Projekce a dialogy 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PD6 zkouška 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vladimír HENDRICH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír HENDRICH

Obsah

Předmět probíhá formou projekce vybraného snímku. Kromě klasických filmových děl se promítají také současné evropské, světové a americké filmy. Samotné projekci předchází lektorský úvod a následně moderovaná diskuse, často za účasti tvůrců. A právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu. K prohloubení tohoto průběžného procesu je na konci semestru požadován analytický text. Studenty, kteří si předmět vyberou, vede vyučující k tomu, aby rozvíjeli co nejosobitěji své vlastní vidění a analýzu jednotlivých složek filmového díla. Tuto analýzu vybraného filmu klasifikuje na závěr každého semestru vyučující známkou. Všichni studenti, kteří mají patřičný zájem, konzultují charakter a specifika, případně konkrétní nedostatky svých analytických prací s vyučujícím.

Výsledky učení

Cílem společných mezioborových projekcí, které na FAMU v nějaké formě tradičně vždy existovaly, je společný divácký zážitek rámovaný úvodem a společnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Účast na projekcích. Některé uváděné filmy lze jistě shlédnout také individuálně na DVD, ale právě společná projekce a následná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu.

Předmět 373PD6 nelze zapsat s předmětem 373PD2 ve stejném semestru.

Předmět 373PD6 nelze zapsat s předmětem 373PD4 ve stejném semestru.

Literatura

Závisí na charakteru promítaných filmů, základní orientaci poskytuje již lektorský úvod k tomu či onomu dílu.

Doporučená literatura:

HERTZBERG, Ludwig ed. Interviews. Jackson, USA: University Press of Mississippi, 2001. Česky: Jim Jarmusch – Rozhovory 1980 – 2000. Překlad David Petrů. Předmluva Ludwig Hertzberg a Miloš Fryš. Odpovědný redaktor Michael Málek a Petr Gajdošík, redakce překladu Miloš Fryš. 1. vyd. Příbram: Camera obscura, Svatá Hora 2009. 392 s. ISBN 80-903678-3-6.

STANKOVIČ, Andrej. Co dělat, když Kolja vítězí. Ed. Michael Špirit. 1. vyd. Praha: Triáda a Společnost pro Revolver Revue, 2008. 704 s. ISBN 978-80-86138-97-8 (Nakladatelství Triáda) ISBN 978-80-87037-08-9 (Revolver Revue).

CIMENT, Michel. Passeport pour Hollywood. Paris: Seuil, 1957. Česky: 1. vyd. CIMENT, Michel. Pas do Hollywoodu. Překlad Antonie Dědečková a Jiří Dědeček. Editorka Tereza Brdečková. Praha: Limonádový Joe s. r. o., 2016. 324 s. ISBN 978-80-905624—6-2.

BISKIND, Peter. Easy Riders, Raging Bulls. London: Bloomsbury, 1999. Česky: BISKIND, Peter. Bezstarostní jezdci, zuřící býci. Překlad Iva Hejlíčková a Michael Málek. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 448 s. ISBN 978-80-204-2259-0.

D´AGOSTINI, Paolo. Legendární filmy. Překlad Jan Hanzlík, Iva Hejlíčková. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 s., ISBN

978-80-204-2042-8.

BORDWELL, David a THOMPSON, Kristin. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill, 2003. 788 s. ISBN 9780070384293. Česky: Dějiny filmu. Překlad Helena Bendová, Jan Bernard, Michal Bregant, Zdeněk Holý, Vít Janeček, Petr Kubica, Taťána Marková, Markéta Šerá, Martin Škapa a Stanislav Ulver. Editor Václav Kofroň. 1. vyd. Praha: AMU, 2007. 827 s., [24] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7331-091-2.

BILÍK, Petr a ČERNÍK, Jan. Filmař Jaromír Kallista. Praha: AMU a Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2019. Fotografie Kristýna Erbenová, 2019. Vydání první. ISBN 978-80-7331-500-9, ISBN 978-80-244-5481-8.

STRUNK, Heinz. U Zlaté rukavice. Překlad Vítězslav Čížek, Praha: Kalibr, 2019. 206 s. ISBN 978-80-7617-870-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace probíhá na základě odevzdané písemné práce.

Požadovaným textem je analýza jednoho z promítaných filmů, která se zaměří na strukturální rysy díla (tj. styl, narativní formu, poetika jednotlivých složek) a jejich vztah k tématu, příp. fabuli filmu. V textu není žádoucí věnovat zbytečně prostor popisu děje, faktografickým údajům o filmu nebo tvůrcích.

CHARAKTER PÍSEMNÉ PRÁCE:

Prosím, pište vlastní analýzu konkrétního filmu. To znamená, nepište takřka vůbec, o čem tento snímek pojednává, pište o jeho ději jen a jen tehdy, pokud tento děj současně interpretujete ze svého osobního hlediska. Pište co nejvíce vlastních konkrétních postřehů. Není důležité, jestli píšete vlastní filosoficko-psychologický abstraktně laděný rozbor filmu anebo analýzu a hodnocení jednotlivých konkrétních aspektů (tj. například rozbor kamery, střihu, režie, scénáře etc.), vždy ale prosím neopomeňte napsat konkrétní argumenty, proč právě vy se domníváte, že inkriminovaný film má ty konkrétní klady či zápory, o kterých píšete. Čili nepište pouze, jaké klady či zápory, ale pokuste se co nejvýstižněji konkretizovat, PROČ je tomu tak, jak píšete.

Neupadejte prosím do obvyklého neduhu našich současných deníkových recenzentů, kteří triviálně popisují, co se ve filmu odehrává, a bez argumentů snímek ocejchují nějakou povrchní nálepkou, vyhovující konzumnímu duchu dnešní doby, až se jejich recenze už téměř vůbec nedá považovat za kritiku.

Pokoušejte se rozvíjet své vlastní filmové vidění: faktografické zajímavosti a souvislosti uvádějte jen v určité vazbě na svůj autorský pohled na ten či onen aspekt díla.

ROZSAH ODEVZDÁVENÉHO TEXTU:

5400 znaků včetně mezer, tj. 3 normostrany. Přesný údaj za vás zjistí textový editor, např. v MS Wordu jej najdete v menu v rubrice „Soubor“, tam v položce „Vlastnosti“, tam pod záložkou „Statistické údaje“.

FORMÁT TEXTU A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

Soubor pojmenujte takto: „vasejmenoaprijmeni-nazevfilmu“!!!!!!!!!

Zasílejte své práce v elektronické podobě na emailovou adresu: vladimir.hendrich@seznam.cz!!!!!!!!!!!!!!

Práce musí být odevzdaná nejpozději do 20.června!!!!!!!

V záhlaví práce uveďte titul filmu, který analyzujete + své jméno a příjmení! Bez těchto náležitostí nebude vaše práce klasifikována!!!

Nadále platí, že ti studenti, kteří nebudou spokojeni se známkou, kterou za práci obdrží, mohou dle vlastní úvahy přijít na přezkoušení. Termín pro přezkoušení bude vypsán v opravném zkouškovém období.

Webová stránka předmětu

Program 
projekcí 
je 
publikován 
na 
webu 
Městské 
knihovny: 
http://www.mlp.cz/cz/akce/

Poznámka

Projekce se konají ve velkém/malém sále Městské knihovny. Na každou projekci se prosím dostavte s dostatečným předstihem!!! Vstupenku zdarma obdržíte na pokladně MKP nejpozději 5 minut před začátkem promítání.

Po promítání následuje beseda s tvůrci či kritiky. Moderuje Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

13. 2. ve velkém sále

Událost

L'Événement

Francie, 1963. Anne je bystrá, mladá studentka, která má před sebou slibnou budoucnost. Když však otěhotní, možnost dokončit studium a vymanit se z omezení plynoucích z jejího sociálního původu se rozplyne. S blížícími se závěrečnými zkouškami a rostoucím břichem se Anne rozhodne jednat, i kdyby měla čelit hanbě a bolesti, i kdyby kvůli tomu měla riskovat vězení... Dramatický příběh je adaptací autobiografického románu Annie Ernauxové. Režisérka filmu Audrey Diwan (nar. 1980) získala Zlatého lva za nejlepší film na MFF v Benátkách 2021 a představitelka hlavní role Anamaria Vartolomei obdržela Césara v kategorii Nejslibnější herečka.

Francie 2021, Audrey Diwan, franc. s čes. tit., 100 min., přístupný od 15 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23535-udalost/

20. 2. ve velkém sále

Hranice lásky

Hana (Hana Vagnerová) začíná cítit, že její vztah s Petrem (Matyáš Řezníček) se pohybuje v příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům. Ke zkoumání vlastní intimity, k zážitkům s jinými partnery a ke stále intenzivnějšímu hledání hranic, za které se dá v lásce a sexu zajít. Experiment se svobodou se však může snadno vymknout z rukou... Snímek Tomasze Wińskiho získal Cenu FIPRESCI v hlavní soutěži MFF Karlovy Vary 2022.

Po projekci beseda s režisérem.

ČR-Polsko 2022, Tomasz Wiński, 95 min., přístupný od 15 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23536-hranice-lasky/

27. 2. v malém sále

JFK návrat: Za zrcadlem

JFK Revisited: Through the Looking Glass

Odtajněné spisy týkající se atentátu na prezidenta Kennedyho v mnohem širších souvislostech, jejichž cílem je osvětlit, co se v roce 1963 skutečně stalo. Třicet let po svém filmu „JFK“ bere režisér Oliver Stone diváky na cestu po nedávno odtajněných důkazech o atentátu na prezidenta Kennedyho – jedné z nejvážnějších a nejzáhadnějších vražd v USA ve dvacátém století. Stone předkládá společně s oscarovými vypravěči Whoopi Goldbergovou a Donaldem Sutherlandem a s vynikajícím týmem lékařských a balistických expertů, historiků a svědků přesvědčivé důkazy o tom, že v případě Kennedyho se z „konspirační teorie“ stala „konspirační skutečnost“.

USA 2021, Oliver Stone, angl. s čes. tit., 118 min., přístupný od 15 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23577-jfk-navrat-za-zrcadlem/

6. 3. v malém sále

Tenkrát v Praze

Unikátní, nikdy nezveřejněné záběry Filipa Topola a Psích vojáků a Jasné páky z 80. let. Dokument, který je postavený na prolínání dvou ústředních skladeb: „Madam Praha“ Vlastimila Třešňáka a „Kilián Nedory“ Filipa Topola. Protagonistou snímku je Miloš Čuřík, provozovatel Klubu Labyrint, organizátor mnoha akcí v 70. a 80. letech na hraně zákona tehdejšího reálného socialismu, včetně legendárního vystoupení zpěvačky Nico v Praze v roce 1985. Film vykresluje ponurou atmosféru Prahy sevřené obručí normalizačního režimu. Fantasmagorické pásmo událostí, které rychle mizí ze vzpomínek lidí a zasluhuje si zachovat ve filmové paměti, mapuje také hudební avantgardu britské i americké hudební scény své doby. Po projekci beseda s režisérem, případně s dalšími tvůrci filmu.

ČR 2022, Josef Císařovský, 69 min., přístupný od 12 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23824-tenkrat-v-praze/

13. 3. v malém sále

Ti, kteří tancují ve tmě

Co tě nezabije, to tě posílí, aspoň na chvíli, boj se nic. Úryvek skladby Moniky Načevy a motto, které v sobě skrývá poselství energického a spontánního filmu autorské režisérky Jany Ševčíkové (Starověrci, Gyumri, Opři žebřík o nebe). Šest příběhů mladých nevidomých, které budí touhu po životě, nabíjí optimismem a nebojí se sarkasmu. Vítězný snímek Varšavského filmového festivalu empaticky ukazuje cesty lidské vůle, odvahu zdolávat překážky a žít. Po projekci beseda s režisérkou, případně s dalšími tvůrci filmu.

ČR 2022, Jana Ševčíková, 78 min., přístupný od 12 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23825-ti-kteri-tancuji-ve-tme/

20. 3. ve velkém sále

Kousek nebe

Drii Winter

V prostředí odlehlé horské vesničky vysoko ve švýcarských Alpách prochází rodící se láska mezi Annou a Marcem těžkou zkouškou. Anna ve vesnici vyrostla a má dceru z předchozího vztahu, zatímco Marco přišel do údolí jako cizinec, aby pomohl zemědělcům s těžkou prací na strmých svazích. Společně prožívají rodinné štěstí, které naruší Marcova diagnóza nádoru mozku. Jak Marco postupně ztrácí kontrolu nad svými pudy a jeho impulsivní chování se stává stále nevyzpytatelnějším, stupňuje se napětí ve vesnické komunitě. Minimalisticky pojaté, mrazivé autorské drama Michaela Kocha o odcházení, lásce a smyslu života podkreslují pomalé záběry drsné alpské krajiny. Šest ocenění a deset nominací, mj. Zvláštní cena na Berlinale 2022, Cena Rogera Eberta na MFF v Chicagu a Stříbrný Alexandr na MFF v Soluni 2022.

Švýcarsko-Německo 2022, Michael Koch, německy s čes. tit., 137 min., přístupný od 15 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e23823-kousek-nebe/

  1. dubna ve velkém sále

á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN

Nekonečný proud slov fanatického vůdce sekty vrcholí vypitím jedu. Tisícovka věrných páchá hromadnou sebevraždu, největší v moderních světových dějinách. Dramatické okamžiky z roku 1978 zachytila magnetofonová páska, která vydala svědectví. Na jejím základě vznikl filmový experiment, ve kterém členy sekty představují děti a jejich vůdcem je mladík, který se před kamerou proměňuje ve své o sedm let starší já. Pozoruhodný celovečerní debut filmového režiséra Jana Bušty „v přímém přenosu“ zprostředkovává elektrizující zkušenost s demagogií a manipulací. Cena za Nejlepší střih na MFDF Jihlava 2022 pro Šimona Špidlu. Po projekci beseda s režisérem, případně s dalšími tvůrci.

ČR 2022, Jan Bušta, 77 min., přístupný od 12 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24204-a-b-c-d-e-f-g-h-ch-i-jonestown/

  1. dubna v malém sále

Nic víc

Nejnovější film Víta Pancíře, mj. autora celovečerního snímku na motivy románu Jáchyma Topola Sestra (2008), je autorskou reinterpretací básně Františka Halase. Osmdesát let staré verše jsou filmově adaptovány nebo spíše transponovány v jakousi „skládanku obrazů“, od scén inscenovaných přes teritoriálně či rodinně dokumentární až k deníkovým záběrům. Výsledný tvar snímku se formálně drží stavby básně Nic víc, ale obsahově se snaží postihnout myšlenky a témata širšího díla básníka, k jehož 120. výročí narození film vznikal. Po projekci beseda s režisérem, případně s dalšími tvůrci.

ČR 2022, Vít Pancíř, 72 min., přístupný od 12 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24206-nic-vic/

  1. dubna ve velkém sále

Zešílet / Zošalieť

Překladatelka Nadia se svojí dcerou po rozvodu nachází novou stabilitu a klid, když konečně získá nový byt. Postupně ale zjistí, že sousedské vztahy v domě mají víc, než výstřední rozměr. Nadina nejbližší sousedka zjevně není v pořádku. Nová oáza se mění v místo zážitků, kdy se komedie prolíná s noční můrou a končí groteskním obrazem systému, ve kterém přehlížení problémů patří k důležité výbavě k přežití. Hraný celovečerní debut renomované dokumentaristky Zuzany Piussi inspirovaný realitou. Beseda s režisérkou po projekci plynule přejde v křest a diskusní prezentaci knihy rozhovorů s devíti autorskými filmařkami a filmaři „Jak se dělá dokument“ (Andrea Slováková, Peter Kerekes eds., Praha 2022). Vedle děkanky FAMU Andrey Slovákové a Zuzany Piussi vystoupí v debatě i někteří další protagonistky či protagonisté knihy.

ČR-SR2022, Zuzana Piussi, 79 min., přístupný od 12 let

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24203-zesilet/

  1. května ve velkém sále

Pacification / Tourment sur les îles

Spisovatelka se vrací do své země na ostrově ve Francouzské Polynésii poté, co ve Francii triumfovala s románem. Je však dezorientovaná a prožívá tvůrčí krizi. Tváří v tvář neschopnosti psát nová díla se rozhodne přijmout práci simultánní překladatelky pro velvyslance. Začíná mezi nimi zvláštní milostná přitažlivost. Protagonistka si postupně uvědomuje cynismus mezinárodní politiky s latentní hrozbou nových jaderných testů ze strany francouzské vlády. Její milostný vztah s velvyslancem je tímto konfliktem ovlivněn a zájmy a romantika se poutavě a zmateně mísí. Albert Serra (nar. 1975), režisér avantgardního snímku Liberté (Zvláštní cena poroty v Cannes Un Certain Regard, 2019), se od své vize umírajícího krále Slunce ve filmu Smrt Ludvíka XIV. (Zvláštní uvedení v Cannes, 2016) až po novou exotickou zápletku zasazenou do prostředí jaderné hrozby vzpírá konvencím konformity. V lahodném tropickém příběhu prohřátém tahitským sluncem si Benoît Magimel oblékl kostým velvyslance po boku Sergiho Lópeze v roli zapšklého majitele nočního klubu. Snímek Pacifiction získal dodnes 13 ocenění: mj. dva Césary - Benoît Magimel (Nejlepší herec), Artur Tort (Nejlepší kamera) a 34 nominací (mj. na Zlatou palmu v Cannes 2022).

Francie-Španělsko-Německo –Portugalsko 2022, Albert Serra, 165 min., franc. a angl. s čes. tit., přístupný od 15 let

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost MK
Městská knihovna - velký sál

()
HENDRICH V.
19:00–21:25
(přednášková par. 1)
Městská knihovna, velký sál
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–21:25 Vladimír HENDRICH Městská knihovna - velký sál
Městská knihovna, velký sál přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů