Projekce a dialogy 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PD5 ZK 1 3T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír HENDRICH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem společných mezioborových projekcí, které na FAMU v nějaké formě tradičně vždy existovaly, je společný divácký zážitek rámovaný úvodem a společnou diskusí. K prohloubení tohoto průběžného procesu je na konci semestru požadován analytický text.

Forma studia

Předmět  probíhá  formou  projekce  ve  velkém  sále  Městské  knihovny,  projekci  předchází  úvod  a  následně  moderovaná  diskuse,  často  za  účasti  tvůrců.  Na  konci  semestru jsou  hodnoceny  odevzdané  texty.

Předpoklady a další požadavky

Účast na projekcích. Některé uváděné filmy lze jistě shlédnout také individuálně na DVD, ale právě společná projekce a nsáledná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět spočívá v sérii heterogenních projekcí a následných diskusí s prostorem pro účast všech ročníků a všech oborů školy. Účast na projekcích a diskusích je možná i bez zapsání tohoto předmětu do ročního učebního plánu. Ti, kteří si jej zapíší, ale musí splnit podmínky nutné k obdržení atestace. Informace o programu je zveřejňována na nástěnce v 1. patře Lažanského paláce, v aktualitách FAMU a na stránkách Městské knihovny https://www.mlp.cz/cz/.

Doporučená nebo povinná literatura

Užitečné pojmy, jejichž hlubší pochopení lze využít při psaní filmových analýz: http://cinepur.cz/list.php?section=20

Hodnoticí metody a kritéria

CHARAKTER PÍSEMNÉ PRÁCE:

Klasifikace na základě odevzdané písemné práce.

Požadovaným textem je analýza jednoho z promítaných filmů, která se zaměří na strukturální rysy díla (tj. styl, narativní formu, poetika jednotlivých složek) a jejich vztah k tématu, příp. fabuli filmu. V textu není žádoucí věnovat zbytečně prostor popisu děje, faktografickým údajům o filmu a nebo tvůrcích.

Prosím, pište vlastní analýzu konkrétního filmu. To znamená, nepište takřka vůbec, o čem tento snímek pojednává, pište o jeho ději jen a jen tehdy, pokud tento děj současně interpretujete ze svého osobního hlediska. Pište co nejvíce vlastních konkrétních postřehů. Není důležité, jestli píšete vlastní filosoficko-psychologický abstraktně laděný rozbor filmu anebo analýzu a hodnocení jednotlivých konkrétních aspektů (tj. například rozbor kamery, střihu, režie, scénáře etc.), vždy ale prosím neopomeňte napsat konkrétní argumenty, proč právě vy se domníváte, že inkriminovaný film má ty konkrétní klady či zápory, o kterých píšete. Čili nepište pouze, jaké klady či zápory, ale pokuste se co nejvýstižněji konkretizovat, PROČ je tomu tak, jak píšete.

Neupadejte prosím do obvyklého neduhu našich současných deníkových recenzentů, kteří triviálně popisují, co se ve filmu odehrává, a bez argumentů snímek ocejchují nějakou povrchní nálepkou, vyhovující konzumnímu duchu dnešní doby, až se jejich recenze už téměř vůbec nedá považovat za kritiku.

Pokoušejte se rozvíjet své vlastní filmové vidění: faktografické zajímavosti a souvislosti uvádějte jen v určité vazbě na svůj autorský pohled na ten či onen aspekt díla.

ROZSAH ODEVZDÁVENÉHO TEXTU:

5400 znaků včetně mezer, tj. 3 normostrany. Přesný údaj za vás zjistí textový editor, např. v MS Wordu jej najdete v menu v rubrice „Soubor“, tam v položce „Vlastnosti“, tam pod záložkou „Statistické údaje“.

FORMÁT TEXTU A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

Soubor pojmenujte takto: „vasejmenoaprijmeni-nazevfilmu“!!!!!!!!!

Zasílejte své práce v elektronické podobě na emailovou adresu: vladimir.hendrich@seznam.cz!!!!!!!!!!!!!!

Práce musí být odevzdaná nejpozději do 18.ledna!!!!!!!

V záhlaví práce uveďte titul filmu, který analyzujete + své jméno a příjmení! Bez těchto náležitostí nebude vaše práce klasifikována!!!

Nadále platí, že ti studenti, kteří nebudou spokojeni se známkou, kterou za práci obdrží, mohou dle vlastní úvahy přijít na přezkoušení. Termín pro přezkoušení bude vypsán v opravném zkouškovém období.

Webová stránka předmětu

Program 
projekcí 
je 
publikován 
na 
webu 
Městské 
knihovny: 
http://www.mlp.cz/cz/akce/

Poznámka

Projekce se konají ve velkém sále Městské knihovny. Po promítání následuje beseda s tvůrci či kritiky. Moderuje Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

15/10 Chata na prodej ČR 2018, Tomáš Pavlíček, 77 min.

22/10 Zlod ěji / Manbiki kazoku Japonsko 2018, Hirokazu Koreeda, 121 min.

29/10 Všechno bude ČR – Slovinsko – Polsko 2018, Olmo Omerzu, 85 min.,

5/11 BlacKkKlansman (USA 2018, 134 min.)

Ron Stallworth (John David Washington, syn Denzela Washingtona) je na počátku 70. let minulého století prvním Afroameričanem v policejním sboru v Colorado Springs. Vždy si přál být agentem v utajení a hned po svém nástupu na oddělení rozjíždí přes telefon infiltraci do místního Ku Klux Klanu. Při osobních setkáních s členy pak používá židovského kolegu Flipa (Adam Driver), který se stává Ronovým nastrčeným dvojníkem. Dohromady stvoří perfektní obraz zakomplexovaného rasisty, který to dotáhne až na šéfa místní buňky. Na základě skutečných událostí tak vzniká stylová a provokativní detektivní komedie, jež připomíná, že historie se vždycky opakuje. Jak bývá jeho zvykem, renomovaný režisér Spike Lee ve svém nejnovějším filmu nešetří vůbec nikoho. Velká cena na MFF v Cannes 2018.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23504-blackkklansman/

12/11 Jack staví dům (The House That Jack Built, Dánsko / Francie / Německo / Švédsko, 2018, 155 min)

Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. Své temné mistrovství se snaží během let vybrousit k dokonalosti. Navzdory jeho vysoké inteligenci se mu policie pomalu přibližuje, zatímco Jack stále víc a víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě. Ponurý, chytrý i groteskně humorný a ironický snímek s prvky hororu a thrilleru nás zavádí do USA 70. let. Nejnovější opus renomovaného Larse von Triera měl premiéru na MFF v Cannes. V hlavních rolích Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Riley Keough aj.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23505-jack-stavi-dum/

19 / 11 - Climax (FRANCIE 2018, 90 min.)

Poslední noc v chatě uprostřed lesů v zimě 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná párty. Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrie, která na chvilku zmizela z očí… Drogový muzikál či snad taneční horor Climax získal v Cannes 2018 pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noého, zvítězil v sekci Quinzaine des Réalisateurs a stal se jedním z největších překvapení celého festivalu. Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky. Život je pomíjivé potěšení. Zde je osobní doporučení Jana Noháče z distribuční společnosti Aerofilms: „Nevzpomínám si, že by mě nějaký film tak pevně popadl, třásl se mnou, rozhoupal mi zemi pod nohama a hodinu a půl fyzicky útočil na všechny moje smysly a pudy. Popravdě řečeno jsem netušil, že je něco takového v rámci filmu vůbec možné. Zvědavost, strach, hudbu, extázi, touhu, sex, bolest, zábavu, tanec, lásku, smrt, to všechno mi divočák Gaspar Noe poslal rovnou do žíly. Tou potentní směsí nezaskočil jenom mě, ale i většinu filmového světa. Vždyť ještě v zimě neměl ani minutu. Neměl ani scénář. Pak se zavřel na dva týdny do opuštěné chaty s partou nejlepších tanečníků, které našel v ulicích a klubech Paříže či New Yorku. A den před projekcí v Cannes dostříhal film, který všem vytřel zrak. Rychle se to rozkřiklo a na druhou projekci se stály stametrové fronty. Ti, co už film viděli, hledali slova, jak tento nevšední zážitek popsat. Horor, taneční video nebo špatný trip? Sám nevím, ale má to sílu, která zamává s každým. Je to CLIMAX.“

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23506-climax/

26 / 11 v malém sále MKP - Feral (ČR 2018, 72 min.)

Autorský dokumentární film Feral je putováním australskou buší ve stopách muže, který buduje své obydlí uprostřed lesa. Žije v současnosti zcela jiným způsobem života, než jaký by se dal předpokládat – je poustevníkem, Robinsonem kooperujícím s přírodou. Sám si zvolil život o samotě. V dobrém slova smyslu tedy naplňuje to, co se mnohdy módně označuje jako „alternativní způsob života“ – včetně odvrácené strany, kterou s sebou taková svoboda nese. Obsahem díla je hluboká, netradiční metafora lidského údělu a nalezení osobního smyslu života v meditaci, a to i v konfrontaci s existenciálním ztroskotáním „hlavního hrdiny“ – ovšem s nečekaně optimistickým až humorným vyzněním. Všude, kam přišel, budoval chrámy nebo komunitní kempy, kde hodlal se spřízněnými lidmi po vzoru budhistického kláštera žít, nikdy se mu ale nepodařilo projekt dokončit, nikdy nenašel dlouhodobého společníka. Postupně se odhaluje jeho charakter, smýšlení, původ – a smysl meditace v jeho pojetí. Tímto mužem je proslulý undergroundový hudebník, zpěvák a také signatář Charty 77 Karel „Charlie“ Soukup, kterého vláda jeho původní vlasti – zbolševizovaného Československa – kvůli jeho osobitě sarkastickým písním a názorům několikrát věznila; v roce 1982 po fyzickém i psychickém nátlaku StB odešel s rodinou do Alsaska ve Francii a na své venkovské usedlosti uspořádal čtyři koncerty československých exulantů „Setkání u Čárlího“. V roce 1988 přesídlil do Austrálie. Pavel Göbl, český režisér a scénárista, držitel ceny Magnesia Litera ČR 2018, o opusu „Feral“ píše: „Po formální stránce se jedná o dílo na hranici běžného a experimentálního dokumentu, přičemž jeho experimentálnost není jen povrchní ozdobou a samoúčelnou hrou, nýbrž organicky vychází z podstaty a povahy protagonisty. Svobodomyslnost jeho úvah a života, jaký si sám zvolil, se odráží ve strukturální uvolněnosti, kdy jsou jednotlivé výpovědi navzájem propleteny, aby se následně spojovaly tam, kde už to téměř nečekáme – o to však s větší silou a účinkem… Obsahová stránka nám dává nahlédnout na novodobé české (a slovenské) dějiny v kontextu „výměny ideologií“, a to z velmi osobitého odstupu – z nadhledu Robinsona, kdy mnohé z toho, co bývá obvykle považováno za smrtelně významné, tento význam náhle ztrácí. Tím hlavním je však celkové vyznění a poselství filmu – je jím téměř „citadelovská“ (SaintExupéry) metafora k lidské existenci, ke snaze dát životu smysl nejen svým počínáním, ale už jen prostým bytím – jeho vnitřní poctivostí, mnohdy až krutě upřímnou, ze které pramení ten správný nadhled a vtip…a také láska. Jedná se tedy o mnohovrstevnatý snímek zachycující velmi netradičním, a v dobrém slova smyslu moderním způsobem zcela jedinečnou osobnost ve zcela jedinečné situaci. A to jak v českém, tak mezinárodním kontextu.“

Režie, střih a kamera: Jiří Holba. Hudba: Koonda Holaa, Charlie Soukup. Besedu s režisérem moderuje Vladimír Hendrich. Možná přijde také Charlie Soukup!

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23507-feral/

pondělí 3. 12. 2018 od 19 hodin ve velkém sále MKP

Touch Me Not (Rumunsko / Německo / Česko / Bulharsko / Francie 2018, 125 min., přístupný od 18 let)

Laura již léta pracuje v továrně na výrobu figurín. Kvůli nemožnosti vlastního prožívání nahlíží do intimního života druhých a za navození iluze intimity platí mladým mužům. Tudorovi, herci, jenž si vydělává jako masér, se líbí žena, která odmítá jeho snahy o kontakt. Začne ji tedy pronásledovat a nachází jiné způsoby, jak se jí dotýkat, prostřednictvím věcí a míst, kterých se dotýkala ona. Jednoho dne se Laura ocitá mezi diváky interaktivní show Paula a Tudora a pociťuje jistou fascinaci. Postupně se stává tichým svědkem jejich životů i osamělé touhy, rezonující s její vlastní zkušeností. Zdi, které kolem sebe Laura tak pracně vystavěla, se v průběhu tohoto zrcadlení začínají hroutit pod návalem potlačených citů.

„Proč ses mě nikdy nezeptal, o čem tenhle film je? A proč jsem ti to vlastně nikdy sama neřekla?“ táže se, spíše řečnicky, rumunská autorka v úvodu svého pozoruhodného průzkumu lidské intimity, aby jeden z možných důvodů nalezla o něco později: „Asi proto, že odpověď neleží ve sféře slov.“ Na průsečíku autenticky působící fikce a imaginativního dokumentu nalézáme empatický film-dotyk mezi debutující režisérkou a trojicí odvážných protagonistů. Dílo pokoušející se zachytit tělesnou blízkost k sobě i druhým, po níž neustále toužíme, o to více se jí však bojíme.

Na tvorbě experimentálně laděného autorského opusu Adiny Pintilie (nar. 1980) se podíleli i čeští filmaři. Cena za nejlepší debut a Zlatý medvěd za nejlepší film na Berlinale 2018.

Účast na diskusi po projekci přislíbil český koproducent filmu Touch Me Not Radovan Síbrt.

pondělí 10. 12. 2018 od 19 hodin v malém sále MKP

Kniha obrazů / Le livre d´image, režie Jean-Luc Godard

(FRANCIE 2018, 90 min., přístupný od 15 let)

Sadismus obrazů-znaků vkrádajících se do naší paměti. Ilustrované lži a falešná morálka, zrozené ze zločinů politiky. Audiovizuální intelektuální deník, kronika myšlení a dekonstrukce obrazů konfrontuje různé projevy ohrožení ducha, kultury, civilizace. Ejzenštejn, Hollywood, youtubeři džihádu. Válka začala.

Nejnovější autorský snímek režiséra, scenáristy, střihače a také vypravěče Jeana-Luca Godarda, který obdržel poprvé v historii MFF v Cannes Zvláštní Velkou cenu poroty, představuje záměrně disharmonicky laděnou esej, prodchnutou až téměř hororovou atmosférou. Nalézáme v ní většinu charakteristických rysů Godardovy pozdní tvorby: tvořivě rozbíjené náčrty souvislostí, odkazy na sebereflexivitu filmového média i nekompromisní modifikaci obrazu a zvuku. Opus, ve kterém se mísí zpravodajské titulky, malby, digitálně často zkreslované úryvky z klasických hollywoodských filmů a brutální youtubová propaganda ISIS, poukazuje především na odcizení a makroagresivitu novodobého světa.

POZOR!

Před projekcí Godardova filmu promítneme klip písně „pornofolkaře“ Milana „Záviše“ Smrčky „Červený most“, a to za osobní přítomnosti autora klipu Víta Pancíře (režiséra snímku Sestra či videoklipů písní Filipa Topola a Psích vojáků). Song “Červený most”, který si zamiloval mimo jiné i básník a rocker Ivan Martin Jirous, uvádíme dnes v premiéře.

pondělí 17. 12. 2018 od 19 hodin v malém sále MKP

SOUČASNÝ EVROPSKÝ DOKUMENT

Já, Maria Callas / Maria by Callas (FRANCIE 2017, 113 min., mládeži přístupný)

Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější operní pěvkyně všech dob Maria Callas (1923 – 1977) svůj příběh – a to vlastními slovy. Výjimečný dokument o řecko-americké operní ikoně je důmyslně sestavený z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných fotografií a nahrávek, osobní korespondence i unikátních zákulisních scén. Jejich prostřednictvím odhaluje snímek Toma Volfa podstatné rysy charakteru výjimečné ženy, která se ze skromných začátků v New Yorku stala zbožňovanou mezinárodní superstar. Nechybí ani intimní vhled do jejích obav, strachů a depresí: Callasovou tu uslyšíme vyprávět o umění a rodině, ale také o milostné zradě. Maria Callas: vášnivá i tragická diva, bytost pevná i křehká – ale vždy fascinující. Vypravěčkou je slavná francouzská herečka Fanny Ardant, z jedinečných archivních záběrů promlouvají Maria Callas, Aristoteles Onassis, Vittorio De Sica, Pier Paolo Pasolini, Omar Sharif, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, John F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly a Liz Taylor.

„Ryzí hold Marii Callas jakožto geniální umělkyni, která se cele oddala svému publiku.“ / Variety

„Pro milovníky opery naprostá nutnost.“ / NOW Toronto

Lektorský úvod Vladimíra Hendricha

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23688-ja-maria-callas/

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost MK
Městská knihovna - velký sál

()
HENDRICH V.
19:00–21:25
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–21:25 Vladimír HENDRICH Městská knihovna - velký sál
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů