes. tit., 101 min., přístupný od 15 let

14. 11. VS

Trojúhelník smutku

Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu vybraná smetánka. Je tu starý mládenec hledající životní lásku, výstřední ruský obchodník (Zlatko Buric) a celému mumraji vládne kapitán (Woody Harrelson), který je věčně pod parou. Když nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících se ukáží v pravém světle…Břitce satirická komedie Rubena Östlunda o společenských rolích a opojné síle moci, která nenechá na žádném z pasažérů nit suchou. Zlatá palma na MFF v Cannes 2022.

Švédsko 2022, Ruben Östlund, angl. s čes. tit., 147 min., přístupný od 12 let

21. 11. VS

Arvéd

Život a smrt nevšedně inteligentního proslulého okultisty, hermetika, kolaboranta s nacisty i spolupracovníka StB Jiřího Arvéda Smíchovského jsou dodnes obestřeny řadou tajemství. Za války jako nacistický konfident zachránil před koncentračním táborem Štěpána Plačka. Po válce se jejich role otáčejí, Plaček splácí dluh a zařídí, že soud kvůli spolupráci s nacisty nepožaduje pro Arvéda smrt, ale odsuzuje jej pouze na doživotí. Tím však vzájemné služby nekončí… Jan Poláček, spoluscenárista filmu a autor knihy Malostranský ďábel prozrazuje, nakolik bylo obtížné mapovat příběh hlavního hrdiny: „Arvéd byl poté, co spolupracoval s okupanty, i spolutvůrcem vznikající komunistické tajné bezpečnosti. Byl využit v řadě procesů se skutečnými kolaboranty, ale i pro nastupující režim nepohodlnými osobami. Svědčil údajně u asi čtyř set poválečných soudů a na cele tvrdil, že zapříčinil smrt desítek lidí. Hrál hru, která se mu posléze vymkla z rukou, a tak se snažil za pomoci černé magie přivolat na pomoc i ďábla. Pro mě to znamenalo pokusit se Arvéda pochopit a za pomoci faktů, dobových reálií a fantazie vytvořit příběh.“

Režijně, scenáristicky i vizuálně pozoruhodné psychologické drama Vojtěcha Maška (mj. spoluscenáristy filmů Křižáček a Okupace) vybočuje ze stojatých vod českého historického filmu a přináší magicko-realisticky stylizovaný portrét nejen ústředního hrdiny, ale i doby 40. a 50. let. V hlavních rolích Michal Kern, Saša Rašilov, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl aj.

Besedu s Vojtěchem Maškem po projekci moderuje Vladimír Hendrich.

ČR-SR 2022, Vojtěch Mašek, 120 min., přístupný od 12 let

28. 11. MS

Alcarràs

Rodina Soléových tráví každé léto sběrem broskví ve svém sadu v Alcarràs, malé vesnici ve španělském Katalánsku. Letošní úroda však může být jejich poslední, protože jim hrozí vystěhování. Nové plány s pozemkem, které zahrnují kácení broskvoní a instalaci solárních panelů, způsobují v této početné a semknuté rodině rozkol. Poprvé čelí nejisté budoucnosti a riskují, že přijdou nejen o svůj sad… Po svém půvabném a oceňovaném debutu Léto 1993 Carla Simón (nar. 1986) znovu čerpá ze svých zkušeností s venkovským životem na katalánském venkově, kde je lidská činnost součástí koloběhu řízeného ročními obdobími v rozmarném klimatu. Zlatý medvěd na Berlinale 2022.

Španělsko-Itálie 2022, Carla Simón, katalánsky-španělsky-angl. s čes. tit., 120 min., přístupný od 12 let

Srdečně zveme na pravděpodobně poslední Projekce a dialogy FAMU v Městské knihovně v Praze – na programu vždy v pondělí od 19 hodin v prosinci 2022

5. 12. ve velkém sále

Rimini

Smrt matky přivádí Richieho Brava z adoptivního domova v Itálii zpět do jeho pokoje v rodném Dolním Rakousku, kde Charlton Heston stále napíná bicepsy a Vinnetou je ještě naživu. S kořalkou v ruce a sametovými melodiemi Wurlitzeru ve vzduchu se ve sklepě se svým „piccolo fratello“ loučí s rodičovským domem. Jeho otec je v domově důchodců. Popová hvězda Richie vydělává peníze v Rimini. Tvrdí, že je stále „con molto amore“ – a je to právě trocha té sexuální vášně, kterou potřebuje, aby se oblékl do svého korzetu a „jacketto“, což se rýmuje s „perfetto“, a pak se zápalem zpíval tklivé německé písničky ve strohých hotelových foyer. Tento rakouský gigolo oplývá smyslným šarmem a razí si cestu do myslí, těl a peněženek žen určitého věku. Nové opus magnum Ulricha Seidla je hluboce romantické až smutné. Bez ohledu na to, jak špinavý a perverzní je tento film na povrchu, zachycuje životní patos jako málokterý jiný. V Rimini, kde se naposledy na plátně objevil Hans-Michael Rehberg, září Michael Thomas v roli syna, otce i muže. Nominace na Zlatého medvěda na Berlinale 2022.

Německo-Rakousko-Francie-Itálie 2022, Ulrich Seidl, německy a italsky s čes. tit., 116 min., přístupný od 18 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e22891-rimini/

12. 12. v malém sále

Stimulace

Stimulantia

Švédský snímek z roku 1967 se díky společnosti Film Europe konečně dočkal své letošní premiéry i v našich kinech. Osm krátkých filmů zkoumá nepopiratelnou lidskou touhu po stimulaci, ať už sexuální, chemické, finanční nebo jiné. Někteří z nejlepších švédských herců a režisérů včetně Ingmara Bergmana přispěli k této zajímavé sbírce příběhů, z nichž každý je vyprávěn jiným způsobem. Hrají Hans Alfredson, Harriet Andersson, Gunnar Björnstrand, Ingrid Bergman, Daniel Bergman, Lena Granhagen, Sven-Bertil Taube, Käbi Laretei, Inga Landgré, Lars Ekborg, Gunnel Broström, Hans Abramson.

Švédsko 1967, Hans Alfredson, Ingmar Bergman, Tage Danielsson, Jörn Donner, Lars Görling, Gustaf Molander, Vilgot Sjöman, Arne Arnbom, Hans Abramson, švédsky s čes. tit., 105 min., přístupný od 15 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e22899-stimulace/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost MK
Městská knihovna - velký sál

()
HENDRICH V.
19:00–21:25
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–21:25 Vladimír HENDRICH Městská knihovna - velký sál
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů