Projekce a dialogy 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PD6 ZK 1 3T česky letní

Garant předmětu

Vladimír HENDRICH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír HENDRICH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem společných mezioborových projekcí, které na FAMU v nějaké formě tradičně vždy existovaly, je společný divácký zážitek rámovaný úvodem a společnou diskusí. K prohloubení tohoto průběžného procesu je na konci semestru požadován analytický text.

Forma studia

Předmět  probíhá  formou  projekce  ve  velkém  sále  Městské  knihovny,  projekci  předchází  úvod  a  následně  moderovaná  diskuse,  často  za  účasti  tvůrců.  Na  konci  semestrujsou  hodnoceny  odevzdané  texty.

Předpoklady a další požadavky

Účast na projekcích. Některé uváděné filmy lze jistě shlédnout také individuálně na DVD, ale právě společná projekce a nsáledná diskuse patří ke klíčovým zkušenostem tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět spočívá v sérii heterogenních projekcí a následných diskusí s prostorem pro účast všech ročníků a všech oborů školy. Účast na projekcích a diskusích je možná i bez zapsání tohoto předmětu do ročního učebního plánu. Ti, kteří si jej zapíší, ale musí splnit podmínky nutné k obdržení atestace. Informace o programu je zveřejňována na nástěnce v 1. patře Lažanského paláce, v aktualitách FAMU a na stránkách Městské knihovny https://www.mlp.cz/cz/.

Doporučená nebo povinná literatura

Užitečné pojmy, jejichž hlubší pochopení lze využít při psaní filmových analýz: http://cinepur.cz/list.php?section=20

Hodnoticí metody a kritéria

CHARAKTER PÍSEMNÉ PRÁCE:

Klasifikace na základě odevzdané písemné práce.

Požadovaným textem je analýza jednoho z promítaných filmů, která se zaměří na strukturální rysy díla (tj. styl, narativní formu, poetika jednotlivých složek) a jejich vztah k tématu, příp. fabuli filmu. V textu není žádoucí věnovat zbytečně prostor popisu děje, faktografickým údajům o filmu a nebo tvůrcích.

Prosím, pište vlastní analýzu konkrétního filmu. To znamená, nepište takřka vůbec, o čem tento snímek pojednává, pište o jeho ději jen a jen tehdy, pokud tento děj současně interpretujete ze svého osobního hlediska. Pište co nejvíce vlastních konkrétních postřehů. Není důležité, jestli píšete vlastní filosoficko-psychologický abstraktně laděný rozbor filmu anebo analýzu a hodnocení jednotlivých konkrétních aspektů (tj. například rozbor kamery, střihu, režie, scénáře etc.), vždy ale prosím neopomeňte napsat konkrétní argumenty, proč právě vy se domníváte, že inkriminovaný film má ty konkrétní klady či zápory, o kterých píšete. Čili nepište pouze, jaké klady či zápory, ale pokuste se co nejvýstižněji konkretizovat, PROČ je tomu tak, jak píšete.

Neupadejte prosím do obvyklého neduhu našich současných deníkových recenzentů, kteří triviálně popisují, co se ve filmu odehrává, a bez argumentů snímek ocejchují nějakou povrchní nálepkou, vyhovující konzumnímu duchu dnešní doby, až se jejich recenze už téměř vůbec nedá považovat za kritiku.

Pokoušejte se rozvíjet své vlastní filmové vidění: faktografické zajímavosti a souvislosti uvádějte jen v určité vazbě na svůj autorský pohled na ten či onen aspekt díla.

ROZSAH ODEVZDÁVENÉHO TEXTU:

5400 znaků včetně mezer, tj. 3 normostrany. Přesný údaj za vás zjistí textový editor, např. v MS Wordu jej najdete v menu v rubrice „Soubor“, tam v položce „Vlastnosti“, tam pod záložkou „Statistické údaje“.

FORMÁT TEXTU A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ:

Soubor pojmenujte takto: „vasejmenoaprijmeni-nazevfilmu“!!!!!!!!!

Zasílejte své práce v elektronické podobě na emailovou adresu: vladimir.hendrich@seznam.cz!!!!!!!!!!!!!!

Práce musí být odevzdaná nejpozději do 30.června!!!!!!!

V záhlaví práce uveďte titul filmu, který analyzujete + své jméno a příjmení! Bez těchto náležitostí nebude vaše práce klasifikována!!!

Nadále platí, že ti studenti, kteří nebudou spokojeni se známkou, kterou za práci obdrží, mohou dle vlastní úvahy přijít na přezkoušení. Termín pro přezkoušení bude vypsán v opravném zkouškovém období.

Webová stránka předmětu

Program 
projekcí 
je 
publikován 
na 
webu 
Městské 
knihovny: 
http://www.mlp.cz/cz/akce/

Poznámka

Projekce se konají ve velkém sále Městské knihovny.

pondělí 11. 2. 2019 od 19 hodin ve velkém sále MKP

Dívka / Girl (Belgie 2018, Lukas Dhont, 105 min., přístupný od 15 let)

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24114-divka/

pondělí 18. 2. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

PROJEKCE A DIALOGY – filmové projekce FAMU

Láska mezi regály / In den Gängen (Německo 2018, Thomas Stuber, 125 min., přístupný od 15 let)

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24121-laska-mezi-regaly/

pondělí 25. 2. 2019 od 19 hodin ve velkém sále MKP

Kafarnaum (Libanon-Francie-USA 2018, Nadine Labaki, 120 min., přístupný od 15 let)

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24115-kafarnaum/

pondělí 4. 3. 2019 od 19 hodin ve velkém sále MKP

Favoritka / The Favourite (IRSKO-VB-USA 2018, 120 min., přístupný od 12 let)

pondělí 18. 3. 2019 od 19 hodin ve velkém sále MKP

Chvilky (ČR-SR 2018, 93 min., mládeži přístupný od 12 let)

Po projekci beseda s režisérkou a Jenovéfou Bokovou (Nejlepší herecký výkon na Cenách české filmové kritiky 2019).

pondělí 25. 3. 2019 od 19:30 v malém sále MKP

Nepohodlný československý bard Karel Kryl

Diskusi po projekci se scenáristou a režisérem Milošem Zábranským a dalšími blíženci Karla Kryla moderuje Vladimír Hendrich.

pondělí 1. 4. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

Bojovnice slunce (Les filles du soleil, Franci-Belgie-Gruzie-Švýcarsko 2018, Eva Husson,115 min., francouzsky s českými tit., od 15 let)

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24838-bojovnice-slunce/

pondělí 8. 4. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

„Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři“ („Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, Rumunsko-ČR-Francie-Bulharsko-Německo 2018, Radu Jude,140 min., rum. s č. tit., od 15 let)

Autorský snímek renomovaného Radu Judea získal Hlavní cenu - Křišťálový globus a ocenění Europa Cinemas Label na MFF Karlovy Vary 2018.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24839-novy-film-radu-judeho/

pondělí 15. 4. 2019 od 19 hodin ve velkém sále MKP

Šťastný Lazzaro (Lazzaro felice, Itálie - Švýcarsko - Francie - Německo 2018, Alice Rohrwacher, 125 min., it. s č. tit., od 12 let)

Magicky působivý autorský film Alice Rohrwacherové získal Cenu za nejlepší scénář na MFF v Cannes 2018.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24837-stastny-lazzaro/

pondělí 29. 4. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

Do boje (En guerre, Francie 2018, Stéphane Brizé, 113 min., fr. s č. tit., od 12 let)

Na MFF v Cannes 2018 bojoval snímek o Zlatou palmu.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24840-do-boje/

středa 3. 4. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

SOUČASNÝ EVROPSKÝ FILM

Yomeddine (Yomeddine, Egypt - USA - Rakousko 2018, A.B. Shawky, 97 min., arabsky s č. tit,. od 15 let)

Nominace na Zlatou palmu na MFF v Cannes 2018.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24843-yomeddine/

čtvrtek 4. 4. 2019 od 19 hodin ve velkém sále MKP

PREMIÉRA

Věrní nevěrní (L'Homme fidèle, Francie 2018, Louis Garrel, 75 min., přístupný od 15 let)

Cena poroty pro Nejlepší scénář na MFF v San Sebastiánu 2018.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24841-verni-neverni/

středa 10. 4. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

SOUČASNÝ DOKUMENT

Westwood: Punkerka, ikona, aktivistka (Westwood: Punk, Icon, Activist, Velká Británie 2018, Lorna Tucker, 83 min., ang. s č. tit., od 15 let)

Nominace na Velkou cenu poroty na MFF Sundance 2018.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e24844-westwood-punkerka-ikona-aktivistka/

pondělí 6. 5. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

Modlitba

(La Prière, Francie 2018, Cédric Kahn, fr. s čes. tit., 107 min, od 15 let)

Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí se svou závislostí na heroinu poprat do katolického rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, je studií (ne)dobrovolné řehole a proměny prchlivého adolescenta ve svébytnou duchovní bytost. Kahnův film je nenápadný, ale pronikavý a nesentimentální snímek o víře, možnostech nápravy, různých podobách závislosti a o obtížné volbě mezi láskou k člověku a láskou k Bohu. Berlinale IFF 2018 - Anthony Bajon (Stříbrný medvěd za nejlepší mužský herecký výkon). Dále hrají Damien Chapelle, Alex Brendemühl, Hanna Schygulla aj.

pondělí 13. 5. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

High Life

(Německo – Francie – USA - Velká Británie - Polsko 2018, Claire Denis, angl. s čes. tit., 110 min, od 15 let)

Skupina zločinců odsouzených k smrti dostane nabídku milosti, pokud se zúčastní vesmírné mise. Cílem je získat alternativní energii z černých děr. To, co zpočátku vypadalo jako naděje na spásu a hrdinství, se rychle mění v děsivou noční můru. V režii radikální francouzské autorky Claire Denis nečekejte žádnou klasickou sci-fi, ale vizuálně strhující divokou jízdu odkrývající kořeny lidské sexuality a tělesnosti. Mise se účastní také lékařka (Juliette Binoche), která zkoumá lidskou sexualitu v extrémních podmínkách a s vězni má své vlastní záměry. Protagonisté se společně přibližují cíli – černé díře, kde čas a prostor přestávají existovat. San Sebastián IFF 2018 - Claire Denis (Cena FIPRESCI).

pondělí 20. 5. 2019 od 19 hodin ve velkém sále MKP

Pašerák (The Mule, USA 2018, Clint Eastwood, angl. s čes. tit., 116 min, od 15 let)

Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je ve svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. V této situaci je mu nabídnuta příležitost k výdělku – místo řidiče. Jenže Earl neví, že se právě upsal jako kurýr drogovému Mexickému kartelu. Dále hrají Andy Garcia, Laurence Fishburne aj.

pondělí 27. 5. 2019 od 19 hodin v malém sále MKP

Central Bus Station (Česko, 2018, Tomáš Elšík, 78 min, přístupný)

Telavivské centrální autobusové nádraží bývalo ještě nedávno největší na světě. Předimenzovaný prostor ale neslouží plně původnímu záměru. Z betonového monstra, které nepůjde ani snadno zbourat, se stala postupně schrána, zabydlovaná dočasně lidmi z okraje společnosti. (MFDF Ji.hlava) 2018 - Tomáš Elšík (Zvláštní uznání poroty Česká radost).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost MK
Městská knihovna - velký sál

()
HENDRICH V.
19:00–21:25
(přednášková par. 1)
Městská knihovna, velký sál
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 19:00–21:25 Vladimír HENDRICH Městská knihovna - velký sál
Městská knihovna, velký sál přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů